Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

erich petlák (@@20120506-09:52:50@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(38.4) Půjčeno:652x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
190 s.

objednat
ISBN 80-7178-262-9 (brož.)
Pedagogická praxe
Obsahuje slovníček pojmů, rejstřík
Bibliografie na s. 175-179
Žáci - zkoušení a hodnocení - studie
000038581
Obsah // Úvod ... 9 // 1 Hodnocení ve škole 13 // 1.1 Do jaké míry hodnocení ovlivňuje kvalitu výuky?... 14 // 1.1.1 Školní hodnocení informuje... 14 // 1.1.2 Školní hodnocení ovlivňuje kvalitu výuky a klima třídy . . 15 // 1.2 Co je „hodnocení“?... 15 // 1.2.1 ? čemu slouží hodnocení?... 16 // 1.2.2 Hodnocení v procesu činnosti, zpětná vazba...21 // 1.2.3 Hodnocení je dovednost...22 // 1.2.4 Hodnocení se týká hodnot...22 // 1.2.5 Hodnocení a školní hodnocení...23 // 1.3 Co je „školní hodnocení“?...23 // 1.3.1 Školní a pedagogické hodnocení...24 // 1.3.2 Kdo ve škole hodnotí? ...24 // 1.3.3 Vztahy ve školním hodnocení...25 // 1.4 Jak souvisí školní hodnocení, vzdělávací systém a hodnoty // ve škole?...26 // 1.4.1 Koncepce vzdělání a školní hodnocení...26 // 1.4.1.1 Transmisivní koncepce...27 // 1.4.1.2 Interpretativní koncepce...27 // 1.4.1.3 Autonomní koncepce...28 // 1.4.2 Hodnocení ve škole a hodnoty...29 // 1.4.2.1 Měřit hodnoty?...31 // 1.5 Proč potřebujeme znát různé podoby školního hodnocení? ... 33 // 1.5.1 Bezděčné a záměrné, holistické a analytické hodnocení . . 34 // 1.5.2 Hodnocení a evaluace...35 // 1.5.3 Sumativní a formativní hodnocení...37 // 1.5.4 Normativní a kriteriální hodnocení...40 // 1.6 ? čemu slouží kritérium hodnocení?...41 // 1.6.1 Kritérium vymezuje podproblémy ...41 // 1.6.1.1 Jak rozumět kvantifikaci kritéria?...42 // 1.6.1.2 Kvalita činnosti
a kritérium hodnocení...44 // 1.6.2 Kritérium je měřítkem žákovy kompetence...46 // 1.6.3 Jaký je rozdíl mezi kritérii a standardy?...48 // 1.6.4 Obecná a konkrétnější kritéria...51 // 1.6.5 Zvládací učení - kritéria na pomoc žákovi...52 // 1.7 Proč je norma důležitá pro hodnocení?...53 // 1.7.1 Norma odvozená z četnosti...53 // 5 // Obsah // 1.7.2 Norma odvozená z funkce...57 // 1.7.3 Norma odvozená z očekávání...59 // 1.7.4 Individuální a sociální norma při hodnocení žáků...59 // 1.8 Může být školní hodnocení objektivní?...61 // 1.8.1 Validita a spolehlivost hodnocení...62 // 1.8.1.1 Validita hodnocení...63 // 1.8.1.2 Spolehlivost (reliabilita)...66 // 1.8.2 Hodnotíme školní výkon, nebo vztah mezi lidmi?...66 // 1.8.3 Psychologicky podmíněná zkreslení při hodnocení...68 // 1.8.3.1 Kauzální atribuce a hodnocení...68 // 1.8.3.2 Důsledky hodnotících zkreslení...70 // 1.8.4 Chyby a objektivita hodnocení...70 // 1.8.4.1 Co je chyba?...71 // 1.8.4.2 Objektivní a relativní chyby...71 // 2 Hodnocení ve výuce 75 // 2.1 Kdo je zákazníkem učitele? ...77 // 2.2 Jak souvisí cíle vzdělávání s hodnocením?...79 // 2.3 Čím se liší zprostředkující a vstřícné pojetí cílů vzdělávání? ... 80 // 2.3.1 Zprostředkující pojetí — „krok za krokem ? cíli“...81 // 2.3.2 Vstřícné pojetí - „zážitek z tvorby“...83 // 2.4 Jaké má být pedagogické hodnocení?...87 // 2.4.1 Cílenost
hodnocení...88 // 2.4.2 Systematické hodnocení...88 // 2.4.3 Efektivnost hodnocení...89 // 2.4.4 Informativnost hodnocení...89 // 2.5 Cíle a hodnocení ve zprostředkujícím modelu (na příkladu // zvládacího učení)...90 // 2.5.1 Jak stanovit cíle?...91 // 2.5.1.1 Postup stanovení cílů a hodnocení...91 // 2.5.1.2 Klasifikace cílů do dílčích okruhů ...93 // 2.6 Cíle a hodnocení ve vstřícném modelu...95 // 2.6.1 Kde vzít námět pro tvůrčí práci?...96 // 2.6.2 Jak stanovit cíl a postup?...96 // 2.6.3 Jak si poradit s hodnocením tvůrčí činnosti...98 // 2.6.3.1 Nebojte se alteraci!...99 // 2.6.3.2 Hodnocení, které nehodnotí?...102 // 2.7 Autentické hodnocení...103 // 2.7.1 Hodnocení portfolia...106 // 2.7.1.1 Co je „portfolio“?...106 // 2.7.1.2 Pedagogické hodnocení portfolia...107 // 2.8 Hodnocení jako cíl výuky - naučit žáky hodnotit...109 // 2.8.1 Odcizené hodnocení?...109 // 2.8.2 Učitelovo hodnocení - cesta ? žákově autonomii...112 // 6 // Obsah // 2.8.3 Jak formativně hodnotit...113 // 2.8.3.1 Jak vymezit kritéria? ...113 // 2.8.3.2 Kolik „váži“ kritérium? ...117 // 2.8.3.3 Kritéria při formativním hodnocení...118 // 2.8.3.4 Kolik kritérií při hodnocení použít?...122 // 2.8.3.5 A co známky?...123 // 2.8.3.6 Pustíte se do slovního hodnocení?...129 // 2.8.4 Autonomní hodnocení aneb Sám sobě učitelem...133 // 2.8.4.1 Motivace ? autonomnímu hodnocení...134 // 2.8.4.2 Zavádění autonomního
hodnocení...136 // 2.9 Hodnocení žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. . . 140 // 2.10 Jak souvisí hodnocení školního výkonu s psychikou dítěte? ... 142 // 2.10.1 Psychická odolnost a hodnocení...143 // 2.10.2 Sebeúcta a hodnocení...144 // 2.10.3 Hodnocení jako „nálepkování“?...146 // 3 Hry a cvičení pro rozvoj hodnotících dovedností 149 // 4 Přílohy 169 // 4.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy...169 // 4.2 ? užívání širšího slovního hodnocení žáků základní školy...171 // 4.3 ? užívání alternativních forem hodnocení prospěchu a chování // žáků základních a středních škol...172 // 4.4 O specifických vývojových poruchách učení v základních školách 173 // Literatura 175 // Slovníček nejdůležitějších pojmů 181 // Rejstřík 187

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC