Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:52x 
BK
1. vyd.
Hradec Králové : Orlice, 2002
320 s. : il., noty

objednat
ISBN 80-903115-7-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, noty, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 305-308
Výchova hudebně pohybová - náměty - příručky učitelské
000039636
ÚVODEM ...5 // I DĚTI, HUDBA A POHYB // Formativní význam hudby a pohybu na rozvoj osobnosti dětí // MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ...9 // HUDEBNÍ CHARAKTERISTIKA DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ...12 // TĚLESNÁ A POHYBOVÁ CHARAKTERISTIKA DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ...14 // Kultura dětského hudebně pohybového projevu ...16 // POHYB V KONTEXTU DĚTSKÝCH HUDEBNÍCH AKTIVIT ...17 // Motivace dětského hudebně pohybového projevu ...18 // Metody vytváření zásoby pohybových prostředků ...20 // Organizace hudebně pohybového projevu ...22 // Desatero hudebně pohybové výchovy ...24 // II SPEKTRUM POHYBOVÝCH PROSTŘEDKŮ // SPEKTRUM POHYBOVÝCH PROSTŘEDKŮ ...27 // Význam pohybových prostředků // V DĚTSKÉM HUDEBNĚ POHYBOVÉM PROJEVU ...27 // SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA ...28 // Charakteristika vyváženého postoje - držení těla ...28 // Pohybová průprava správného držení těla dětí ...31 // CHŮZE A JEJÍ PROMĚNY ...34 // Charakteristika lidské chůze ...34 // Druhy chůze v hudebně pohybovém projevu dětí ...36 // POHYBOVÁ SPECIFIKA ŘEČI ...39 // Využití dětské řeči v hudebně pohybovém projevu ...39 // 316 OBSAH // RYTMICKÁ ŘEČ TĚLA // Využití rytmické řeči těla v hudebně pohybovém projevu // VÝZNAM FONOGESTIKY V ROZVOJI HUDEBNOSTI DĚTÍ // PANTOMIMICKÉ PROSTŘEDKY // Charakteristika pantomimy a její pedagogické využití // Pantomimické prostředky v hudebně pohybovém projevu // TANEČNÍ PROSTŘEDKY // Taneční prostředky v hudebně pohybovém projevu // III SPEKTRUM HUDEBNÍCH DĚL S POHYBOVÝM PROJEVEM // SPEKTRUM HUDEBNÍCH DĚL S POHYBOVÝM PROJEVEM // Pedagogické aspekty výběru hudebních dél k pohybovému projevu // DĚTSKÁ ŘÍKADLA // Charakteristika dětských říkadel // Kritéria dělení dětských říkadel // Příklady hudebně pohybového projevu s říkadly //
DĚTSKÉ A LIDOVÉ PÍSNĚ // Pedagogické využití písní v hudebně pohybovém projevu dětí ...Pohybové paralely hudebně výrazových prostředků // Příklady pohybové paralely hudebně výrazových prostředků // Pohybové paralely malých hudebních forem // Příklady pohybového vyjádření malých hudebních forem // Pohybové paralely kánonu a ronda // Příklady pohybového vyjádření kánonu a ronda // ŽÁNROVÁ CHARAKTERISTIKA PÍSNÍ V HUDEBNĚ POHYBOVÉM PROJEVU // Příklady pohybového vyjádření žánrové charakteristiky písní // PÍSNĚ PRACOVNÍ, MILOSTNÉ A OBŘADNÉ V DĚTSKÉM TANEČNÍM PROVEDENÍ // Příklady tanečního provedení písní pracovních, milostných a obřadných. // DĚTSKÉ PÍSNĚ S HUDEBNĚ POHYBOVÝM PROJEVEM // Příklady pohybového provedení dětských písní // DĚTSKÉ HUDEBNĚ POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY SE ZPĚVEM // Příklady dětských hudebně pohybových her se zpěvem // HUDEBNÍ POHÁDKA ...109 // Charakteristika hudební pohádky ...109 // Hudební pohádka a dětské pohybové aktivity ...110 // Příklady pohybových paralel v hudebních pohádkách ...111 // KLAVÍRNÍ MINIATURY ...121 // Charakteristika klavírních miniatur ...121 // Klavírní MINIATURA A HUDEBNĚ pohybové aktivity dětí ...122 // Příklady hudebně pohybových paralel v klavírních miniaturách .. 123 // INSTRUMENTÁLNÍ SKLADBY ...135 // Pohyb jako prostředek elementární poslechové analýzy ...135 // Poslech hudebních děl a hudebně pohybová kreativita dětí ...136 // Příklady poslechu hudebních děl s pohybovým projevem ...137 // OPERA ...149 // ŽÁNROVÁ CHARAKTERISTIKA OPERY ...149 // Pedagogické využití integrace druhů umění v opeře ...149 // Druhy hudebně pohybových paralel jako součást hry na operu ...,151 // Rytmická deklamace textu vokálních partů opery ...151 //
Příklady vokálních partů z oper k rytmické deklamaci textu . 153 // Scénická dramatizace částí operního libreta ...157 // Příklady částí operních libret ke scénické dramatizaci ...158 // Taneční scény v opeře a dětská hudebně pohybová kreativita ...164 // Hudebně pohybové vyjádření dějové atmosféry ...164 // Příklady tanečních scén z oper k pohybovému vyjádření atmosféry 165 // Hudebně pohybové vyjádření dějových tanečních scén z oper ...168 // Příklady dějových tanečních scén z oper k hudebně pohybové kreativitě ...170 // BALET ...177 // ŽÁNROVÁ CHARAKTERISTIKA BALETU ...177 // Balet pro děti ...181 // Balet ve škole ...183 // Příklady baletních scén k dětskému hudebně pohybovému projevu . 184 // IV. POHYB S REKVIZITAMI // POHYB S REKVIZITAMI ...203 // Pedagogické využití rekvizit v hudebně pohybovém projevu dětí ...203 // KOSTÝMOVÉ DOPLNKY A REKVIZITY ...205 // Pedagogické využití kostýmových doplňků // A REKVIZIT V HUDEBNĚ POHYBOVÉM PROJEVU DĚTÍ ...205 // KOSTÝMOVÉ DOPLŇKY A REKVIZITY Z PAPÍRU ...207 // Příklady pohybového projevu s rekvizitami z papíru ...208 // ŠÁTKY A STUHY // 211 // Příklady pohybového projevu se šátky a stuhami ...212 // PŘÍRODNINY // 213 // Příklady pohybového projevu s přírodninami ...214 // PRÁDLOVÁ GUMA // 216 // Příklady pohybového projevu s prádlovou gumou ...220 // 222 // HUDEBNÍ nástroje // MOŽNOSTI VYUŽITÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V POHYBOVÉM PROJEVU DĚTÍ ...222 // Příklady pohybového projevu s hudebními nástroji ...225 // OZVUČENÉ PŘEDMĚTY A SENZOMOTORICKÉ UČENÍ ...227 // Pohybové dispozice dětí mladšího školního věku // Ozvučené předměty v hudebně pohybové výchově ...228 // PLASTOVÉ LAHVE 229 // Plastové láhve - zvukomalebná hra s dechem ...229 //
Příklady zvukomalebných her s dechem ...230 // Bicí plastové láhve - rytmická zvukomalba ...231 // Příklady hry rytmické zvukomalby ...232 // Plastové láhve s vodou - rytmická zvukomalba ...233 // Příklady rytmických her se zvukomalbou vody ...234 // PÁKOVÝ LOUSKÁČEK ...237 // Hra prízvučných a neprízvučných dob taktových ...237 // Hra neprízvučných dob taktových ...238 // Hra rytmické zvukomalby ...238 // Příklady rytmických her s pákovým louskáčkem ...239 // OŘECHOVÉ SKOŘÁPKY // 241 // Příklady rytmických her s ořechovými skořápkami ...242 // DŘEVĚNÉ TUŽKY ...245 // Příklady her s rytmickou zvukomalbou dřevěných tužek ...246 // IGELITOVÉ PÁSY ...247 // papírové archy // 247 // Příklady her se zvukomalbou igelitu a papíru ...248 // ...251 // CHRASTIDLA // VELIKONOČNÍ ŘEHTAČKA ...252 // Příklady zvukomalebné hry s velikonoční řehtačkou ...253 // KUCHYŇSKÉ PŘEDMĚTY ...254 // Přiklady rytmické zvukomalby s kombinací kuchyňských předmětů ...255 // TĚLOCVIČNÉ NÁČINÍ // VÝZNAM TĚLOCVIČNÉHO NÁČINÍ JAKO REKVIZITY // 257 // V HUDEBNĚ POHYBOVÉM PROJEVU DĚTÍ ...257 // MÍČE A MÍČKY 258 // Příklady hudebně pohybových her s mičky ...260 // ŠVIHADLA ...264 // Příklady hudebně pohybových her se švihadly ...266 // OBRUČE ...269 // Příklady hudebně pohybových her s obručí ...270 // V OBRÁZKY Z VÝSTAVY 275 // OBRÁZKY Z VYSTAVY // Pedagogické inspirace k setkání s hudbou // M. P. MUSORGSKÉHO OBRÁZKY Z VÝSTAVY ...275 // TANEC KUŘÁTEK VE SKOŘÁPKÁCH ...277 // HRA DETÍ TRH V LIMOGES // PROMENÁDA BYDLO // CHATRČ NA KUŘÍCH NOŽKÁCH - BABA JAGA ...290 // SKŘÍTEK - GNOMUS 293 // SAMUEL GOLDENBERG A SCHMUYLE ...295 // Hudební dílo v kontextu dětských múzických aktivit 300 // ZÁVĚREM 303 // LITERATURA ...305 // REJSTŘÍK HUDEBNĚ POHYBOVÝCH PŘÍKLADŮ ...309 // OBSAH ...316
cnb001186570

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC