Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Eurolex Bohemia, 2004
521 s. : il.

objednat
ISBN 80-86432-91-2 (brož.)
Obsahuje úvod, bibliografie, bibliografické odkazy a autorský rejstřík
Člověk - kultura - společnost - vztahy - sborníky
Filozofie výchovy - sborníky
000038731
OBSAH // Úvod ... // ČÁST PRVNÍ // (uspořádala Irena Vaňková) // 1. SVĚT, SPOLEČNÝ SVĚT // Úvod ...15 // 1.1 Jan Kohout: // Předpoklady hledání společného světa a synergické spolupráce...17 // 1.2 Josef Kružík: Heideggeruv koncept světa // podle knihy Bytí a čas...32 // 1.3 Jaroslav Novotný: Svět jako domov...38 // 2. DRUHÝ A DRUZÍ: JINAKOST, // ODPOVĚDNOST, KOMUNIKACE // Úvod ...49 // 2.1 Zuzana Svobodová: Kainovo znamení...51 // 2.2 Zuzana Svobodová: Rukojmí...58 // 2.3 Jana Kruííková: Láska ...66 // 2.4 Vratislava Černíková: Vina v lidském životě // a hledání postupů vyrovnání se s vinou...72 // 2.5 Jaroslav Kacetl: Sociální podnikání jako // výraz pochopení odpovědnosti za svět...91 // 2.6 Iva Lednická: Střet dvou diskurzů...96 // 2.7 Jan Sochurek: Role drog v současné společnosti.120 // 5 // Hledání souřadnic společného světa // 3. JAZYK JAKO MODUS POROZUMĚNÍ SVĚTU A ZACHÁZENÍ SE SVĚTEM // Úvod ...131 // 3.1 Jaroslav Kacetl: XlXoh’a ’yazykd, // při hledání společného světa ...133 // 3.2 Ladislav Tondi: Argumentace (Poznámky // o sémiotických dimenzích argumentace)...147 // 3.3 Šárka Sršňová: Fenomén učení se jiným - dalším -cizím jazykům jako opora interkulturního // vzdělávání u dospělých ...166 // 3.4 Dana Svobodová: O tiché poště (Cento o překládání // /nejen/ stébel, o věrnosti a visutých mostech) ...182 // 4. DĚJINY A HLEDÁNÍ SMYSLU // Úvod ...195
// 4.1 Kateřina Bláhová: Hledáme společný svět...197 // 4.2 Jakub Zouhar: ? postavení „interpretace“ // v soudobé historiografii...202 // 4.3 Jan Černý: Hledání dalšího // smyslu v dějinném chaosu?...212 // 4.4 Tomáš Petráček: Poznámky ? reflexi dějinnosti // v antropologii člověka 12. století v letopisech Vincencia a Jarlocha ...220 // 4.5 Milan Svoboda: Vlast ochraňovaná i ztrácená. // Ke vnímání pojmu „vlast“ převážně // v raném novověku...234 // 4.6 Jaroslav Polanecký: Výtvarná kultura // a historické vědomí...263 // 4.7 Jana Šturzová: Tradicionalita, identita a vzájemnost. Působení mýtických // a rituálních aspektů v našem myšlení ...284 // 4.8 Tomáš Veselý: Účast a myšlení v umění...292 // 4.9 Alena Nastoupilová: Dějepis v pedagogické praxi ... 298 // 6 // Obsah // 5. VÝCHOVA, VZDĚLÁNÍ, ŠKOLA, UČITEL // Úvod ...307 // 5.1 Vojtech Mašek - Marián Šprta: Dvojí pojetí veřejnosti z hlediska dějinnosti a výchovy // (Hannah Arendtová a Jürgen Habermas)...309 // 5.2 Jana Dlouhá: Vzdělání je prostředkem obnovy našeho převážně technického světa. // A co člověk?...318 // 5.3 Jana Paukertová: Vzdělání a zpětná vazba ...332 // 5.4 Josef Stračeny: Jednota občanského // a etického postoje učitele...337 // 5.5 Iva Štětovská: Učitel - samota uprostřed vztahů.344 // 5.6 Alena Prejzová: Filosofický odraz dánské školy // s lidskou tváří ...357 // 5.7 David Krámský:
J. A. Komenský // v díle Jana Patočky ...360 // ČÁST DRUHÁ // (uspořádal Miloslav Průka) // 1. OBJEVIT NESAMOZŘEJMÉ // Úvod ...375 // 1.1 Irena Vaňková: O věci a slově...377 // 1.2 Příspěvky studentů...402 // 1.2.1 Džbán...402 // 1.2.2 Věc...405 // 1.2.3 Jazyk...409 // 1.3 Jaroslava Pešková: Smích jako sociální skutečnost // (K ontologii smíchu)...413 // 1.4 „Smích“ studentů...420 // 7 // Hledání souřadnic společného svéta // 2. ÚVAHY NAD FILOSOFIÍ VÝCHOVY // Úvod ... // 2.1 Lucie Kudová: Filosofie výchovy ... // 2.2 Pavel Žďárský: Vztah filosofie a filosofie výchovy // 2.3 Ivana Nekvapilová: Filosofie výchovy... // 2.4 Miloslav Průka: Reflexe vztahu mezi filosofií // a filosofií výchovy... // 2.5 Jana Dlouhá: Úloha filosofie výchovy ... // 2.6 Zuzana Svobodová: Filosofie výchovy ... // 2.7 Jaroslav Kacetl: Smysl filosofie // výchovy jakožto samostatné disciplíny ... // 2.8 Marie Jeřábková: Člověk a filosofie výchovy . . . // 2.9 Jan Kohout: Výchova jako „Ano“ smyslu... // 2.10 Tatána Gobelová: Několik esejistických // poznámek ? tématu filosofie výchovy... // 2.11 Anna Bystrzycká: Nezklamat - filosofie // výchovy Janusze Korczaka ... // 2.12 Tereza Králíčková: O podstatě... // 431 // 433 // 435 // 437 // 439 // 440 442 // 444 // 447 // 452 // 458 // 462 // 466 // 3. O PAMĚTI A VZPOMÍNKÁCH // Úvod ...467 // 3.1 Miriam Prokešová: Člověk jako bytost svého // smutku a vzpomínek...469
// 3.1.1 Odkud přicházíš?...469 // 3.1.2 Ukázky z prací studentů ...476 // 3.1.3 Závěrem ...487 // RECENZE // A. Nastoupilová: Pojetí odpovědnosti v díle Bratra Lukáše // a J. A. Komenského (Miloslav Průka)...493 // 8 // Obsah // Hledání společně sdíleného světa jako východisko a předpoklad // výchovného působení (Zuzana Svobodová)...497 // Duchovní jednota člověka. Europa Forum Philosophie, // březen 2003 (Zuzana Svobodová) ...501 // Demokracie včera a dnes. Malá demokratická čítanka // (Zuzana Svobodová) ...503 // Prostory porozumění - výchova, umění, sport (Ivana Nekvapilová) ... // 511 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC