Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : SNTL, 1974
270 s. : il.

objednat
Populární přednášky o fyzice ; sv. 22
Řada teoretické literatury
Obsahuje bibliografii
První česká práce o holografii, moderní metodě záznamu trojrozměrné optické informace, věnuje rovnoměrnou pozornost teoretické, experimentální i technické stránce. Vychází ze základních znalostí fyzikální optiky a podává ucelený výklad o hologramu a zobrazovacích vlastnostech plošného hologramu. Dále se zabývá experimentálními a technickými problémy holografie a možnostmi aplikace.
000038675
Rekat.
Předmluva 9 // Předmluva autora 11 // 1. Úvod 15 // 1.1 Optické zobrazení a uchování obrazu 15 // 1.1.1 Optický zobrazovací prvek 15 // 1.1.2 Zobrazovací vlastnosti čočky 17 // 1.1.3 Stereoskopické vidění 19 // 1.1.4 Povaha světla 21 // 1.1.5 Záznam obrazu 25 // 1.2 Fyzikální principy holografie a její historický vývoj 26 // 1.2.1 Vývoj směřující ? objevení holografie 26 // 1.2.2 Gaborova holografická metoda 28 // 1.2.3 Období mezi objevem holografie a použitím laseru 30 // 1.2.4 Moderní holografie 32 // 2. Hologram a jeho vlastnosti 35 // 2.1 Interferenční pole 35 // 2.1.1 Skládání postupných vln 35 // 2.1.2 Interferenční pole dvou jednoduchých vlnění 39 // 2.1.3 Frekvenční charakteristika interferenčního pole 42 // 2.2 Záznam interferenčního pole 44 // 2.2.1 Průnik pole do záznamového prostředí 44 // 2.2.2 Energie pole a její detekce 47 // 2.2.3 Amplitudový záznam 49 // 2.2.4 Fázový záznam 51 // 2.2.5 Objemový a plošný záznam 52 // 2.3 Třídění hologramů 53 // 2.3.1 Ohyb světla na plošném předmětu 53 // 2.3.2 Limitní formy Fresnelova ohybu a typy hologramů 57 // 2.3.3 Fourierovské hologramy 59 // 2.4 Rekonstrukce vlnoplochy 60 // 2.4.1 Rekonstrukce s plošným hologramem 60 // 2.4.2 Ohyb na trojrozměrné mřížce objemového hologramů 63 // 2.4.3 Podmínky rekonstrukce 67 // 2.4.4 Zvláštní případy rekonstrukce 70 // 2.4.5 Závislost na směru a vlnové délce rekonstrukční vlny 72 // 3. Zobrazovací vlastnosti plošného hologramů 76 // 3.1 Hologram bodu 76 // 3.1.1 Vznik hologramů bodu 76 // 3.1.2 Rekonstrukce hologramů bodu 79 // 3.2 Zobrazení plošným hologramem 81 // 3.2.1 Zobrazovací vztah 81 // 3.2.2 Charakteristika obrazu 83 // 3.2.3 Některé vybrané případy holografického zobrazení 84 // 3.2.4 Geometrické konstrukce v holografickém zobrazení 86 //
3.3 Vlastnosti holografického obrazu 89 // 3.3.1 Geometrické zvětšení obrazu 89 // 3.3.2 Hloubka ostrosti zobrazení 91 // 3.3.3 Prostorová charakteristika obrazu 92 // 3.3.4 Rozlišovací schopnost holografie 93 // 3.4 Optické aberace holografického zobrazení 96 // 3.4.1 Aberace třetího řádu 96 // 3.4.2 Analýza aberací holografického zobrazení 98 // 4. Experimentální problémy holografie 103 // 4.1 Koherence zdroje 103 // 4.1.1 Pojem koherence 103 // 4.1.2 Vzájemná koherentní funkce 106 // 4.1.3 Prostorová a časová koherence 107 // 4.1.4 Význam koherence při snímání hologramů a rekonstrukci . 111 // 4.2 Polarizace vln 112 // 4.2.1 Vektorové pole 112 // 4.2.2 Interference vektorových polí 114 // 4.2.3 Popis částečné polarizace 115 // 4.2.4 Význam polarizace při rekonstrukci 117 // 4.3 Transformace koherentního svazku světla 118 // 4.3.1 Čočka jako fázový převáděč 118 // 4.3.2 Transformace kulové vlny čočkou 120 // 4.3.3 Gaussovský svazek 121 // 4.3.4 Intenzita svazku na ose 124 // 4.3.5 Transformace gaussovského svazku čočkou 125 // 4.3.6 Volné šíření gaussovského svazku 128 // 6 // 4.3.7 Zobrazení gaussovského svazku čočkou 129 // 4.4 Účinnost hologramů 132 // 4.4.1 Definice účinnosti hologramů 132 // 4.4.2 Účinnost plošného amplitudového hologramů 132 // 4.4.3 Účinnost plošného fázového hologramů 134 // 4.4.4 Účinnost objemových fázových hologramů 135 // 4.4.5 Účinnost objemových amplitudových hologramů 137 // 5. Holografická technika // 5.1 Stacionárnost interferenčního pole 140 // Tolerance změn interferenčního pole 140 // Technické zajištění tuhosti holografického uspořádání 143 // Uložení pomocných prvků holografických experimentů 144 // Kontrola stability interferenčního pole 145 // Holografické metody a optické uspořádání 146 //
Gaborova metoda 146 // Metoda rozdělení vlnoplochy a optické uspořádání 147 // Metoda rozdělení amplitudy 148 // Holografické uspořádání při metodě rozdělení amplitudy 149 // Speciální a složitější holografické metody a uspořádání 153 // Rozdělení laserového svazku 154 // Všeobecně o rozdělení amplitudy 154 // Dielektrická vrstva s přirozenými rozhraními 155 // Polopropustná destička 158 // Dělení dvojlomným krystalem 159 // Dvojlomný dělič s kontinuální změnou poměru intenzit 160 // Úprava světelných svazků 161 // Zvětšení rozbíhavosti svazku 161 // Kolimace svazku 162 // Optická filtrace ohniskovou dírkovou clonou 164 // Zařízení pro optickou filtraci 167 // Osvětlení předmětu 170 // Nekoherentní rozptyl a interferenční zrnitost 170 // Osvětlení přímé a difúzni 173 // Cesty k odstranění interferenční zrnitosti 174 // 6. Zdroje a záznamová prostředí pro holografii 176 // 6.1 Světelné zdroje 176 // 6.1.1 Požadavky na zdroje pro holografii 176 // 6.1.2 Klasické světelné zdroje 178 // 6.1.3 Princip funkce laseru 181 // 7 // 6.1.4 Rezonátor a jeho vlastnosti 187 // 6.1.5 Selekce kmitových vidů 194 // 6.1.6 Lasery pro holografii 197 // 6.2 Záznamová prostředí 199 // 6.2.1 Požadavky na záznamové materiály pro holografii 199 // 6.2.2 Převodní charakteristika 201 // 6.2.3 Optická funkce přenosu 204 // 6.2.4 Fotografický materiál 207 // 6.2.5 Fotochromní materiály 211 // 6.2.6 Jiná záznamová prostředí 213 // 6.2.7 Kopírování hologramů 215 // 7. Užití holografie 217 // 7.1 Holografická interferometric 217 // 7.1.1 Princip holografické interference 217 // 7.1.2 Metoda jednoho hologramů 218 // 7.1.3 Metoda dvou hologramů 221 //
7.1.4 Interferometrie pohyblivých předmětů 224 // 7.1.5 Holografická topografie 228 // 7.1.6 Jiné metody holografické interferometric 230 // 7.2 Holografické optické prvky 232 // 7.2.1 Zonální desky 232 // 7.2.2 Holografické mřížky 234 // 7.2.3 Holografická korekce optických aberací 235 // 7.3 Holografické zpracování informace 237 // 7.3.1 Holografické paměťové soustavy 237 // 7.3.2 Kódování prostorové informace 240 // 7.3.3 Holografické odečítání obrazové informace 241 // 7.3.4 Prostorová filtrace 243 // 7.3.5 Rozpoznávání obrazů 247 // 7.3.6 Restaurování prostorové informace 249 // 7.4 Holografie v mikroskopii 251 // 7.4.1 Holografická mikroskopie 251 // 7.4.2 Holografie jako doplněk mikroskopie 253 // 7.4.3 Holografie v mikroelektronické maskovací technice 255 // 7.5 Jiné aplikace holografie 256 // 7.5.1 Holografická kinematografie a televize 256 // 7.5.2 Syntéza hologramů na samočinných počítačích 259 // 7.5.3 Neoptická holografie 260 // Závěr 262 // Literatura 263
(OCoLC)42119378
cnb000125782

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC