Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24.5) Půjčeno:49x 
BK
1. vyd.
Praha : Portál, 1996
159 s.

objednat
ISBN 80-85282-93-3 (brož.)
Nápady - hry - tvořivost
Na obálce: Hry pomáhají s problémy : hry a hrátky pro rodiče a dítě
Děti - agresivita - ovládání - hry - návody
Děti - osobnost - problémy - hry - příručky
000039676
OBSAH // PŘEDMLUVA 6 // ÚVOD 7 // DÍTĚ UZAVŘENÉ 9 // HRY pro rozvoj komunikačních schopností, sebevyjádření 12 // DÍTĚ PESIMISTICKÉ 18 // HRY na rozvoj přirozené hravosti, smyslového vnímání, fantazie a empatie 20 DÍTĚ NEKLIDNÉ, HYPERAKTIVNÍ 25 // HRY orientované na abreakci a na relaxaci, hry podporující představivost a logické myšlení, vnitřní kázeň 29 // X DÍTĚ VZDOROVITÉ 34 // HRY rozvíjející empatii, pozitivní sebepojetí, souhru s partnerem i se skupinou hráčů, hudební a výtvarné činnosti, estetické cítění 38 // NEOHRABANÉ DÍTĚ S TĚŽKOPÁDNÝMI PROJEVY 44 // HRY, které rozvíjejí pohybovou koordinaci, smysl pro rytmus, postřeh, schopnost reakce, sociální a komunikační schopnosti 47 // DÍTĚ NESOUSTŘEDĚNÉ, ROZTĚKANÉ 55 // HRY podporující kladné sebepojetí, důvěru, sebeovládání 57 // X DÍTĚ, KTERÉ CHODÍ ZA ŠKOLU, LŽE, NĚKDY SE DOPOUŠTÍ // I DROBNÝCH KRÁDEŽÍ 62 // HRY rozvíjející schopnost dobré komunikace a spolupráce, zdravé sebepojetí a empatii 66 // DÍTĚ NERVÓZNÍ A ÚZKOSTNÉ 72 // HRY abreaktivní, relaxační a taktilní 75 // X DÍTĚ, KTERÉ MÁ OBTÍŽE S PŘIZPŮSOBENÍM 80 // HRY na rozvoj praktických dovedností, komunikace 83 // DÍTĚ PLACHÉ A PASIVNÍ 91 // HRY na rozvoj fyzické zdatnosti, praktických dovedností (šikovnosti) 94 // DÍTĚ, KTERÉ SE ČASTĚJI PROJEVUJE JAKO BEZCITNÉ 100 // HRY podporující empatii, hravost a estetické cítění 103 // DÍTĚ APATICKÉ A BEZ ZÁJMU 109 // HRY spojené s tvořivostí, fantazií a smyslovým vnímáním 112 // DÍTĚ PŘECITLIVĚLÉ 117 // HRY rozvíjející volní vlastnosti, sebekázeň 120 // DÍTĚ, KTERÉ TRPÍ NESPAVOSTÍ 126 // HRY na uvolnění a soustředění, pozitivní imaginaci a relaxaci 130 // DÍTĚ, KTERÉ JEDNÁ AGRESIVNĚ 134 // HRY umožňující projevit nejrůznější city 137 // DÍTĚ ZÁVISLÉ 142 //
HRY podporující sebepojetí, samostatné rozhodování 146 // MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ 151 // HRY podporující smysl pro rytmus, paměť, postřeh 154 // LITERATURA 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC