Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Panorama, 1986
666 s. ; 22 cm

objednat
Zákony. Komentáře
000038991
Rekat.
OBSAH HOSPODÁŘSKÉHO ZÁKONÍKU // PREAMBULE... 15 // ZÁKLADNÍ ČLÁNKY... 17 // ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ //  _ (§ 1-26) . // Hlava první: Hospodářskoprávní vztahy (§1)... 27 // Hlava druhá: Řízení národního hospodářství (§ 2—7)... 31 // Hlava třetí: Socialistické společenské vlastnictví (§ 8—13)... 41 // Hlava čtvrtá: Socialistické organizace (§ 14—19)... 50 // Hlava pátá: Právní úkony socialistických organizací (§ 20—26)... 60 // ČÁST DRUHÁ // HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST STÁTNÍCH ORGANIZACÍ // (§ 27-75) // Hlava první: Úvodní ustanovení (§ 27)... 73 // Hlava druhá: Státní hospodářské organizace (§ 28—59) ... 75 // Hlava třetí: Rozpočtové a jiné státní organizace (§ 60—62)... 106 // Hlava čtvrtá: Státní socialistické vlastnictví, národní majetek a jeho správa // (§ 63—75)... 110 // ČÁST TŘETÍ // HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST DRUŽSTEVNÍCH ORGANIZACÍ // (§ 76-96) // Hlava první: Družstevní organizace (§ 76—93)... // Hlava druhá: Družstevní socialistické vlastnictví (§ 94—96).. // 135 // 151 // ČÁST ČTVRTÁ // HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ // ’ (§ 97-106) // Hospodaření společenských organizací (§ 97—106)... // 155 // ČÁST PÁTÁ // PODNIKOVÝ REJSTŘÍK // (§ 107-112) // Podnikový rejstřík (§107 —112)... 163 // ČÁST ŠESTÁ // SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O HOSPODÁŘSKÝCH ZÁVAZCÍCH // (§113-161) // HLAVA PRVNÍ // PLÁNY A HOSPODÁŘSKÉ
ZÁVAZKY // (§ 113—132) ’ // Oddíl první : Poměr plánu a závazku (§113 —118)... 173 // Oddíl druhý: Zásady spolupráce socialistických organizací (§ 119—123).188 // Oddíl třetí: Vznik, změna a zrušení hospodářských závazků (§ 124— 129b) . . . 200 Oddíl ětvrtý: Lhůty pro uplatnění práv (§ 130—132)... 214 // HLAVA DRUHÁ // DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ A JINÝCH // PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ // (§ 133—150) // Oddíl první: Odpovědnost za vady (záruka) (§ 133—137)... 221 // Oddíl druhý: Prodlení (§ 138—140)... 232 // Oddíl třetí: Majetkové sankce (§ 141 —144)... 237 // Oddíl ětvrtý: Vypořádání škod mezi socialistickými organizacemi // (§ 145—150)... 242 // Hlava třetí: Uzavírání hospodářských smluv (§ 151 —157)... 251 // Hlava ětvrtá: Povinnost uzavřít hospodářskou smlouvu (§ 158—161). 263 // ČÁST ŠESTÁ A PŘÍPRAVNÉ SMLOUVY // (§ 162—164) // Přípravné smlouvy (§ 162— 164)...•...271 // ČÁST SEDMÁ // HOSPODÁŘSKÉ ZÁVAZKY PŘI DODÁVCE VÝROBKŮ // (§ 165 — 268) // HLAVA PRVNÍ DODÁVKY VÝROBKŮ // (§ 165—210) // Oddíl první: Smlouva o dodávce výrobků (§ 165—171)... 277 // Oddíl druhý: Všeobecné dodací podmínky (§ 172—191)... 290 // Oddíl třetí: Prověřování plnění (§ 192—197)... 313 // Oddíl čtvrtý: Reklamační řízení a práva z odpovědnosti za vady // (§ 198—203)... 322 // Oddíl pátý: Majetkové sankce (§ 204—210)...
331 // HLAVA DRUHÁ // ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DODÁVKÁCH // PRO VÝVOZ A Z DOVOZU // (§ 211—258) // Oddíl první: Úvodní ustanovení (§211—212)... // 339 // Oddíl druhý: Dodávky pro vývoz (§ 213 — 237)... 344 // Oddíl třetí: Dodávky z dovozu (§ 238 — 258)... 388 // Hlava třetí: Zvláštní ustanovení o nákupu zemědělských a lesních výrobků a o dodávkách zemědělských potřeb (§ 259—267)... 413 // ČÁST OSMA // HOSPODÁŘSKÉ ZÁVAZKY V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ A PŘI DOVOZU A VÝVOZU INVESTIČNÍCH CELKŮ, PRACÍ A VÝKONŮ // (§ 269—332b) // HLAVA PRVNÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBA // (§ 269—320a) // Oddíl první: Úvodní ustanovení (§ 269)... // Oddíl druhý: Příprava investiční výstavby (§ 271 —281) . Oddíl třetí: Provádění investiční výstavby (§ 282 — 320a) // 421 // 423 // 435 // HLAVA DRUHÁ // DOVOZ A VÝVOZ INVESTIČNÍCH CELKŮ, PRACÍ A VÝKONU , (§ 320b—332b) / • // Oddíl první: Dovoz investičních celků a některých strojů a zařízení // (§ 320b—320h) . . .t...492 // Oddíl druhý: Dodávky vývozních investičních celků (§ 321 —332). 504 // Oddíl třetí: Dovoz a vývoz prací a výkonů (§ 332a—332b)...525 // ČÁST OSMÁ A // HOSPODÁŘSKÉ ZÁVAZKY ? ZABEZPEČENÍ VĚDECKOTECHNICKÉHO ROZVOJE // (§ 332c—332g) // Hospodářské závazky ? zabezpečení vědeckotechnického rozvoje // (§ 332c—332g) ... // 529 // ČÁST DEVÁTÁ // HOSPODÁŘSKÉ ZÁVAZKY V NÁKLADNÍ
PŘEPRAVĚ // ’ (§ 333—346) // Hlava první: Úvodní ustanovení (§ 333)... 539 // Hlava druhá: Závazky z přepravního plánu a smlouva o přípravě přeprav // (§ 334-335)...:...,... 542 // Hlava třetí: Závazky z přepravní smlouvy (§ 336—343)... 546 // Hlava ětvrtá: Uplatňování a zánik práv (§ 344—346)... 556 // ČÁST DESÁTÁ // HOSPODÁŘSKÉ ZÁVAZKY PŘI JINÝCH ZPŮSOBECH SPOLUPRÁCE MEZI SOCIALISTICKÝMI ORGANIZACEMI // (§ 347 —360a) // Hlava první: Hospodářské smlouvy o převodech správy, o dočasném užívání // a o převodech vlastnictví (§ 347 — 351)... 561 // Hlava druhá: Závazky při zajišťování hospodářské spolupráce se zahraničím // (§ 351?*—351c) ... 572 // Hlava třetí: Ostatní hospodářské smlouvy mezi socialistickými organizacemi // (§ 352—360a)...577 // CÄST jedenáctá . // PLATEBNÍ A ÚVĚROVÉ VZTAHY // (§ 361—384) // Hlava první: Úvodní ustanovení (§ 361 —362).r...605 // Hlava druhá: Platební styk socialistických organizací (§ 366 — 374). 609* // Hlava třetí: Fakturování a jiné podklady pro placení (§ 375 — 380).. 620 // Hlava čtvrtá: Bankovní úvěr (§ 381—384)... 629 // - * ’ " I r ¦ ’ : ’ // ČÁST JEDENÁCTÁ A // HOSPODÁŘSKÉ POKUTY // ’ (§ 384a—384b) // Hospodářské pokuty (§ 384a—384b)... 633 . // ČÁST DVANÁCTÁ // USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ // . (§ 385—400) , // Počítání času (§ 385—388)...*...
639 // Zvláštní ustanovení o právním postavení některých socialistických organizací // (§ 389—390) ... 641 // Orgány hospodářského řízení (§ 390b)... 643 // Zmocnění (§ 391 —395a)...643 // Přechodná ustanovení (§ 396—398)... 652 // Závěrečná ustanovení (§ 399—400)... 653 // OBSAH // » // \\ // Obsah hospodárskeho zákoníku... 5 // Zkratky... 10 // Předmluva... . 11 // Hospodářský zákoník... . 15 // Věcný rejstřík...657 // " ’ v \\ // ?
(OCoLC)39411535
cnb000015847

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC