Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:53x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1992
205 s. : il., noty

objednat
ISBN 80-7042-058-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, noty, bibliografické odkazy
Nauka hudební - učebnice vysokošk.
000039276
PŘEDMLUVA 3 // I. VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA 5 // 1. Zvuky a tóny 5 // 2. Tónová soustava,iména tónů 5 // 3. Noty. Označení tónové délky 5 // 4. Notová osnova. Klíče, označení tónové výšky // 5. lóny zvýšené a snížené, posuvky 10 // 6. Klaviatura. Enharmonická záměna 12 // 7. Celý tón a půltón 13 // 8. Pomlky / pauzy / I4 // 9. Další údaje o notopisu 16 // 10. Prodlužování noi a pomlk 17 // 11. Jednoduché takty 19 // 12. Složené takty 20 // 13. Nepravidelné dělení not a pomlk 22 // 14. Rytmus a metrum, synkopa, predlaktí 23 // 19. Repetice, da capo 25 // 16. Některá označení způsobu hry a zpěvu 27 // 17. Označení dynamiky 30 // 18. Označení tempa, metronom 31 // 19. Melodické ozdoby 33 // 20. Úvod. do studia atupnic. Stupnice a tónina 35 // 21. Durové stupnice s křížky 37 // 22. Durové stupnice, s bé 40 // 23. Enharmonické durové stupnice. Kvartkvintový kruh 42 // 24. Mollové atupnice // 25. Paralelní a stejnojmenné durové a mollové atupnice // 26. Staré atupnice 27 // Pentatonika // 28. Stupnice celotónové, chromatická a cikánská 54 // 29. Úvod do studia intervalů. Základní intervaly 56 // 30. Odvozené intervaly 59 // 31. Enharmonické intervaly. Tvoření a určování intervalů 60 // 32. Převraty intervalů. Další proavidování intervalů 62 // 33. Úvod do studia akordů. Kvintakordy 65 // 34. Obraty kvintakordů 68 // 35. Septakordy a další akordy 70 // 36. Tóny a hluky 72 // 37. Slyšení a vnímání tónů . 74 // 3b. Harmonické funkce akordů v tónině 75 // IX. NAUKA 0 HUDEBNÍCH FORMÁCH 76 // 1. Prvky hudebních forem 76 // 2. Obměny motivů a témat 79 // 3. Podněty ke studiu hudebních forem 83 // 4. Základní formové typy hudebních skladeb 85 // 5. Druhy hudebních skladeb z hlediska forem 90 // III. HUDEBNÍ NÁSTROJE 96 // 1. Strunné nástroje 96 //
2. Dechové nástroje 99 // 3. Bicí nástroje Í04 // 4. Druhy pěveckého hlasu 105 // IV. DETSKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE 106 // V. ZÁKLADY ŘÍZENÍ PĚVECKÉHO SBORU 117 // 1. Taktování a dirigovaní 117 // 2. Taktovacl schémata // Pohyb přípravný, nástupný a závěrový // 4. Dělení pohybů // 5. Slučování pohybů // 6. Taktování předtaktí a korun // 7. Tempové změny a taktování dynamické // 8. Uplatnění sbormistrovskych zásad v praxi // 9. Sbormistrovský rozbor některých písní z učebnic // VI. VOKÁLNÍ INTONACE // Intonační a sluchová cvičení // 1. Tonický durový kvintakord // 2. Rozšířený tonický durový kvintakord // 1. Tonický aextakord. a kvartsextakord // 4. Diatonický postup v dur s tonickým kvintakordem // 5. Durové stupnice // 6. Stupňovité postupy v dur // 7. Stupňovité postupy s tonickým kvintakordem // 8. Volný nástup sedmého stupně // 9. Volný nástup druhého stupně // 10. Volný nástup šestého stupně // 11. Volný nástup čtvrtého stupně // 12. Intonace v moll // VII. RYTMICKÁ CVIČENÍ // VIII. STRUČNÍ PŘEHLED DĚJIN HUDBY // I. Periodizace hudebního vývoje // 11. Specifická problematika jednotlivých hudebních slohů // III. Vybrané komentované ukázky jako dokumenty vývoje evropské hudby // ZPĚVNÍČEK //Kánon všekánon // A môže byt pisař třeba // Ej, padá, padá rosička // Ave Maria // Tři králové // Ej, vy páni, vy // Kam pureš, pojereš // Náchodský zámeček: // Pytal se mě jeden chlapec // Kolíne, Kolíne // V širém poli hruška stoji // Husava, Husava // Oj, včerajky // Mám já v Hodslavicích galánku // Dobry večer, okenečko // Kole Jarošova // Ej, ráno, ráno // Řikej, děvče, očenaš // Paňmámo, sládek jde k nám // Sadaj, slniečko honíce // Fijala, fijala

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC