Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia Medica, 1995
60 s. : il.

objednat
ISBN 80-85526-43-3 (brož.)
Bibliogr. s. 57
Rejstř.
Hygiena - učebnice středošk.
000040637
OBSAH // Obsah // 1 Úvod do hygieny, obecné pojmy, rozdělení 3.5 // hygienických oborů... 7 3.6 // 1.1 Zákon o ochraně veřejného zdraví... 7 3.7 // 1.2 Preventivní a běžný dozor... 7 // 1.3 Primární prevence... 8 // 1.4 Sekundární a terciární prevence... 8 4 // 1.5 Zdraví, nemoc, adaptace... 9 4.1 // 1.6 Dispozice, imunita... 9 // 1.7 Hlavní rizika pro zdraví... 9 // 1.8 Sledování zdravotního stavu populace... 9 4.2 // 1.9 Faktory životního a pracovního prostředí ... 9 // 1.10 Fyzikální faktory...10 4.3 // 1.10.1 Hluk...10 // 1.10.2 Vibrace...10 // 1.10.3 Záření...? // 1.11 Prach...11 5 // 1.12 Chemické škodliviny... 11 5.1 // 1.13 Biologické škodliviny...11 // 1.14 Nejvyšší přípustné koncentrace (NPK)...11 5.2 // 1.15 Sociální a psychosociální vlivy...11 5.3 // 2 Hygiena všeobecná a komunální...14 // 2.1 Ovzduší, voda a půda a jejich vliv na zdraví. . 14 // 2.1.1 Ovzduší...14 5.4 // 2.1.2 Voda...16 // 2.1.3 Půda...17 6 // 2.2 Ostatní faktory komunálního prostředí...17 6.1 // 2.2.1 Bydlení...17 6.2 // 2.2.2 Služby...18 6.3 // 2.2.3 Doprava...18 // 6.4 // 3 Hygiena výživy...20 6.5 // 3.1 Složení potravy, význam a přehled jednotlivých 6.6 // živin, biologický a energetický význam...20 // 3.1.1 Bílkoviny...20 7 // 3.1.2 Tuky...20 7.1 // 3.1.3 Sacharidy...21 7.2 // 3.1.4 Minerální látky...21 7.3 // 3.1.5 Vitaminy... 23 7.4 // 3.1.6 Vitageny... 23 7.5 // 3.1.7 Voda...24 // 3.1.8 Energetická a biologická
hodnota potravin ... 25 // 3.2 Zásady správné výživy jako složky primární // prevence...25 // 3.3 Zdravotní rizika z potravy...26 // 3.4 Výživa v prevenci některých onemocnění ... 28 // Společné stravování - formy, rizika, výhody. . 29 // Zásady pro výrobu a prodej poživatin...29 // Posuzování výživových stavů a forem stravování z hlediska hygienika výživy...29 // Hygiena dětí a dorostu...31 // Věkové a fyziologické zvláštnosti dětského a dorostového věku a jejich význam pro správný duševní a tělesný rozvoj...31 // Kolektivní dětská zařízení, jejich výhody a rizika. // Posuzování z hlediska hygienika...34 // Pedagogický proces, hygienická kritéria. Vliv na rozvoj duševních a tělesných schopností a na úroveň zdraví...35 // Hygiena práce...37 // Pracovní prostředí a vliv profesních rizik na // zdraví. Riziková pracoviště...37 // Práce tělesná a duševní a její hodnocení...41 // Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů s toxickým účinkem v pracovním prostředí (NPK-P) a význam jejich dodržování pro // zdraví...43 // Nejdůležitější profesní poškození zdraví...43 // Hygiena zdravotnických zařízení...45 // Provoz zdravotnických zařízení...45 // Specifická rizika jednotlivých pracovišť...46 // Prevence poškození zdraví zdravotnických pracovníků ...47 // Nejčastější nemoci z povolání u zdravotníků . . 48 // Vztah zdravotník - pacient...48
// Stravování nemocných...49 // Hygiena záření...51 // Základní veličiny a jednotky...51 // Biologické účinky záření...51 // Vnější a vnitřní ozáření...51 // Ochrana před ionizujícím zářením...52 // Poškození zdraví ionizujícím zářením... . 52 // Příloha...55 // Použitá literatura...57 // Rejstřík...59

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC