Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2006
464 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7294-181-X (brož.)
Teoretická knihovna ; [vol.] 16
Obsahuje černobílé fotografie, anglické resumé, bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 420-447
000040538
OBSAH // [5] // 0. ÚVOD...9 // „Oko vidí?“\\ Tělo-prostor-čas jako základní antropologicko-ontologické kategorie v umění slova a obrazu české moderny a českého surrealismu // Teoretická východiska, pozice, perspektivy...9 // 0.1 Znovuobjevení těla v estetických koncepcích // 19. a 20. století (Herder, Fiedler, Merleau-Ponty)..10 // 0.2 „Tělo-duch, tělo-básník“: Březinova myšlenka // antropologické báze uměleckého tvoření...16 // 0.3 Tělo-prostor-čas: „vůdčí motivy surrealismu“ // Současný stav bádání...22 // 0.4 Teoretická východiska a vlastní interpretační // model antropologie českého surrealismu...28 // 0.4.1 Tělo (a tělesnost) jako prostor sebe-zkušenosti // a somatické přitomnosti ve světě...37 // 0.4.2 Zčasovění prostoru a zvěčnění času...39 // 0.4.3 Konstruktivně-strukturní postupy // (konceptualizace, indexikalita, materialita // vs. imaterialita)...41 // 1. TRAUMA ZTRACENÉ INTEGRITY: FANTASMA DILACERACE TĚLA V (POST)ROMANTISMU...44 // 1.1 Děs z rozdělení. K antropologii celistvosti v literatuře českého biedermeieru (na příkladě Erbenovy balady „Zlatý kolovrat“)...44 // 1.1.1 Myšlenkové předpoklady: Herderova teorie poznám jako jednota racionálního poznávání a smyslového pociťování, vizuálního a taktilního vnímání, ontického a patického pólu bytí...47 // 1.1.2 Cyklický model světa a jeho konceptualizace // v literatuře první poloviny 19. století...51
// 1.1.3 Významové roviny Erbenova textu...60 // 1.1.4 Dvě představy fraktalizace těla a jejich filozoficko--antropologický kontext. Mácha a Erben...83 // 1.1.5 Literární text v poli napětí mezi homogenitou // a heterogenitou, rekonstrukcí a dekonstrukcí...100 // 1.2 Figury morbidní antropologie. Fragment a torzo jako konstitutivní prvek // Štýrského vizualizace Máchova Máje...104 // 1.2.1 Romantická poetika ruin a její surrealistická reflexe: atmosféra a aura...105 // 1.2.2 „Kolo — kůl — lebka bledá“: anatomie člověka-torza ...116 // 1.2.3 Princip homologie a analyticko-metonymická technika Štýrského kreseb k Máchovu Máji...121 // 1.2.4 Ikonografie bolesti destabilizovaného těla...129 // 1.2.5 „Tento KUS mého života...“: Štýrského fragmentalismus za hranicemi modemy?...135 // 2. RUINY ARCHI/TEKTONIKY SVĚTA (A TĚLA): SIGNATURY DESTRUKCE A KONSTRUKCE V UMĚNÍ SYMBOLISTICKÉ MODERNY...148 // 2.1 Melancholie roztříštěného bytí: ruiny jako pokus o estetickou inscenaci vědomí přelomu epochy. Nástěnné malby Tanečního sálu na zámku v Bruntále (1899-1900)...148 // 2.1.1 Ruiny: emblém konce a nového začátku...150 // 2.1.2 Erby neurózy zhroucené epochy a zhrouceného Já: Assmannovy nástěnné malby ve vztahu k jejich objednavateli, velmistru Řádu německých rytířů, arcivévodovi Evženu Rakouskému (1863-1954)...159 // 2.1.3 Mytologismus moderny: mezi mýtem (helénské) kultury a filozofií života...171
// 2.1.4 Ornament jako korelát života...182 // 2.1.5 Moderna v ruinách...190 // [7] // 2.2 Blízkost a distance / Březina a Bílek: // mezi kultem umění a mýtem života...209 // 2.2.1 Umění jako text života: estetizace náboženství // a všech životních procesů...211 // 2.2.2 Život jako text umění: vitalizace všech tvůrčích // procesů...226 // Ruce — Březinův model světa mezi „šílenstvím tvůrčím“ a „teskným čekáním“ a jeho výtvarná realizace a intrepretace Františkem Bílkem...226 // 2.2.3 Mezi ortodoxií, heterodoxií a herezí ...246 // 3. ANTROPOLOGIE TOTÁLNÍHO FRAGMENTU: POLYMORFIE, INKOHERENCE, PARCIALITA A TOTALITA V SURREALISMU...267 // 3.1 Svět strachu a strach před světem v českém surrealismu 30. a 40. let...267 // 3.1.1 Strach jako „úplná přítomnost" (H. Schmitz) tělesnosti a jako zničení „objektivní jistoty“ // (K. Jaspers)...269 // 3.1.2 „Podle vodítka těla“: od poetistické biomechaniky k surrealistické antropologii „člověka // vadnoucího v boku“...275 // 3.1.3 „Povstanou bytosti tekuté“: ontologické aspekty ikonografie amorfního a inkoherentního // v díle Toyen a Jindřicha Štýrského...282 // 3.1.4 „Muž který skládá z předmětů svou podobiznu": Nezvalova surrealistická somatologie // a antropomorfismus manýrismu...289 // 3.1.5 „Celek statický strnulý jako děs“: vyprázdnění // a „zkamenění“ času a „skeletizace“ prostoru světa...300 // 3.2
Tautologie a metamorfóza. K sémiotice tělesnosti // v surrealistické lyrice Vítězslava Nezvala...320 // 3.2.1 Nezvalovo dílo v kontextu české posíavantgardni lyriky... 321 // 3.2.2 Polymorfie těla: Žena v množném čísle (1935)...327 // 3.2.3 Vitalizace neživého: topos města-těla, města-lůna, města-knihy: Praha s prsty deště (1937)...340 // 3.2.4 Nekrotizace a anihilace těla: tělo-inkrustát, tělo-obal, tělo-stín: Absolutní hrobař (1937)...348 // [81 // 3.3 Oralizace a olfaktorizace oka. Vizuální a literární // antropologie čichu v díle Jindřicha Štýrského...363 // 3.3.1 „Dívati se znamená také býti do jisté míry // slepcem“: vidět vs. čichat...„...365 // 3.3.2„..jevila se mi celá bílá...“: Žena — erotické // fantasma a/nebo (nedostupný) ideál...375 // 3.3.3 Nasus x Anus: topografie groteskního těla...382 // 4. ZÁVĚREM (POHLED NAZPĚT): // OD DESTABILIZOVANÉHO TĚLA K VIRTUÁLNÍMU TĚLU...395 // Autorská poznámka...419 // Soupis literatury...420 // Ediční poznámka...448 // Resumé...449 // Jmenný rejstřík...453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC