Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 1999
xii,271 s. : il.

objednat
ISBN 80-7179-237-3 (brož.)
Beckovy ekonomické učebnice
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické citace, stručný výkladová slovník, rejstřík
000038763
Úvod VII // Přehled hlavních symbolů a zkratek XIII // Oddíl A - Základy hospodářské politiky // 1. Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína 3 // 2. Cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky 7 // 2.1 Cíle hospodářské politiky a společenský konsensus 7 // 2.1.1 Možnosti klasifikace cílů 8 // 2.1.2 Vztahy cílů a jejich pořadí II // 2.2 Nositele hospodářské politiky 14 // 2.3 Nástroje hospodářské politiky 16 // 2.3.1 Soustava nástrojů 16 // 2.3.2 Konformita nástrojů a cílů 18 // 3. Koordinace ekonomiky a hospodářskopolitické koncepce 19 // 3.1 Koordinační mechanismus 19 // 3.1.1 Koordinace plánováním 22 // 3.1.2 Regulace 28 // 3.2 Teoretické zdroje hospodářské politiky 32 // 3.3 Hospodářskopolitické koncepce 36 // 4. Hospodářskopolitické rozhodování 40 // 4.1 Základní fáze rozhodování a časová zpoždění 40 // 4.2 Informace pro hospodářskou politiku 42 // 4.2.1 Systém národního účetnictví 42 // 4.2.2 Makroekonomická analýza 46 // 4.2.3 Makroekonomická prognóza 46 // IX // Hospodářská politika // 4.3 Možnosti a meze hospodářské politiky 48 // 4.3.1 Možnosti hospodářské politiky 48 // 4.3.2 Meze hospodářské politiky 50 // 5. Seznam použité literatury ? oddílu A 62 // Oddíl ? - Makroekonomická a mikroekonomická hospodářská politika // 6. Politika hospodářské soutěže 67 // 6.1 Postavení a význam politiky hospodářské soutěže 67 // 6.2 Teoretické koncepce hospodářské soutěže 69 // 6.3 Cíle, nástroje a nositele politiky hospodářské soutěže 72 // 6.3.1 Cíle politiky hospodářské soutěže 72 // 6.3.2 Nástroje a nositele politiky hospodářské soutěže 73 // 6.4 Formy omezení konkurence 74 // 6.4.1 Zneužívání monopolního a dominantního postavení // hospodářských subjektů na trhu 74 // 6.4.2 Kartelové dohody 78 //
6.4.3 Dohody o sloučení podniků (fúze) 80 // 6.4.4 Cenová regulace a cenový dohled 82 // 7. Stabilizační politika 84 // 7.1 Destabilizační prvky a cíle stabilizační politiky 84 // 7.2 Rozpočtová (fiskální) politika 88 // 7.2.1 Základní funkce fiskální politiky 88 // 7.2.2 Rozpočtová politika a vliv výdajů soukromého sektoru 91 // 7.2.3 Rovnováha rozpočtu a zdroje financování výdajů 92 // 7.3 Měnová (monetární) politika 99 // 7.3.1 Mechanismus působení monetární politiky 100 // 7.3.2 Nezávislost centrální banky a nástroje monetární politiky 102 // 7.4 Keynesiánské a monetaristické pojetí stabilizační politiky 106 // 7.4.1 Peněžní a fiskální politika v monetaristickém modelu 106 // 7.4.2 Peněžní a fiskální politika v keynesiánském modelu 108 // 7.4.3 Zpoždění v rozpočtové a peněžní politice 109 // 7.5 Souběžné působení fiskální a monetární politiky 110 // 8. Vnější hospodářská politika 113 // 8.1 Otevřená ekonomika 113 // 8.2 Nástroje vnější hospodářské politiky 114 // 8.3 Platební bilance a měnové kurzy 116 // 8.4 Vnitřní a vnější rovnováha 119 // 9. Strukturální politika 127 // 9.1 Struktura a strukturální změny 127 // 9.2 Přístupy ke strukturální politice 130 // 9.2.1 Tradiční strukturální politika 130 // 9.2.2 Nový (liberální) směr strukturální politiky 131 // 9.3 Základní oblasti a nástroje strukturální politiky 133 // 10. Sociální politika 137 // 10.1 Vztah hospodářské a sociální politiky 137 // 10.2 Sociální politika a její hlavní funkce 139 // 10.3 Ideové zdroje sociální politiky 140 // 10.4 Obsah a základní charakteristiky sociální politiky 142 // 10.4.1 Subjekty a objekty sociální politiky 142 // 10.4.2 Základní principy sociální politiky 143 // 10.4.3 Politika rozdělování 144 // 10.4.4 Nástroje sociální politiky 147 //
11. Ekonomická integrace a hospodářská politika 150 // 11.1 Základní stupně integrace a vznik EU 150 // 11.2 Evropská měnová unie 152 // 11.2.1 Brettonwoodský systém 152 // 11.2.2 Evropský měnový systém 154 // 11.2.3 Delorsova zpráva 158 // 11.3 Konvergenční kritéria 159 // 12. Seznam použité literatury ? oddílu ? 169 // Oddíl C - Vývoj praktické hospodářské politiky // 13. Hlavní směry intervencionistické hospodářské politiky 173 // 13.1 Historický exkurz do počátků intervencionismu 174 // 13.2 New Deal 179 // 13.3 Keynesiánská etapa 182 // 13.3.1 Keynesiánství a jeho význam v hospodářské politice 182 // 13.3.2 Utváření keynesiánské hospodářské politiky po // II. světové válce 185 // 13.3.3 Uplatnění Keynesovy teorie v hospodářských politikách // jednotlivých zemí 186 // 13.3.4 Vliv vývoje keynesiánství na hospodářskou politiku 187 // 13.4 Japonská hospodářská politika 191 // 13.4.1 Základní charakteristika 191 // 13.4.2 Sociálně ekonomický systém 193 // Hospodářská politika // 13.4.3 Zásady hospodářské politiky 196 // 13.4.4 Japonsko dnes 200 // 13.5 Další inspirační zdroje intervencionismu 201 // 13.6 Stručné zhodnocení 204 // 14. Hlavní směry neokonzervativní hospodářské politiky 205 // 14.1 Reaganomika 206 // 14.1.1 Výchozí podmínky 206 // 14.1.2 Reaganův ekonomický program 207 // 14.1.3 Realizace programu 210 // 14.1.4 Závěr 212 // 14.2 Thatcherismus 214 // 14.2.1 Výchozí podmínky 214 // 14.2.2 Ekonomický program Margaret Thatcherové 217 // 14.2.3 Realizace programu 218 // 14.2.4 Závěr 222 // 14.3 Sociálně tržní hospodářství 223 // 14.3.1 Základní teoretická východiska ordoliberální školy 223 // 14.3.2 Konstitutivní principy soutěžního řádu 225 // 14.3.3 Regulativní principy soutěžního řádu 226 //
14.3.4 Centrálně řízené hospodářství Německa a jeho hospodářská politika 227 // 14.3.5 Erhardova ekonomická reforma 229 // 14.3.6 Hospodářská politika po měnové reformě 231 // 14.3.7 Závěr 234 // 14.4 Stručné zhodnocení 235 // 15. Československé ekonomické reformy systému centrálního // plánování a proces transformace 236 // 15.1 Pokusy o reformy systému centrálního plánování 236 // 15.2 Proces transformace české (československé) ekonomiky 242 // 15.2.1 Východiska procesu transformace 242 // 15.2.2 Výchozí podmínky Československa 245 // 15.2.3 Základní pilíře transformačního procesu 246 // 15.2.4 Základní transformační kroky a dílčí hodnocení 249 // 16. Seznam použité literatury ? oddílu C 255 // Stručný výkladový slovník 259 // Rejstřík 263

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC