Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2006
186 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-246-1272-0 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Bibliografie na s. 179-182, rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000040745
Předmluva // 1 Úvod // 2 Principy formátu XML // 2.1 Formát XML // 2.2 XML dokument // 2.2.1 Elementy a atributy // 2.2.2 Prázdný element // 2.2.3 Komentáře // 2.2.4 Instrukce pro zpracování // 2.2.5 Sekce CD AT A // 2.3 Definice struktury dokumentu pomocí DTD // 2.3.1 Příklady definice typu dokumentu // 2.3.2 Obsah DTD // 2.3.3 Deklarace typu elementu // 2.3.4 Deklarace atributů elementu // 2.3.5 Deklarace entity // 2.3.6 Reference na znakovou entitu // 2.3.7 Normalizované hodnoty atributů // 2.3.8 Parametrické entity // 2.3.9 Podmíněné sekce // 2.3.10 Definice notace // 2.3.11 Příklad XML dokumentu s DTD // 2.4 Jmenné prostory XML // 2.4.1 URI // 2.4.2 Definice jmenného prostoru // 2.4.3 Explicitní jmenný prostor // 2.4.4 Implicitní jmenný prostor // 2.4.5 Implicitní jmenný prostor dokumentu // 2.4.6 Prázdné URI // 2.4.7 Více prefixů jmen // 2.4.8 Příklad použití jmenných prostorů // 2.4.9 Globální atributy // 2.5 Datový model XML - Infoset // 2.5.1 Popis dokumentu // 2.5.2 Popis elementu // 2.5.3 Popis atributu // 2.5.4 Popis instrukce pro zpracování // 2.5.5 Popis neexpandované reference na entitu // 2.5.6 Popis znakové položky // 2.5.7 Popis komentáře // 2.5.8 Popis DTD // 2.5.9 Popis neanalyzované entity (unparsed entity) // 2.5.10 Popis notace // 2.5.11 Popis jmenného prostoru // 2.5.12 Standardní uspořádání položek // 2.5.13 Co ve významové množině není // 3 XML schémata a jazyk XML Schema // 3.1 Motivace // 3.1.1 Přínosy jazyka XML Schema // 3.1.2 Specifikace // 3.2 Základy jazyka XML Schema // 3.3 Jednoduché datové typy // 3.3.1 Vestavěné datové typy 44 // 3.3.2 Uživatelsky definované datové typy 46 // 3.3.3 Globální a lokální definice jednoduchých datových typů 47 // 3.4 Atributy 48 // 3.5 Elementy 48 // 3.6 Složené datové typy 49 // 3.6.1 Složený typ s jednoduchým obsahem 50 //
3.6.2 Posloupnost elementů 50 // 3.6.3 Výběr z elementů 51 // 3.6.4 Množina elementů 51 // 3.6.5 Modelová skupina 51 // 3.6.6 Složený typ se složeným obsahem 52 // 3.7 Skupiny atributů 53 // 3.8 Shrnutí 53 // 4 Syntaktická analýza a validace XML dat 55 // 4.1 Regulární stromové gramatiky 55 // 4.1.1 Vyjadřovací síla RSG 56 // 4.1.2 Využití RSG v technologii XML 58 // 4.2 Aplikační rozhraní 59 // 4.2.1 Zpracování XML pomocí SAX 59 // 4.2.2 Zpracování XML pomocí DOM 60 // 4.2.3 Zpracování XML pomocí JDOM 61 // 4.2.4 Další možnosti 62 // 5 Jazyky XPath, XPointer a XLink 63 // 5.1 XPath 63 // 5.1.1 Datový model XPath 63 // 5.1.2 Dotazy v XPath 65 // 5.1.3 Funkce v XPath 66 // 5.1.4 Predikáty v XPath 68 // 5.1.5 Další rysy XPath 69 // 5.1.6 Osy v XPath 70 // 5.1.7 Výrazy XPath přesněji 72 // 5.1.8 Souvislost s regulárními výrazy určujícími cestu 73 // 5.2 XPointer 74 // 5.2.1 Datový model XPointer 74 // 5.2.2 Výrazy v XPointer 75 // 5.3 XLink 16 // 5.3.1 Vazby podle XLink 76 // 5.3.2 Model začlenění vazeb do XML dokumentu 78 // 5.4 Shrnutí 79 // 6 Pokročilé techniky jazyka XML Schema 80 // 6.1 Omezení identity 80 // 6.1.1 Omezení na unikátnost 80 // 6.1.2 Omezení na klíč 81 // 6.1.3 Omezení na cizí klíč 82 // 6.2 Substituovatelnost a substituční skupiny 83 // 6.2.1 Implicitní substitovatelnost 83 // 6.2.2 Substituční skupiny 84 // 6.3 Zástupci 85 // 6.4 Externí schémata 86 // 6.4.1 Využití prvků externích schémat 86 // 6.4.2 Předefinování prvků externích schémat 86 // 6.5 Notace 87 // 6.6 Anotace 88 // 6.7 Kořenový element schema 8 8 // 4 // 6.8 Vztah jazyka XML Schema k XML dokumentům 89 // 6.9 Vztah jazyka XML Schema ? DTD 89 // 6.10 Splnitelnost XML schématu 90 // 6.11 Závěr 91 // 7 Transformace XML dokumentů pomocí XSL 92 // 7.1 Struktura dokumentu XSLT 93 //
7.2 Převod XML do HTML 95 // 7.3 Jazyk pro popis transformací XSLT 97 // 7.4 Elementy programu v XSLT 98 // 7.5 Pravidla XSLT 98 // 7.6 Vzorky pravidel 99 // 7.7 Instrukce pro zpracování 100 // 7.8 Aplikace pravidel XSLT 101 // 7.9 A Igoritmus procesoru XSLT 101 // 7.9.1 Výběr pravidla 101 // 7.9.2 Implicitní pravidla 102 // 7.10 Zpracování XML dokumentu pomocí XSLT 102 // 7.11 Instrukce pro řízení výpočtu 103 // 7.12 Další prvky programů v XSLT 104 // 7.12.1 Výstupní mód 104 // 7.12.2 Číslování prvků 104 // 7.12.3 Proměnné a jejich použití 105 // 7.12.4 Parametry a jej ich použití 105 // 7.13 Příklad jednoduché databáze v XML 106 // 8 Úvod do XML databází 109 // 8.1 Uložení XML dat v systému souborů 109 // 8.2 Uložení XML dat v relační databázi 109 // 8.2.1 Uložení hran XML stromu do jedné tabulky 110 // 8.2.2 Uložení hran podle jednotlivých značek 111 // 8.2.3 Vlastnosti uložení v relačních databázích 111 // 8.3 Uložení XML dat v objektově orientovaném systému 112 // 8.4 Uložení XML dat v objektově relačním databázovém systému 112 // 8.5 Nativní XML úložiště 113 // 8.5.1 Sekvenční číselná schémata 113 // 8.5.2 Statická strukturální číselná schémata 114 // 8.5.3 Trvalá strukturální číselná schémata 117 // 8.6 Strategie vyhodnocení dotazu 121 // 8.6.1 Navigační metody 122 // 8.6.2 Metody využívající strukturální spojení 123 // 8.7 Způsoby indexovníXML dat 126 // 8.7.1 DataGuide 126 // 8.7.2 Pokrývající indexy 127 // 8.7.3 Index SphinX 128 // 8.7.4 Adaptivní index 129 // 9 Vztah XML databází ? jiným databázovým systémům 131 // 9.1 Klasifikace XML dokumentů 131 // 9.2 Klasifikace technik pro propojení XML a databází 132 // 9.2.1 Dokumentově orientované techniky 132 // 9.2.2 Datově orientované techniky 133 // 9.3 Mapovací metody 133 //
9.3.1 Generické mapování 133 // 9.3.2 Schématem odvozené mapování 137 // 9.3.3 Uživatelsky definované mapování 142 // 9.4 Shrnutí 142 // 10 Jazyk XQuery 143 // 5 // 10.1 Datový model XQuery 143 // 10.1.1 Související datové modely 144 // 10.1.2 Struktura datového modelu XQuery 145 // 10.2 Vstupní funkce 149 // 10.3 Cesty 149 // 10.4 Konstruktory 149 // 10.5 Výrazy FLWOR 150 // 10.6 Kvantifikátory 152 // 10.7 Funkce 154 // 10.8 Datové typy a schémata 154 // 10.9 Formální sémantika XQuery 156 // 10.10 Shrnutí 157 // 11 Komprese XML dat 158 // 11.1 Komprese dat 160 // 11.1.1 Kódování, entropie, redundance 160 // 11.1.2 Model komprese 161 // 11.1.3 Porovnávání kompresních algoritmů 162 // 11.1.4 Vybrané algoritmy komprese dat 162 // 11.2 Komprese XML dat 166 // 11.2.1 Přístupy ke kompresi XML dat 166 // 11.2.2 Charakteristiky algoritmů pro kompresi XML dat 168 // 11.2.3 Ekvivalence XML dokumentů 169 // 11.2.4 Existující techniky komprese XML dat 170 // 11.3 Shrnutí 175 // Dodatek 1 - Gramatika XPath 1.0 177 // Literatura 179 // Rejstřík 183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC