Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Ekopress, 2007
112 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86929-28-6 (brož.)
Obsahuje tabulky, klíč
000040034
OBSAH // Unit 1 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový...8 // Unit 2 Přítomný čas prostý a průběhový - s různým významem...10 // Unit 3 Přítomný čas prostý a průběhový // Slovesa vyjadřující stav a slovesa vyjadřující děj ...12 // Unit 4 Minulý čas prostý, průběhový a děj opakovaný...14 // Unit 5 Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý ...18 // Unit 6 Minulý čas průběhový a předpřítomný čas průběhový ...20 // Unit 7 Předminulý čas prostý a předminulý čas průběhový...22 // Unit 8 Vyjadřování budoucnosti // Budoucí čas prostý a průběhový a další formy vyjadřování budoucnosti ...26 // Unit 9 Budoucí čas ve větách podmínkových reálných...30 // Unit 10 Budoucí čas ve větách časových...34 // Unitu Nepřímý předmět...36 // Unit 12 Trpný rod (I)...38 // Unit 13 Souslednost časů (I)...42 // Unit 14 Otázky...44 // Unit 15 Tázací dovětky „že ano“, „že ne“...46 // Unit 16 (Já) také - (Já) také ne // Krátký souhlas nebo nesouhlas...48 // Unit 17 I have got -1 have -1 am having...50 // UnitlS CAN (Modal verb) ...52 // Unit 19 MAY, MUST (Modal verbs) ...54 // Unit 20 MAY and MUST (Probability)...58 // Unit 21 Vztažné věty (I)...60 // 5 // Unit 22 Vztažné věty (II)...62 // Unit 23 Podmiňovacŕ způsob přítomný ...64 // Unit 24 Podmiňovací způsob minulý...66 // Unit25 Zájmena zvratná, zdůrazňovací a vzájemnostní...70 // Unit 26 Samostatně
stojící přivlastňovací zájmena...72 // Unit 27 Stupňování přídavných jmen a příslovcí...74 // Unit 28 like, přídavné jméno very...78 // Unit29 every,each,all,whole...80 // Unit 30 still, already, any more, yet // již - ještě ne, ještě-jižné...82 // Unit 31 either, neither, none, both, THERE is, IT is...84 // Unit 32 some, any, no, none...86 // Unit33 nobody, no-one, nowhere, none, nothing, much, many, little, few, // either...or, neither...nor, both...88 // Unit 34 Zástupné ONE, ONES...92 // KLÍČ K CVIČENÍM... // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC