Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:50x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
322 s.

objednat
ISBN 80-7169-679-X (brož.)
Psyché
Obsahuje předmluvu pamětníků, předmluvu autorů, úvod, slovník, rejstřík
Bibliografie: s. 294-316
Psychoterapie integrovaná - učebnice
000040749
OBSAH // PŘEDMLUVA PAMĚTNÍKŮ... 9 // PŘEDMLUVA AUTORŮ... 15 // ÚVOD... 22 // ODDÍL A POJMOVÝ RÁMEC: JEDINEC VE SKUPINĚ... 25 // KAPITOLA I SYSTÉMY... 27 // 1 POJEM... 27 // 2 ŽIVÉ SYSTÉMY A JEJICH MODELY... 29 // 3 SOUČASNÉ STROJE JAKO MODELY SYSTÉMŮ CHOVÁNÍ... 31 // 4 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PŘÍČINY CHOVÁNÍ... 34 // 5 BLUDNÝ KRUH SEBEPODRÝVAJÍCÍHO CHOVÁNÍ... 35 // POZNÁMKY... 41 // K 2.1 Zneužívání pojmu „energie“... 41 // K 2.2 „Magnetismus“ a „energie“: A. Mesmer a W. Reich... 42 // K 3 Kauzalita versus finalita?... 43 // K 5.1 Bludný kruh... 44 // K 5.2 Omyly systémového přístupu... 44 // KAPITOLA II JEDINEC VE SKUPINĚ... 46 // 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 47 // 2 CÍLE... 49 // 3 SOCIÁLNÍ SMĚNA... 49 // 4 ODBOČENÍ: SOCIOMETRIE... 54 // 5 VLIV... 55 // 6 SMLOUVY, NORMY, ROLE... 58 // 6.1 NORMY... 59 // 6.2 ROLE... 60 // POZNÁMKY:... 60 // K 3 Sociální směna... 60 // KAPITOLA III REALITA A KONSTRUKCE... 62 // 1 PREDPOKLADY A HYPOTÉZY DENNÍHO ŽIVOTA... 62 // 2 PROSTOR FENOMENÁLNÍ, FYZIKÁLNÍ A PROSTOR MODELŮ... 63 // POZNÁMKY... 66 // K 2 Feigl versus Descartes... 66 // KAPITOLA IV SCHÉMA VLASTNÍ OSOBY... 68 // 1 IDENTITA V PROSTORU... 69 // 2 IDENTITA V ČASE... 72 // 3 VĚDOMÍ JEDNOTY... 73 // 4 VĚDOMÍ AKTIVITY... 74 // KAPITOLA V SKUPINOVÉ SCHÉMA... 75 // 1. SCHÉMATA ROLÍ... 76 // 2 FUNKCE SKUPINOVÉHO SCHÉMATU... 78 // 2.1 KOGNITIVNÍ MAPA... 78 // 2.2 HŘIŠTĚ SOCIÁLNÍHO TRÉNINKU... 79
2.3 PARALELNÍ TRH SOCIÁLNÍ SMĚNY... 79 // 3 PROCESY V SKUPINOVÉM SCHÉMATU... 80 // 3.1 KOMPLEMENTACE A IDENTIFIKACE... 80 // 3.2 PŘENOS... 81 // 3.3 PROJEKCE... 82 // 4 NEVĚDOMÍ... 83 // 5 MORÁLNÍ VĚDOMÍ... 84 // 6 NEUROTICKÝ KONFLIKT A OBRANNÉ TECHNIKY... 85 // 7 SKUPINOVÉ SCHÉMA VERSUS JINÉ MODELY... 86 // 7.1 H. S. SULLIVAN... 86 // 7.2 PSYCHOANALYľlCKÝ MODEL... 87 // 7.3 DUALISTICKÝ MODEL SOCIÁLNÍCH PSYCHOLOGŮ... 89 // 7.4 TRANSAKČNÍ MODEL BERNEHO... 91 // 7.5 BEHAVIORISMUS... 91 // 7.6 GUNTRIP VERSUS H. S. SULLIVAN... 93 // 7.7 PSYCHOANALYriK, KTERÝ SE ZAMYSLIL NAD PROSTOROVOSTÍ... 94 // 7.8 JE PSYCHODYNAMIKA MIMO OBLAST SOCIÁLNÍ SMĚNY?... 95 // ODDÍL K KLINICKÁ PRAXE INTEGROVANÉ PSYCHOTERAPIE... 97 // KAPITOLA VI METODY PSYCHOTERAPIE... 99 // 1 PROFIL PSYCHOTERAPEUTA... 99 // 1.1 OSOBNÍ VLASTNOSTI... 99 // 1.2 ETICKÉ PŘEDPOKLADY... 102 // 1.3 VĚDECKÝ POSTOJ... 105 // 1.4 NEZÁVISLOST NA KONVENCÍCH A ZDRAVÁ SKEPSE... 106 // 2 CÍLE A ÚKOLY PSYCHOTERAPIE... 107 // 2.1 FAKTA, PROBLÉMY A CÍLE... 108 // 2.2 ODHAD MOTIVACE A JEJÍ UDRŽOVÁNÍ... 109 // 2.3 TERAPEUTICKÁ SMLOUVA... 112 // 2.4 KOREKTIVNÍ UČENÍ... 114 // 2.5 GENERALIZACE DO DENNÍHO ŽIVOTA... 115 // 3 TECHNIKY PSYCHOTERAPIE... 117 // 31 SHODA VÝKLADOVÉHO RÁMCE... 117 // 3.2 PRVNÍ ROZHOVOR A VYŠETŘENÍ... 118 // 3.2.1 Vancouverský dotazník problémů a cílů... 120 // 3.2.2 Dodatečné otázky a závěr... 136 // 3. 3 HRANÍ ROLÍ, PSYCHODRAMA... 138 // 3.3.1
Různé role... 138 // 3.3.2 Bohaté možnosti... 142 // 3.4 VOLNÁ ASOCIACE... 145 // 3.5 EXPOZICE... 146 // 3.6 KOREKTIVNÍ REKAPITULACE: STUPŇOVÁNÍ A ANALÝZA PŘENOSU... 148 // 3.7 KOREKTIVNÍ REKAPITULACE: PŘÍMÁ INTERAKCE... 149 // 3.8 INVENTURA VLASTNÍ OSOBNOSTI... 153 // 3.9 ABREAKCE A KATARZE... 155 // 3.10 ANALÝZA SNŮ: PSYCHOANALYTICKÝ ROZBOR... l60 // 3.11 ROZBOR SNŮ POMOCÍ HRANÍ ROLÍ... 161 // 3.12 HUDEBNÍ TERAPIE... 163 // 3.13 PSYCHOGYMNASTIKA... 165 // 3.13.1 Fáze psychogymnastiky... 165 // 3.13.2 Výhody psychogymnastiky... 173 // 3.14 RELAXACE, IMAGINACE, HYPNÓZA... 174 // 3.15 NÁCVIK... 175 // 3.16 ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ... 176 // POZNÁMKY... 178 // KAPITOLA VII KLINICKÝ SYSTÉM INTEGROVANÉ PSYCHOTERAPIE... 180 // 1 PRVNÍ STUPEŇ: KRÁTKÁ PSYCHOTERAPIE... 182 // 2 DRUHÝ STUPEŇ: OTEVŘENÁ SKUPINA... 183 // 3 TŘETÍ STUPEŇ: PSYCHOTERAPEUTICKÁ KOMUNITA... 184 // 4 ČTVRTÝ STUPEŇ: DLOUHODOBÁ PSYCHOTERAPIE... 189 // 5 PÁTÝ STUPEŇ: KLUB BÝVALÝCH PACIENTŮ... 189 // 6 MIMOTERAPEUTICKÉ UŽITÍ INTEGROVANÉ PSYCHOTERAPIE... 190 // KAPITOLA VIII LESNÍ TÁBOR VHANEY A DAY HOUSE (DENNÍ DŮM) VE VANCOUVERU („LOBEČ PŘENESENÁ DO KANADY“)... 195 // 1 MINI-SYSTÉM INTEGROVANÉ PSYCHOTERAPIE... 196 // 2 PROVĚŘOVÁNÍ VHODNOSTI NOVÝCH PACIENTŮ... 197 // 2.1 ORIENTAČNÍ SKUPINA... 197 // 2.2 INDIVIDUÁLNÍ POHOVOR... 198 // 2.3 SKUPINOVÝ POHOVOR... 198 // 3 „RODINY“...200 // 4 DENÍKY...201 // 5 NORMY...202
6 VÝBOR...203 // 6.1 VÝBOROVÁ KNIHA...203 // 6.2 ČLENSTVÍ VE VÝBORU: REAKCE PACIENTŮ, ZAZNAMENANÉ V DENÍCÍCH.. 205 // 7 ODMĚNY A VÝDAJE V KOMUNITĚ...207 // 7.1 POZITIVNÍ BODY...207 // 7.2 CENY...208 // 7.3 NEGATIVNÍ BODY...209 // 7.4 ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ...210 // 8 TÝDENNÍ ROZVRH...211 // 8.1 TECHNIKA PŘEDVEDENÍ SKUPINOVÉHO SCHÉMATU...211 // 9 PRÁCE JAKO SOUČÁST TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU...212 // 10 REALISTICKÝ A NEREALISTICKÝ POSTOJ K PRÁCI...219 // 11 SPORT...221 // 12 ŽIVOTOPISY...223 // 13 VEČER SIGNIFIKANTNÍCH OSOB...227 // 14 HRY...228 // 15 STŘEDA ODPOLEDNE: VELKÁ SKUPINA...230 // 16 SCHŮZKY PRACOVNÍKŮ...231 // 17 OBŘAD PŘIJETÍ DO KOMUNITY A ROZLOUČENÍ SE S NÍ...232 // 18 ÚČINNOST INTEGROVANÉ PSYCHOTERAPIE...232 // POZNÁMKA...234 // K 8.1...234 // ODDÍL K DODATKY...235 // KAPITOLA IX FILOZOFICKÉ ZÁZEMÍ...237 // 1 TŘI TEZE JEDNOTNÉ VÉDY...239 // 2 PSYCHOLOGIE V JEDNOTNÉ VÉDĚ...240 // 3 SEBEPOPIS, POPIS CHOVÁNÍ A FYZIOLOGICKÉ MĚŘENÍ SE TÝKAJÍ TÉHOŽ 244 // 4 SVOBODA VŮLE A ODPOVĚDNOST...246 // KAPITOLA X ZDĚDĚNÝ ZÁKLAD LIDSKÉHO CHOVÁNÍ...250 // 1 MÁ ČLOVĚK INSTINKTY?...251 // 2 DŮLEŽITÉ POJMY ETOLOGIE...252 // 2.1 INTERFERENCE PUDŮ...255 // 2.2 ČLOVĚK A DOMESTIKOVANÁ ZVÍŘATA...256 // 2.3 CHYBNÝ ODCHOV ZVÍŘAT...257 // 3 DĚTI DOBY LEDOVÉ...258 // 4 VÝVOJ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ...260 // 4.1 KLAM A SEBEKLAM...262 // 5 CIVILIZACE VERSUS PUDY?...262 // 5.1 INCEST A OIDIPSKÝ KOMPLEX...263
// 6 PROBLÉM ALTRUISMU...265 // 7 RADOST Z FUNGOVÁNÍ A MECHANISMUS POSILOVÁNÍ DOKONALOSTI...267 // KAPITOLA XI IATROGENIE V SOUČASNÉ PSYCHOTERAPII...269 // 1 PSYCHOTERAPIE - OSUDOVÝ ZÁSAH DO ŽIVOTA ŽEN...269 // 1.1 PSYCHOTERAPIE A ŽENSKÁ SEXUALITA...271 // 2 SYNDROM MYLNÉ PAMĚTI...272 // 3 SYNDROM MNOHOČETNÉ OSOBNOSTI...278 // SLOVNÍK...281 // LITERATURA...294 // REJSTŘÍK...317

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC