Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006
463 s.

objednat
ISBN 80-7325-086-1 (brož.)
Politologická řada ; [vol.] 22
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 442-445
Filozofie politická - studie
Ideologie politické - studie
000038578
OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // Kapitola 1 ÚVOD: // KONCEPTUÁLNÍ NEJASNOST POLITICKÝCH IDEOLOGIÍ...7 // Ideologie či polisologie...11 // Kolakowského představa tří přesvědčení...13 // Ideologie a duch...17 // Část I // PROZÍRAVÝ KONZERVATISMUS // Kapitola 2 // NORMY A RELATIVISMUS...23 // Konzervatismus, normy a rozum...23 // Konzervatismus, normy a relativismus...28 // Rozum, náboženství a mechanismus...30 // Konzervatismus, demokracie a relativismus...33 // Kapitola 3 // „POKROK“ A ZMĚNA...39 // Kapitola 4 // SVOBODA A AUTORITA...50 // Svoboda, psychologický egoismus a konzervatismus...50 // Konzervatismus, autorita a vláda zákona...52 // Vládní jurisdikce a svoboda...56 // Paradox „příliš malé vlády“...58 // -458- // Svoboda a autorita: rámec prozíravosti...60 // Svoboda a autorita: britský a americký konzervatismus...62 // Moc ? donucování a autorita...65 // Kapitola 5 // PROZÍRAVOST A POLITIKA...71 // Prozíravost a „dobro“...73 // Prozíravost a patemalismus...74 // Prozíravost, konzervatismus a náboženství...76 // Prozíravost a trestní zákoník...78 // Záleží na „konzervativní osobnosti“?...81 // Kapitola 6 // BURKOVSKÉ DĚDICTVÍ...84 // Radikalizace Burkova konzervatismu...84 // Konzervativní pojetí „práv“... 88 // Burke: svoboda, práva a liberální romantismus...91 // Co se konzervativci snaží konzervovat...97 // Kapitola 7 // POVAHA VLÁDY...99 // Od pragmatické vlády ? vládě zásadové...99
// Autorita, pokrok a návrat ? prvním principům...102 // Konzervatismus a vnitřní život člověka...105 // Dilema konzervatismu...108 // Část II // PRÁZDNÝ LIBERALISMUS // Kapitola 8 // LIBERÁLNÍ TRADICE...115 // Autorita, autoritářství a skepticismus...115 // Etika modu videndi...121 // Millovské dědictví...123 // Millovská tradice a moderní liberalismus...127 // -459- // Kapitola 9 // LIBERÁLNÍ MOZAIKA...!31 // Vymizení odpovědnosti jakožto součásti svobody...131 // Sentimentální liberalismus...133 // Liberalismus či liberalismy?...136 // Právní liberalismus a liberálně-demokratická tradice: // americké řešení...14° // Donucovací liberalismus...145 // Liberalismus, spravedlnost a dvojitá ochrana demokracie...147 // Liberalismus jako ustrojení mysli...150 // Liberalismus jako modernizovaný hédonismus...160 // Liberalismus, hédonismus a eleuterománie...163 // Prázdnota liberalismu...166 // Kapitola 10 // DISTRIBUTIVNÍ SPRAVEDLNOST...169 // Distributivní spravedlnost jako liberální princip...169 // Distributivní spravedlnost: soutěž a spolupráce...172 // Individualita, individualismus a distributivní spravedlnost.176 // Práva a to, co je správné: // spravedlivé rozdělení nerozdělitelného...181 // Distributivní spravedlnost a liberální tradice // minimálního státu...184 // Kapitola 11 // ROVNOST PŘÍLEŽITOSTI: LIBERÁLNÍ ŠIBOLET...189 // Rovnost příležitosti jako spravedlnost...189 // Rovnost příležitosti:
další výhrady...192 // Rovnost příležitosti jako alternativa socialismu...195 // Rovnost příležitosti: varování...197 // Kapitola 12 // LIBERÁLNÍ SVOBODA A LIBERÁLNÍ PRÁVA...200 // Poznámka ? rozepisování definic svobody // a politické svobody...200 // Definice svobody v ideologickém kontextu...203 // -460- // Politická teorie a metafyzika: // svoboda a politická svoboda jako oddělené otázky...208 // Svoboda jako nezávislost...213 // Lidská práva a liberální práva...215 // Část III // HEDONISTICKÝ SOCIALISMUS // Kapitola 13 // CO JE TO SOCIALISMUS?...221 // Rovnost, majetek a sociální zaopatření...225 // Socialismus a determinismus...230 // Socialismus a relativismus...232 // Kapitola 14 // SOCIALISMUS A SVOBODA...!...236 // Majetek a moc...236 // Svoboda a výkonnost...239 // Majetek a svoboda...242 // Svoboda a hédonismus: rozchod s minulostí...246 // Sociální zaopatření, hédonismus a lidská přirozenost...252 // Kapitola 15 // SOCIALISMUS A MODERNÍ SOCIÁLNÍ STÁT...255 // Rizika bratrství...260 // Patemalismus a ideologie...263 // Mravní odpovědnost, svoboda a konzervatismus...264 // Kapitola 16 // SVOBODA V DEMOKRACII...269 // Antinomní liberalismus a „nucená racionální svoboda“...269 // Meč státní moci jako nástroj ideologické spravedlnosti.275 // Svoboda a vláda zákona...278 // Cíle a prostředky: // socialistická rovnost a demokratická svoboda...280 // -461 - // Kapitola 17 // VLIV MARXISMU NA SOCIALISMUS...284
// Marxismus a demokratický socialismus...284 // Radikalizace demokratické levice...286 // Třídni odpovědnost a nativismus...291 // Vede „totalitami pokušení“ ? sebevraždě?...295 // Kapitola 18 // NÁVRAT ? UTOPISMU...304 // Skeptický gradualismus: Harringtonova předpověď...304 // Socialismus jako bezohlednost při výkonu moci...310 // Hayekův odkaz...212 // Část IV // TYRANIE IDEOLOGIE // Kapitola 19 // ILUZE „KONCE IDEOLOGIE“...323 // Debata o „konci ideologie“: dodatečné poznámky...323 // Rozdrobeni ideologií...326 // Může dojít ke sblížení ideologicky různorodých systémů?..329 // „Sblížení“ a svoboda industrializovat...332 // Vnímání ideologie...334 // Sovětská ideologie a „konec ideologie“...339 // „Konec dějin“ jako „konec ideologie“...342 // Kapitola 20 // IDEOLOGIE JAKO MOC... 348 // Poznámka ? moci...348 // Ideologie, moc a autorita...350 // Ideologie a upevnění moci...352 // Empirické pojetí ideologického instmmentalismu...357 // Leninistické dědictví...362 // Stalinistické dědictví: hanebnost systematického klamání.366 // Moc, aktivní opatření a instrumentalismus...369 // Terorismus, instrumentalismus a moc...377 // -462- // Totalitní spojka...380 // Komunismus jako nejvyšší stadium totalitarismu...383 // Kapitola 21 // TVÁŘÍ V TVÁŘ SOVĚTSKÉMU IDEOSYSTÉMU...387 // Typologické rozdíly...388 // Doktrína supervelmoci...391 // Ano změně, ne ideologii...393 // Syndrom „homosos“...395
// Komunismus jako kosmologie...397 // Gorbačov: Moc a význam ideologie...399 // Kapitola 22 // PŘÍČINY ZÁPADNÍHO NEPOROZUMĚNÍ...410 // Filosofické dědictví: odstranění „mysli“ a „řádu“...410 // Ideologie a pokrytectví... 413 // Důsledky neporozumění...417 // Část V ZÁVĚR // Kapitola 23 // ? DEFINICI IDEOLOGIE...423 // Ideologie a jednání...426 // Funkční a ne-funkční definice ideologie...427 // Nová definice a „ismy“...429 // Repatriace ideologie...434 // DODATEK...438 // Proč „filosofie politických ideologií“?...439 // BIBLIOGRAFIE...442 // REJSTŘÍK...446 // O AUTOROVI...455 // Díla W. J. Stankiewicze...456 // -463-

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC