Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Praha : Melantrich, 1990

objednat
ISBN 80-7023-036-3
Problém malého národa
Demokratism v politice
000040764
Rekat.
OBSAH // IDEÁLY HUMANITNÍ (1901) // (Několik kapitol) // L Úvod... 9 // Obsah moderního ideálu humanitního. Tento ideál se vyvíjí od reformace a renesance. Ideál přirozenosti a přírody. Náboženství humanity. Ideál humanitní různý podle dob a národů: Angličané, Francouzové, Němci. Slované: Rusové, Poláci, Čechové. Humanita a národnost, kosmopolitism (liberalism). // 2. Socialism...13 // Ethické směry socialistické, zejména marxism. Socialism také humanitní. ???-Engelsův „humanism reální“. Ekonomism: takzvaný materialism historický neboli ekonomický. Marxistický amoralism (liberalism). // 3. Individualism...23 // Podstata individualismu jakožto protivy socialismu: sub-jektivism, individualism, egoism. Aristokratism (lite-rárné umélecký). Liberalism. Anarchism. Nihilism. Individualistický egoism Stirnerův. Stirnerovi následníci anarchističtí v literatuře a v politice. // 4. Utilitarianism...34 // Ethika slasti (hédonism) a egoismu. Co vlastné je egoism. Utilitární ethika anglická, německá, ruská. Havlíček českým zástupcem utilitarianismu. // 5. Pesimism...39 // Ethika strasti a světobolu. Schopenhauer a jeho následníci. Kritika pesimismu: pesimism překonán evolucio-nismem, vírou v pokrok. O štěstí. // 125 // 6. Evolucionism...44 // Evolucionism povýtce přírodnický. Naturalism vůbec. Naturalistický materialism. Darwinism a jeho ethika. Cenný prvek evolucionismu: víra v pokrok! // 7. Positivism...49
// Podstata ,,positivnosti“ : omezit se na to, co jest. Ne ideály, nýbrž předvídání. Positivism pro humanitu: Comte. Positivistický materialism Taineův. Mussetův sedící divák. Positivism zapomíná na svédomí a na vlastní rozhodnutí každého z nás. // 8. Nietzsche...51 // Krajní individualism Nietzschův. ,,Buďte tvrdi!“ Tvoření „nadčlověka“. Anarchism Nietzschův. Rozpor Nietzschův: nadčlověk je přece jen člověkem. Fiasko krajního individualismu a subjektivismu. // 9. Hlavní zásady ethiky humanitní...55 // Náboženství a mravnost. Kritéria mravnosti. Kant a Hume: rozum a cit. Staré uznané přikázání lásky ? bližnímu. Kdo je můj bližní? Jaká má být pravá láska a humanita. // Literatura ...63 // PROBLÉM MALÉHO NÁRODA (1905) // 1. Obsah pojmu národa...67 // 2. Vývoj pojmu národnosti...69 // 3. Národnost a humanita...72 // 4. Národnost a svědomí...*...75 // 5. Velký a malý národ...81 // 6. Prostředky národa malého...85 // 7. Poučení z historie...89 // 8. Kam spějeme?...94 // 126 // DEMOKRATISM V POLITICE (1912) // 1. Program demokracie... 99 // 2. Demokracie — boj proti násilí...103 // 3. Politika a humanita... 106 // 4. Právo na revoluci...109 // 5. Socialismem proti anarchismu...112 // Ediční poznámka... 115 // Jmenný rejstřík... 121 // // 127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC