Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 1999
288 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-519-X (brož.)
Hudba - zpracování digitální - počítače - využití - příručky
000039313
Předmluva překladatele 10 // Úvod 11 // Je tato kniha pro vás ta pravá? 11 // Co potřebujete vědět // Windows 3.x versus Windows 95 // Hardwarové požadavky 13 // Co je na doprovodném CD-ROM 13 // Jak je tato kniha uspořádána 14 // Konvence používané v této knize 15 // Začněme 16 // 1. Základy digitalizace hudby 17 // 1.1 Analogový zvuk: vyzkoušený a věrný 18 // 1.2 Dva typy digitalizované hudby: vzorky a MIDI 19 // 1.3 Vzorky - digitalizace analogového zvuku 19 // 1.3.1 Zvukové utility Windows 20 // 1.3.2 Zvuková kvalita vzorků 20 // 1.3.3 Kvalita zvuku a prostor na disku 20 // 1.3.4 Vzorky a RAM 22 // 1.3.5 Volba vhodného vzorkovacího kmitočtu 23 // 1.4 MIDI: mezinárodní standard digitalizované hudby 24 // 1.4.1 Stručná historie 24 // 1.4.2 Klady a zápory 25 // 1.4.3 MIDI na vašem počítači 26 // 1.5 Jak pracuje MIDI 29 // 1.5.1 Co je MIDI program 30 // 1.5.2 Univerzálnost GM standardu 31 // 1.6 Pohled dopředu 32 // 1.7 Klíčové termíny 32 // 2. Volba vhodné zvukové karty 35 // 2.1 Jak je důležité vědět, co chcete koupit 36 // 2.1.1 Ověřte si funkce 36 // 2.1.2 Buďte skeptičtí 36 // 2.1.3 Pročtěte si testy v časopisech 37 // 2.1.4 Zhodnoťte věrnost zvuku a výkon 37 // 2.1.5 Zjistěte podporu GM 38 // 2.1.6 Zkontrolujte kompatibilitu řídicího softwaru 38 // 2.2 Technologie zvukových karet 40 // 2.2.1 FM syntéza - ekonomická alternativa 40 // 2.2.2 Vzorky - lepší kvalita zvuku 41 // 2.3 Nabídka trhu 42 // 2.3.1 Creative Labs 42 // 2.3.2 Turtle Beach 43 // 2.3.3 Media Vision 44 // (N (N2.3.4 Roland 44 // 2.3.5 Digital Audio Labs 44 // 2.3.6 Další zvukové karty na trhu (Daniel Forró) 45 // 2.3.7 Dceřiné karty (Daniel Forró) 47 // 2.4 Pohled dopředu 48 // 2.5 Klíčové termíny 48 // 3. Seznámení se softwarem 51 // 3.1 Prozkoumejte editor vzorků 52 //
3.1.1 Představení programu Cool Edit 52 // 3.1.1.1 Načítání, procesování a přehrávání vzorků 55 // 3.2 Prozkoumejte MIDI software 57 // 3.2.1 Základy sekvencerů 58 // 3.2.2 Práce s MIDI sekvencerem 58 // 3.2.3 Načtení programu Cakewalk a demonstrační MIDI skladby 59 // 3.2.4 Okno stop a taktů 60 // 3.2.5 Okno mixeru 62 // 3.2.6 Pro pokročilé: Encore 63 // 3.3 Pohled dopředu 67 // 3.4 Klíčové termíny 67 // 4. Využití zvukových utilit Windows pro jednoduchý záznam zvuku 69 // 4.1 Vytvoření skupiny pro zvukové aplikace vašich Windows 95 70 // 4.2 Jak použít Záznamník zvuku pod Windows 95 76 // 4.2.1 Záznam zvuku 77 // 4.2.2 Editace vzorků 77 // 4.2.3 Kombinace vzorků 77 // 4.2.4 Funkce Ulož/U lož jako 80 // 4.2.5 Využití Ulož jako a nastavení vlastností ke změně zvukové kvality.82 // 4.2.6 Procesování 84 // 4.3 Využití Přehrávače záznamů pod Windows 95 85 // 4.3.1 Načtení vzorků 87 // 4.3.2 Načtení MIDI souborů 88 // 4.3.3 Ovládání vzorků a MIDI souborů 89 // 4.3.4 Volba segmentu 90 // 4.3.5 Řízení hlasitosti 92 // 4.4 Pohled dopředu 94 // 4.5 Klíčové termíny 94 // 5. Editace a začišťování vzorků 95 // 5.1 Úvod do programu Cool Edit 96 // 5.1.1 Prozkoumání funkcí 96 // 5.1.2 Záznam zvuku 97 // 5.1.2.1 Zachycení zvuku 99 // 5.1.2.2 Jak využít měřiče úrovně 101 // 5.1.3 Základní editace vzorku 105 // 5.1.3.1 Zvětšení grafu vzorku 108 // 5.2 Pohled dopředu 112 // 5.3 Klíčové termíny 1126. Pokročilá editace vzorků 113 // 6.1 Odstranění šumu ze vzorku 114 // 6.1.1 Aktivace redukce šumu 116 // 6.1.2 Profily a přednastavení 119 // 6.1.2.1 Vytváření a používání rychlých přednastavení filtru 120 // 6.1.2.2 Použití více než jednoho přednastavení 121 // 6.2 Zábava se vzorky 122 // 6.2.1 Zpětné přehrávání a flanging 122 //
6.2.2 Zesílení vzorku 123 // 6.2.3 Nastavení stejnosměrného offsetu 125 // 6.2.4 Jiné funkce transformačního menu 126 // 6.2.5 Využití povelu Nastavení 130 // 6.3 Pohled dopředu 131 // 6.4 Klíčové termíny 131 // 7. Práce se sekvencercm 133 // 7.1 Cakewalk a MIDI: základy 134 // 7.1.1 Zopakujeme si základy MIDI 135 // 7.1.2 O nástrojových bancích a standardu GM 136 // 7.1.3 Další pohled na okno stop/taktů 137 // 7.1.4 Využití zkratek a editačních oken 138 // 7.2 Nahrávání vaší první MIDI skladby 139 // 7.2.1 Vytvoření prázdné skladby 140 // 7.2.2 Šablony programu Cakewalk 141 // 7.2.3 Nahrávka basového partu 142 // 7.2.4 Nahrávka klávesového partu 142 // 7.2.5 Dočasné vypnutí stop 143 // 7.2.6 Nahrávka kytarového partu 143 // 7.2.7 Nahrávka bicího partu 144 // 7.2.8 Volba programů 146 // 7.2.9 Přiřazení MIDI kanálů jednotlivým stopám sekvenceru 149 // 7.3 Editace MIDI skladeb 151 // 7.3.1 Kopírování, vkládání a přearanžovávání 151 // 7.3.2 Kopírování pomocí myši 154 // 7.3.3 Konverze MIDI dat na standardní hudební notaci 155 // 7.3.4 Vložení vzorku do MIDI skladby 157 // 7.3.5 Úprava časování při přehrávání vzorků v MIDI skladbě 158 // 7.3.6 Mixer v programu Cakewalk 159 // 7.4 Pohled dopředu 162 // 7.5 Klíčové termíny 163 // 8. Vytváření tištěných not 165 // 8.1 Funkce notačního softwaru 166 // 8.2 Encore: spuštění 167 // 8.2.1 Načtení a přehrání skladby 169 // 8.2.2 Editace notového záznamu 171 // 8.3 Vytvoření vlastních partitur 173 // 8.3.1 Vkládání not a zvětšování 174 // 8.3.2 Transpozice 1778.4 Pohled dopředu 182 // 8.5 Klíčová slova 183 // 9. Zařízení a software 185 // 9.1 Studiová zařízení 186 // 9.1.1 Mikrofony 187 // 9.1.2 Studiové monitory 187 // 9.1.3 Multimediální reproboxy 188 // 9.1.4 Výkonové zesilovače 189 //
9.1.5 Audioprocesory 189 // 9.1.6 Tónové generátory 190 // 9.1.7 Vícestopé magnetofony 190 // 9.1.8 Mixery 191 // 9.1.8.1 Základy míchání 192 // 9.1.8.2 Vlastnosti mixeru 192 // 9.2 Volba vhodného nahrávacího média 193 // 9.2.1 Výstup na DAT 194 // 9.2.2 Výstup na CD 194 // 9.2.3 Výstup do digitálních multistopých rekordérů 194 // 9.3 Základy digitálního vícestopého nahrávání na počítači 195 // 9.4 Časová synchronizace 198 // 9.4.1 Interní synchronizace 198 // 9.4.2 MIDI synchronizace 198 // 9.4.3 SMPTE časový kód 199 // 9.5 Kodeky pod Windows 95 200 // 9.5.1 Volba vhodného kodeku 201 // 9.5.2 Vytváření přednastavení zvukové komprese 203 // 9.6 Publikování zvuku a hudby na internetu 205 // 9.6.1 Použití TrueSpeech 205 // 9.6.2 Použití RealAudio, Internet Wave a jiných programů 205 // 9.7 Jak profesionální hudebník využívá digitální audio? 206 // 9.8 Pohled dopředu 211 // 9.9 Klíčové termíny 211 // Dodatek A - Základy hudební teorie (Daniel Forró) 213 // Standardní hudební notace 214 // Základy hudební teorie 216 // Oblast tónových výšek 216 // Názvy tónů 216 // Posuvky 217 // Enharmonika 219 // Diatonické stupnice 220 // Transpozice, spirála tónin, předznamenání 222 // Chromatické stupnice 224 // Intervaly 225Dodatek В - Připojení MIDI nástroje ke zvukové kartě 227 // Připojení MIDI nástroje ke zvukové kartě 228 // Nastavení Windows pro použití externího MIDI portu 230 // Nastavení Windows 95 a MIDI 230 // MIDI Instrument Installation Wizard 234 // Nastavení Windows 3.x a MIDI 237 // Odstraňování problémů 238 // Co dělat, když si váš nástroj nerozumí se zvukovou kartou 238 // Co kdyžto ještě nefunguje? 244 // Připojení TO HOST nástroje do sériového portu (Daniel Forró) 246 // Mapa GM zvuků 247 // Mapa GM bicích nástrojů 249 //
Dodatek C - Další zdroje informací 251 // Internetové stránky 252 // Výrobci hudebního softwaru, hardwaru a hudebních nástrojů (Daniel Forró) 253 // Software 254 // Hardware 255 // Hudební nástroje 257 // Prodejci hudebního softwaru, zvukových karet a hudebních nástrojů (Daniel Forró) 258 // Literatura 259 // Dodatek D - Kodeky pod Windows 95 261 // Dodatek E - Základy XG standardu (Daniel Forró) 265 // Struktura nástroje 267 // Audioprocesory 268 // A/D vstup 268 // Mapa zvuků 269 // Mapy bicích 270 // Mapy zvukových efektů 272 // Dodatek F - Rozdělení hudebního softwaru (Daniel Forró) 275 // Co je na doprovodném CD-ROM 277 // Slovníček 279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC