Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003
100 s. : il., noty

objednat
ISBN 80-7044-511-4 (brož.)
Obsahuje noty, předmluvu, úvod, resumé česky, anglicky, německy, slovník
Bibliografie: s. 92
Nauka hudební - učebnice vysokošk.
000039874
Předmluva 10 // Úvod 12 // 1 Základy fyzikálni podstaty hudby 14 // 1.1 Zvuk a tón 14 // 1.1.1 Tón a jeho vlastnosti 14 // 1.1.1.1 Výška tónu 14 // 1.1.1.1.1 Základní výškový stavební materiál evropské hudby 15 // 1.1.1.2 Sila tónu 15 // 1.1.1.3 Barva tónu 15 // 1.1.1.4 Délka tónu 15 // 2 Notace 17 // 2.1 Výšky 17 // 2.1.1 Názvy not 17 // 2.1.1.1 Zápis výšek 17 // 2.1.1.1.1 Rozdělení tónového rozsahu do oktáv 18 // 2.1.2 Předznamenání 18 // 2.1.3 Klíče 19 // 2.2 Časomíra 21 // 2.2.1 Délka not 21 // 2.2.1.1 Přesné prodloužení noty 22 // 2.2.1.2 Přibližné prodloužení noty 22 // 2.2.1.3 Dělení not 23 // 2.2.1.3.1 Pravidelné dělení not 23 // 2.2.1.3.2 Nepravidelné dělení not 23 // 2.2.1.3.2.1 Triola 23 // 2.2.1.3.2.2 Jiné nepravidelné dělení 23 // 2.2.2 Rytmus v širším slova smyslu 24 // 2.2.2.1 Pulzace 24 // 2.2.2.2 Metrum 24 // 2.2.22.1 Metrum sudé nebo liché 25 // 2.2.2.2.1.1 Metrum sudé 25 // 2.2.2.2.1.2 Metrum liché 26 // 22.2.2.2 Metrum podle složení 26 // 2.2.2.2.2.1 Metra jednoduchá 26 // 22222.2 Metra složená 26 // 2.2.22.22 Metra střídavá 26 // 2.2.2.2.22.\\ Furiant 26 // 2.2.2.2.22.2 Rumba 27 // 2.2.22 Takt 27 // 2.2.2.3.1 Druhy taktů 27 // 2.2.2.3.1.1 Takty pravidelné 27 // 2.2.2.3.1.2 Takty pravidelné se střídavým řazením 28 // 2.2.2.3.1.2.1 Mateník 28 // 2.2.2.3.1.2 Takty nepravidelné 29 // 2.2.2.4 Rytmus v užším slova smyslu 29 // 2.2.2.4.1 Metrorytmus 29 // 2.2.2.4.1.1 Charakteristický rytmus 30 // 2.2.2.4.2 Deklamační rytmus 30 // 2.2.2.4.3 Synkopa 30 // 2.2.2.5 Tempo 31 // 2.2.2.5.1 Změny tempa 31 // 2.2.2.5.1.1 Náhlé změny tempa 31 // 2.2.2.5.1.2 Postupné změny tempa 31 // 3 Přednes a jeho značení ... 33 // 3.1 Dynamika 3 3 // 3.1.1 Dynamika terasovitá 3 3 // 3.1.2 Dynamika procesuálni 34 // 3.2 Agogika 35 //
4 Stupnice a tónina ... 36 // 4.1 Stupnice 36 // 4.1.1 Stupnice chromatická 36 // 4.1.2 Stupnice celotónová 37 // 4.1.3 Stupnice diatonické 37 // 4.1.3.1 Stupnice durové 37 // 4.1.3.1.1 Předznamenání přirozených durových stupnic 38 // 4.1.3.2 Stupnice mollové 39 // 4.1.3.2.1 Předznamenám aiolských mollových stupnic 39 // 4.1.3.3 Stupnice církevní 39 // 4.1.3.3.1 Úkoly 40 // 4.1.3.3.1.1 Urči předznamenání, je-li dán typ a I.stupeň stupnice 40 // 4.1.3.3.1.2 Urči I. stupeň, je-li dán typ škály a předznamenám 41 // 4.1.3.3.1.3 Urči typ škály, je-li dán její I. stupeň a předznamenání 41 // 4.1.3.4 Méně obvyklé diatonické stupnice 41 // 4.1.3.4.1 Stupnice cikánské 41 // 4.1.3.4.1.1 Durová cikánská stupnice 41 // 4.1.3.4.1.2 Mollová cikánská stupnice 41 // 4.1.4 Stupnice pentatonické 42 // 4.1.5 Ostatní stupnice 42 // 4.1.6 Mody 43 // 4.1.6.1 Devítitónový modus 43 // 4.1.6.2 Desetitónový modus 43 // 4.1.6.3 Jedenáctitónový modus 43 // 4.1.6.4 Dvanáctitónový modus 44 // 4.1.7 Několik poznámek ke stavbě stupnic a modů 44 // 4.2 Tónina 44 // 5 Intervaly ... 47 // 5.1 Druhy intervalů 47 // 5.2 Určování intervalů 48 // 5.2.1 Aktivní určování intervalů 4 8 // 5.2.1.1 Vyhledávání směrem vzhůru 48 // 5.2.1.2 Vyhledávání směrem dolů 49 // 5.2.2 Pasivní určování intervalů 49 // 6 Ozdobné tóny ... 52 // 6.1 Ozdobné tóny disonantní 52 // 6.1.1 Ozdobné tóny disonantní se sekundovým krokem 52 // 6.1.1.1 Průtah 52 // 6.1.1.2 Průchod 53 // 6 // 7 // ? // 6.1.1.3 Střídavý tón 54 // 6.1.2 Ostatní disonantní ozdobné tóny 54 // 6.1.2.1 Prodleva 54 // 6.2. Ozdobné tóny konsonantní 55 // 6.2.1 Ozdobné tóny konsonantní (pro doprovod lidové písně) 55 // 6.2.1.1 Následné akordické tóny 55 // 6.2.1.2 Anticipace (alias předjímka) 56 //
6.2.1.2.1 Opuštěná anticipace 56 // 7 Akordy 58 // 7.1 Kvintakordy s obraty 58 // 7.1.1 Obraty kvintakordů 59 // 7.1.1.1 Sextakord 59 // 7.1.1.2 Kvartsext akord 60 // 7.1.1.3 Obraty zvětšeného kvintakordů 60 // 7.2 Septakordy s obraty 61 // 7.2.1 Obraty septakordů 63 // 7.2.1.1 Kvintsextakord 63 // 7.2.1.2 T erckvartakord 63 // 7.2.1.3 Sekundakord . 64 // 7.2.1.4 Obraty zmenšeně zmenšeného septakordů 64 // 7.3 Dominantní nónový akord s obraty 65 // 7.3.1 Obraty dominantního nónového akordu 66 // 7.3.1.1 Sextseptimový akord 66 // 7.3.1.2 Kvartkvintový akord 66 // 7.3.1.3 Sekundterciový akord 67 // 7.3.2 Náhrada obratů nónového akordu 67 // 7.3.3 Sextseptimový akord III. stupně 68 // 7.4 Další rozšiřování akordu 68 // 7.5 Kvintakordy na stupních závažných škál 69 // 7.5.1 Durové stupnice 69 // 7.5.1.1 Přirozená durová stupnice 69 // 7.5.1.2 Harmonická durová stupnice 70 // 7.5.2 Mollové stupnice 70 // 7.5.2.1 Přirozená neboli aiolská mollová stupnice 79 // 1.522 Harmonická mollová stupnice 70 // 1.52.3 Melodická mollová stupnice 71 // 7.5.2.4 Hybrid mollových tónin 71 // 8 Další důležité pojmy 73 // 8.1 Akcent 73 // 8.2 Akord 73 // 8.2.1 Tóny akordu 73 // 8.3 Arpeggio 73 // 8.4 Augmentace 74 // 8.5 Cantus firmus 74 // 8.6 Caesura 74 // 8.7 Citlivý tón 74 // 8.8 Cluster 74 // 8.9 Coda 75 // 8.10 Da Capo 75 // 8.11 Diminuce 75 // 7 // 8 // 8.12 Disonance 75 // 8.13 Enharmonická záměna 76 // 8.14 Glissando 76 // 8.15 Harmonie 76 // 8.16 Homofonie 77 // 8.17 Koloratúra 77 // 8.18 Konsonance 77 // 8.19 Kontrapunkt 77 // 8.20 Legato 78 // 8.21 Ligatura 78 // 8.22 Melisma 78 // 8.23 Modulace 78 // 8.24 Motiv 78 // 8.25 Ostinato 78 // 8.26 Paralelní stupnice 79 // 8.27 Píseň 79 // 8.27.1 Druhy doprovodu písně 79 // 8.27.2 Typy lidové písně 79 // 8.28 Polyfonie 79 // 8.29 Pohyb hlasů 79 //
8.29.1 Pohyb jednoho hlasu 79 // 8.29.2 Pohyb dvou hlasů 80 // 8.29.3 Pohyb více hlasů 80 // 8.30 Portamento 80 // 8.31 Předtaktí 80 // 8.32 Předznamenám 80 // 8.32.1 Předznamenání tóninové 80 // 8.32.2 Předznamenání taktové 81 // 8.33 Refrain 81 // 8.34 Repetice 81 // 8.35 Resonance 81 // 8.36 Responsorium 82 // 8.37 Sekvence 82 // 8.38 Staccato 82 // 8.39 Stylizace 82 // 8.40 Tanec 83 // 8.41 Téma 83 // 8.42 T enuto 83 // 8.43 Transkripce 83 // 8.44 Transpozice 84 // 8.45 Tremolo 84 // 8.46 Triton 84 // 8,47 Vibrato 84 // 8.48 Výška stupnic 84 // 8.49 Základní tón 85 // 8.50 Zpěvní hlasy 85 // Závěr 87 // Summary Česky 89 // English 90 // Deutsch 91 // 8 // 9 // Bibliografie ... 93 // Slovník ... 94

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC