Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001
171 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86045-67-6 (váz.)
italština
Přeloženo z italštiny
Obsahuje předmluvu, úvod, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Cvičení duchovní - křestanství - návody
Ignác, z Loyoly (svatý, 1491-1556) - cvičení duchovní - průvodce
000040613
Obsah // Předmluva * t « 5 // Úvod 7 // I. Manresa • 9 // Symbol jeskyně 9 // Sjednocovat život 11 // Slovo, které pomáhá ke spáse 12 // Pedagogika duchovního otcovství 15 // II. ČLOVĚK JE STVOŘEN 19 // Člověk jako teofanie 19 // Člověk dialogický 21 // Liturgický 23 // „Synergický“ 25 // Obdařený tvořivou svobodou 26 // Povolaný ke spáse své duše 28 // III. Vztah ke stvorení 30 // Svět ? užitku člověka 30 // „Škola duší“ 33 // Člověk a práce 35 // 168 // 37 // IV. Indifercnce, návrat do ráje, vnitřní svoboda // V. „Pojmem duchovní cviCen! se rozumí // KTERÝKOLIV ZPŮSOB ZPYTOVANÍ SVEDOMÍ, // ROZJÍMANÍ, MODLITBY“ 41 // Ignác, učitel modlitby 41 // „Přežvykované“ lectio divina 43 // „Třetí způsob modlitby“ 45 // Ignaciánská meditace 47 // „Přídavky“ 49 // Postoj téla a vnější prostor 52 // Připomínka událostí 53 // Dějiště „viděné představivostí“ 55 // Boží přítomnost 58 // Účast rozumu 60 // Rozhoduje vůle 62 // Cit 64 // Spiritualita srdce 65 // Celistvost člověka 67 // Trojí rozhovor 69 // VI. Rozlisovaní duchů 72 // Duchovní boj 72 // Dvojí stav duše: útěcha a neútěcha 73 // Střežení „myšlenek“ (logismoí) 75 // Vyjevování myšlenek (exagóreusis) 77 // Odporování pokušením (antírrhesis) 78 // To, co rozrušuje, přichází od démona 81 // Vnuknutí v srdci 84 // VIL První týden 88 // Stav hříšného člověka . 88 // Peklo 91
169 // » // Zpytování svědomí 96 // Zkroušenost (pénthos) 100 // VIII. Druhý týden 105 // Provolání Krále 105 // Výsostné místo Krista v ruském myšlení 109 // Vtělení 111 // Narození Páné 114 // Napodobování Krista 116 // Rozjímání o dvou praporech, // ignaciánské podobenstva’ 120 // Kristus a Antikrist 122 // Volba: nutnost výběru 124 // Pravá svoboda 125 // „Tři doby, v nichž se může // vykonat správná a dobrá volba“ 126 // Pravidla pro udělování almužen 128 // Tři dvojice lidí 129 // Tři stupně pokory 131 // IX. TfcETl týden • 133 // Soucit s trpícím Kristem 133 // „Utrpení je dobrá věc“ 135 // „Božství se skrývá“ 136 // Úcta ? trpícímu Kr istu. 137 // X. Čtvrtí’týden ‘ 140 // „Sestoupil do pekel“ 140 // „Úřad těšitele“ 141 // Zjevení 143 // Církev, neviditelně přítomný Kristus 146 // Pravidla správného smýšlení 147 // Podrobení úsudku 148 // 170 // Nazírání pro nabytí lásky: eros a agápe 150 // „Láskaje brána gnose“ 154 // Lidské srdce „místo Boží“ 155 // Závěr 158 // Rejstřík 163 // Zkratky uvedené v poznámkách 167 // 171
(OCoLC)51188381
cnb000890385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC