Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Supraphon, 1967
206 s. : noty ; 8°

objednat
maďarština
Jmenný rejstřík sest. Olga Zuckerová
Obsahuje bibliografii a jmenný rejstřík
Studie předního maďarského marxistického hudebního estetika, který je přesvědčen, že "jednoznačný a logicky důsledně postupující způsob myšlení může i v oboru hudební estetiky - přinést pouze uplatnění marxisticko-leninské teorie a metod". Práce obsahuje tyto kapitoly: I. Objektivní prameny hudby v lidské činnosti. II. Vývoj hudebního tónu z prvotních zdrojů. III. Přírodní a společenští činitelé logiky melodie. IV. Jednota prostoru, času a děje ve významu hudebního obrazu. V. Polyfonní významovy řád. VI. Přímý vztah jednotlivých jevů hudebního obrazu a skutečnosti. Asociace. Vll. Historické problémy intonačního výkladu hudebního obrazu. Řeč a napodobení, cit a vyjadřování, intonace a typ..
000040022
Úvodem k českému vydání 9 // Autorova předmluva k českénu vydání 19 // Úvod 17 // I.OBJEKTIVNÍ PRAMENY HUDBY V LIDSKÉ ČINNOSTI 31 // 1. Prvotní způsoby tvorby zvuku 33 // 2. Cesta abstrakce a subjektlvlzaoe zvukového Jevu 36 // a) Pohybové vjemy svalové 36 // b) Lidský hlas neSlenéné výšky 39 // o) Pohybové vjemy zprostředkované Jazykem a vjemy // sluchové 40 // d) Úloha nářadí a hudebních nástrojů při vymezení tónovýoh kvalit 42 // II. VÝVOJ HUDEBNÍHO TÓNU Z PRVOTNÍCH ZDROJŮ 49 // 1. Šramot a barva zvuku 43 // 2. Cesty výškového Slenéní 49 // a) NeSlenšný pohybový hudební zážitek 30 // b) Kvalitativně Sleněné hlasy hudebních nástrojů 31 // III. PRÍRODNÍ A SPOLEČENŠTÍ ČINITELÉ LOGIKY MELODIE 55 // 1. Přírodní a lidská míra výškového řádu 55 // 2. Hudební logika dvou a tří prvků 58 // 3. Rozšíření tónovýoh soustav na rozsah oktávy. Nové tónové souvislosti: kvinta a terole 62 // 4. Melodická logika doplněného tónového řádu 68 // IV. JEDNOTA PROSTORU, ČASU A DEJE VE VÝZNAMU HUDEBNÍHO OBRAZU 74 // 1. "Časovost" hudebního umění a hudební měření času. Rytmus a takt 75 // 2. Psychologie a estetika hudebně prostorového nazírání // 3. Měřitelnost hudebního dění 84 // 4. Obrazová logika hudebního dSní v Jednotě prostorově ěasového nazíráni 86 // 5. Antropocentrismus hudebního obrazu a Jeho společenská determinace 90 // V. POLYFONNÍ VÝZNAMOVÝ ŘÁD 92 // 1. Senzuální význam harmonie 92 // 2. Význam harmonie v dalším vývoji logiky hudebního obrazu 94 // a) Stupňující se prostorovoat a statika obrazu 94 // b) Jednota a rozdílnost melodické a harmonické logiky 97 // o) Harmonický funkční řád 99 // d) Dynamika harmonického funkčního řádu. Citlivý tón a chromatika 104 //
e) Barvitý a šramotovltý význam chromatické statiky 109 // f) Dva tradiční hudebněestetické problémy: konsonantně disonantní a dur-mollový dualismus 112 // g) Společensko-hlstorioký význam a osud funkčně tonálního řádu evropské polyfonie 116 // VI. PŘÍMÝ VZTAH JEDNOTLIVÝCH JEVŮ HUDEBNÍHO OBRAZU A SKUTEČNOSTI. ASOCIACE 124 // 1. Hudba a pohyb 127 // a) Hudební pohyb a mechanický pohyb. Vizuální asociace 127 // b) Hudba a pohyb 132 // 2. Předmětná signalizující funkce senzuálně akustického zážitku „ 134 // a) Napodobeniny barvy tónu 134 // b) Význam napodobení u primitivních hudebních útvarů 135 // 3. Hudební formace jako významosloví komplexních jednotek 136 // a) Společenský význam hudebních nástrojů a barvy tónů 136 // b) Citáty 138 // o) Umělecké žánry, charakterové obrazy 139 // d) Intonační význam hudební formace 140 // VII. HISTORICKÉ PROBLÉMY INTONAČNÍHO VÝKLADU HUDEBNÍHO OBRAZU. ŘEČ A NAPODOBENÍ, CIT A VYJADŘOVÁNÍ, INTONACE A TYP 142 // 1. Různá odvětví tradice // 2. Co předcházelo afektové teorii // 3. Franoouzská afektová nauka. Hudba a řeč // 4. Druhá stránka afektové nauky: hudba a cit // 5. Intonace a typ // Seznam citovanýoh děl 195 // Rejstřík jmen 201
(OCoLC)42125325
cnb000492499

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC