Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:34x 
BK
Vyd. 1.
Praha : LexisNexis CZ, 2005
399 s. : il.

objednat
ISBN 80-86920-01-1 (brož.)
Studijní texty
Obsahuje tabulky, grafy, rejstřík
Bibliografie: s. 365-375
Management informační - příručky
Management znalostní - příručky
000040188
Obsah // Obsah // 1. Úvod...7 // 2. Informační prostředí v podnikatelské sféře...9 // 2.1. Informační věda...12 // 2.2. Informační zdroje...16 // 2.3. Základní pojmy...21 // 2.4. Současné informační prostředí...26 // 3. Informační strategie organizaee...32 // 3.1. Podnikatelská strategie...34 // 3.2. Informační systém...38 // 3.3. Informační technologie...42 // 3.4. Informační management...45 // 4. Informační systémy...49 // 4.1. Struktura informací...54 // 4.1.1. Informace interní...54 // 4.1.2. Informace externí...58 // 4.2. Transakční informační systémy...65 // 4.3. Manažerské informační systémy...71 // 4.3.1. Marketingový informační systém...74 // 4.3.2. Marketingový informační systém Leonardo...79 // 4.3.3. Controllingový informační systém...85 // 4.4. Informační systémy pro podporu vrcholového řízení...88 // 5. Informační management...91 // 5.1. Informační středisko v podnikatelské organizaci...93 // 5.1.1. Informační služby...97 // 5.1.2. Expertní služby... 104 // 5.1.3. Propagační služby ... 109 // 5.1.4. Doplňkové služby... 113 // 5.1.5. Komunikace a zkreslení informací... 114 // 5.1.6. Organizační zařazení a řízená dokumentace... 117 // 5.1.7. Informační ekonomika... 121 // 5.1.8. Marketing... 127 // 5.1.9. Koncepce rozvoje... 132 // 5.1.10. Odborný profil informačního pracovníka a střediska.. 137 // 5.1.11. Informační středisko vyššího typu... 143 // 5.2. Konkurenční
zpravodajství... 146 // 5.2.1. Informační zdroje a vyhledávání informací... 148 // 5.2.2. Komunikace... 157 // 3 // Obsah // 5.2.3. Obchodní zpravodajství... // 5.2.4. Informační ekonomika a realizace... // 5.3. Průmyslová špionáž a ochrana informací... // 5.3.1. Ochrana informací v zákonech... // 5.3.2. Zásady informační bezpečnosti organizaee... // 5.3.3. Ochrana v personálni oblasti... // 5.3.4. Ochrana fyzická... // 5.3.5. Ochrana informačních systémů... // 5.4. Informační střediska rozpočtové sféry a střediska ostatní // 5.4.1. Poradenské centrum VŠB-TUO... // 6. Znalostní management... // 6.1. Znalosti ... // 6.2. Znalostní pracovník... // 6.3. Management znalostí... // 6.3.1. Znalostní vůdce a znalostní manažer... // 6.3.2. Týmová spolupráce... // 6.3.3. Řízení personálních rizik... // 6.4. Kultura organizace... // 6.4.1. Sdílení znalostí... // 6.4.2. Kreativita... // 6.4.3. Kritické myšlení... // 6.4.4. Motivace... // 6.4.5. Emoční klima... // 6.4.6. Uchovávání znalostí... // 6.4.7. Senioři... // 6.4.8. Řízení změn... // 6.4.9. Organizační kultura, formy a postupy... // 6.5. Implementace znalostního managementu... // 6.5.1. Znalostní audit... // 6.5.2. Stanovení cílů a intenzifikačních výstupů... // 6.5.3. Projekt implementace... // 6.5.4. Implementace... // 6.5.5. Překážky zavádění v ČR... // 6.6. Znalostní organizace... // 7. Učící se organizace a celoživotní vzdělávání...
// 7.1. Situace v Evropské unii a v České republice... // 7.2. Vzdělávací metody a trendy // 7.2.1. E-learning jako systém vzdělávání... // 7.2.2. E-learning jako technický systém... // 7.2.3. Aktivní a akční trénink jako vzdělávací systém ... // 158 // 161 // 163 // 169 // 180 // 188 // 191 // 195 // 199 // 204 // 207 // 209 // 215 // 219 // 225 // 230 // 237 // 239 // 241 // 243 // 246 // 247 // 249 // 250 252 254 257 260 261 264 266 273 278 280 286 288 298 302 311 313 // 4 // Obsah // 7.3. Individuální vzdělávání...318 // 7.4. Vzdělávání organizace...324 // 7.4.1. Vzdělávací programy v ČSOB...333 // 8. Vzdělávací proces...337 // 8.1. Požadavky praxe na vzdělávací systém a jeho absolventy...340 // 8.1.1. Kvalita absolventů...341 // 8.1.2. Vzdělávací systém...345 // 8.1.3. Manažerské řízení...351 // 8.2. Součinnost praxe se vzdělávacím systémem...358 // Soupis informačních zdrojů... // Seznam použitých zkratek a důležitých pojmů // Rejstřík... // Přílohy... // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC