Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004
80 s.,[8] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-248-0908-7 (brož.)
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, úvod, přílohy
Baťovy závody - hornictví - Morava jižní (Česko) - studie
Hornictví - lignit - těžba - Morava jížní (Česko) - studie
000039044
Obsah // Úvod // 1. Podnikatelský rod Baťů // 1.1 Tomáš Baťa 2 // 1.2 Jan Antonín Baťa 9 // 1.3 Tomáš J. Baťa 12 // 1.4 Hlavní spolupracovníci Tomáše Bati 13 // 1.4.1 Hugo Vavrečka 13 // 1.4.2 Dominik Čipera 14 // 1.4.3 Slovo závěrem // 2. Jihomoravský lignitový revír 20 // 2.1 Lignit 21 // 2.2 Vídeňská pánev 21 // 2.3 Územní rozdělení Jihomoravského lignitového revíru 21 // 2.3.1 Území s kyjovskou slojí 21 // 2.3.2 Území s dubňanskou slojí 22 // 2.4 Nerostné bohatství Jihomoravského lignitového revíru 23 // 3. Stručná historie těžby lignitu na jižní Moravě 26 // 3.1 Utvářeni důlních celků a vlastnické vztahy 26 // 3.2 Vývojové etapy a jejich technicko-ekonomická charakteristika 27 // 3.3 Vývoj těžby lignitu 33 // 3.4 Odbyt a využití lignitu // 4. Hornické aktivit)’ firmy Baťa v těžbě lignitu 36 // 4.1 Jihomoravský lignitový revír 36 // Důl Tomáš 37 // Důl Jan 40 // Důl Albert 41 // Důl Julius 41 // Důl Pomoc Boží 42 // 4.2 Slovensko // 5. Hornické školství firmy Baťa 47 // 6. Doprava po řece Moravě 50 // 6.1 Reka Morava 50 // 6.2 Vývoj plavby po řece Moravě 52 // 6.2.1 Vývoj představ o plavbě na řece 52 // 6.2.2 Plavba po řece Moravě 54 // 6.2.2.1 Nákladní lodní doprava 54 // Ó.2.2.2 Doprava osob po řece a kanálu 55 // 7. Baťův kanál 57 // 7.1 Projekt a výstavba kanálu 57 // 7.2 Poválečný vývoj 60 // 8. Železniění vlečka Ratiškovice - Rohatcc 62 // 9. Hornictví
firmy Baťa, a.s. mimo těžbu uhlí 65 // 9.1 Těžba železné rudy 65 // 9.2 Těžba grafitu 67 // 9.3 Průzkum nalezišť ropy a těžba zemního plynu 68 // 9.4 Lom Tuhár 69 // 9.5 Kutiska fiímy Baťa, a.s. 70 // 10. Využitelnost hornických technických památek v cestovním // ruchu na jižní Moravě 72 // 10.1 Baťův kanál 72 // 10.2 Ratiškovická železnice 73 // 10.3 Výklopník Sudoměřice - Baťův kanál 73 // 10.4 Nevyužití výsypky a zásobníku dolu Ivanka 74 // Závěr 76 // Přílohy 80

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC