Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2003
239 s. : il.

objednat
ISBN 80-86496-11-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, úvod, adresář účastníků konference
Zásoba slovní - slova mezinárodní - sborníky referátů
000040466
OBSAH // ÚVODEM...3 // 5 // Olga Martincová: Internacionalizace a vyrovnávací tendence... 17 // ??? ???, ??? ???: ??? ??? ?? ??? ??? - ??? ??? ?? ??? ???... // Zdeňka Opavská: Krajní póly fungování kvantifikačně--intenzifikačních prejlxoidů?... // Ivana Bozděchová: Nové internacionalismy v odborném stylu // Andrzej Markowski, Erika Worbs: Internacjonalizacja znaczen polskich jednostek leksykalnych jako wynik oddziaiywania jqzyków obcych na wspólczesnq polszczyznq... // o Jin Gazda: Internacionálizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků... // 23 // 35 // 42 // 48 // 64 // Kry sty na Waszakowa: Przejawy internacjonalizacji w slowotwórstwie spó lezeš nej polszczyzny (za tys problcmatyki)...74 // Cvetanka Avramova: Internacionalizace a autochtonizace ? nových příslušenských názvů (nomina pertinentia) v bulharštině a češtině...84 // Patrik Mittcr: Komponent BIO- v hybridních složeninách a jeho významy...94 // Hedvika Sixtová: ? otázce adjektiv ovlivněných angličtinou v češtině a bulharštině...99 // 0 Bohumila Junkova: Internacionalismy v současné psané publicistice... 106 // Ingeborg Ohnheiser: ??? ? ??? ? ???... 115 // Jitka Mravinacová: Anomální kombinace internacionálních morfémů s prvky’ českého lexika... 126 // ??? ???: ??? ? ??? ??? ? ??? ??? (??? ?? ??? // ? ??? ??? ???)... 133 // ??? ???: ??? „???1’ ? „???" ??? ??? ???... 141 // ??? ???: ??? ??? ??? ?? ??? ?? ???
??? ? ??? ???... 149 // Pavla Kochová: Internacionální iniciálové zkratky... 157 // 238 // ??? ???: ??? ? ??? ??? ? ??? ?? ??? ???... // Jindra Světlá: Proces internacionalizace lexika v oblasti cestovního ruchu ... // Tadeusz Piotrowski: Internacjonalizm SORKÍ jako element polskiego systému jqzykowego... // Oľga Orgoňová: K sémantickej a axiologickej stránke nových internacionalizmov na pozadí interkultúrnej konfrontácie... // ??? ???: ??? ??? (nomina propria) ??? ??? ?? ??? ? ??? ? ??? ??? ?? ??? ???... // Zdenka Tichá: . // slovotvornému komponentu)... // Božana Niševa: K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmu -tzv. emotikony a akronymy... // Albena Rangclova: Nové komunikační prostředky jako zdroj internacionálního lexika... // ADRESÁŘ ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE // OBSAH // 166 // 174 // 182 // 193 // 205 // 215 // 220 // 229 // 234 // 238 // POVINNY VÝTISK // 239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC