Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2007-
sv. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7238-596-6 (pracovní sešit ; brož.)
ISBN 978-80-7238-594-2 (učebnice ; brož.)
Na obálce: Němčina - druhý cizí jazyk
V pracovním sešitě příloha Přehled učiva
učebnice. 2007. 88 s. -- pracovní sešit. 2007. 80 s.
Němčina - učebnice základních a středních škol
Němčina - sešity pracovní
000040820
UČEBNICE: Úvod ... 5 // MAX IST WIEDER DA! Opakování učiva 1. dílu ... 6 // Wiederholungsspiel / Opakovači hra Zungenbrecher / Jazykolamy Reiseecke / Reálie Německa, Rakouska a Švýcarska, vazba "es gibt" Wiederholungsquiz / Opakovací kvíz // EINHEIT 1 Bei uns ... 11 // Témata, texty: Mein Zuhause Zimmer-Rap Dialoge in der Schule Das Haus / Mein Traumzimmer Martins Jahr / Komunikace popis domu a pokoje vyjádření přání, jak by měl vypadat vysněný pokoj / čtení krátkých textů s porozuměním / rozhovory ve škole při činnostech / popis činností, které děláme během roku / poslech s porozuměním / Gramatika a reálie: další přivlastňovací zájmena (unser, unsere) předložky se 3. a 4. pádem ve 3. pádě j. č. (na otázku Wo?) / 4. pád podst. jmen s určitým členem užití sloves stehen, hangen, liegen, sitzen / předložky se 3. a 4. pádem s přivlastňovacími zájmeny a zájmenem kein /časování sloves s odluč. předponami a některých nepravid. sloves v přítomném čase // EINHEIT 2 Wie komme ich ...? ... 19 // Témata, texty: Gehen wir ins Kino? / Wohin gehen die Leute und die Tiere? / Wohin fahrt ihr in den Ferien? / Unser Programm Wie komme ich? / Jochen macht Ordnung in seinem Zimmer / Auf Mozarts Spuren / Komunikace pozvání do kina, smluvení schůzky přijetí a odmítnutí pozvání / Otázky na směr cesty / Jednoduchý popis cesty / Tvoření otázek / Poslech s porozuměním / Gramatika a reálie /
Předložky se 3. a 4. pádem ve 4. pádě (na otázku Wohin) / slovosled ve větě oznamovací (opakování) / tvoření otázek nepřímý pořádek slov ve větě // předložka für s podstatnými jmény a s osobními zájmeny / Salzburg, Mozart // EINHEIT 3 Mein Tag ... 27 // Témata, texty Tinas Tag Was musst du am Tag machen? / Das macht Spaß (Lied, Rap) / Interviews / Lebensmittel / Im Supermarkt / Im Geschäft / Wir zahlen. / Zahlenrallye / Komunikace vyjádření povinností (co musím) / interview vyprávění o průběhu dne / rozhovory při nakupování // Gramatika a reálie: způsobové sloveso müssen používání číslovek větších než 1000 / množné číslo podstatných jmen / další nepravidelná slovesa / 3. pád podstatných jmen // EINHEIT 4 Meine Woche ... 35 // Témata, texty: Erik schreibt seinen Reisebericht / Aus Barbaras Notizbuch Umfrage / Michaels Stundenplan / Welcher Tag ist heute? / Was machen die Jugendlichen in der Schule? Reime mit. / Was kann (darf) man in der Schule machen? / Lesetext / Komunikace týdenní program domluva schůzky rozvrh hodin co kdo umí // rozhovory ve škole a o škole co se ve škole smí a nesmí čtení s porozuměním // Gramatika a reálie: způsobová slovesa können a dürfen časové údaje podmět man // cesta do Berlina // EINHEIT 5 Was tut dir weh? ... 43 // Témata, texty: Otto ist krank Was tut dir weh? Alle sind krank Das Gesicht Das bin ich (Lied, Rap) Was sagt der Arzt? Was müssen wir machen Die PechGeschichte Reime mit Märchen / Komunikace: popis částí těla sdělení, co bolí rozhovory s lékařem, telefonování / rozkazy a pokyny vyprávění krátké příhody z minulosti čteni a poslech s porozuměním / Gramatika a reálie osobní zájmena ve 3. pádě množné číslo některých podstatných jmen sloveso tun ve spojeni. weh tun" rozkazovací způsob / préteritum sloves sein a haben //
EINHEIT 6 In der Stadt, auf dem Lande ... 51 // Témata, texty Corinnes Nachmittag Die Touristin fragt Wohin geht Markus? Der Stadtplan Woher kommen sie? Wir fahren zur Schule Fahrtenlied Womit fährst du gern? Wohin will Franziska fahren? Wer erzählt was? (in der Stadt, auf dem Lande) / Komunikace: rozhovory na ulici s turisty vyžádání informace orientace podle jednoduchého plánu města a popis cesty sdělení, ze které země kdo pochází rozhovory: čím a kam rádi jezdíme charakteristika místa, kde kdo žije (velkoměsto, venkov) čtení a poslech s porozuměním vyjádření, co chci udělat / Gramatika, reálie některé předložky se 3. pádem (von, bis ...zu, aus, mit, nach) / způsobové sloveso wollen souvětí se spojkou deshalb // EINHEIT 7 Das Wetter heute ... 59 // Témata, texty Jahreszeiten und Monate Wir schreiben Grußkarten Fotoecke Was erzählen sie? Jahreszeitengedicht Helgas Schrank Kleidungsrap (Lied, Rap) /  Familie Braun in Kroatien Mutter telefoniert mit Oma Was tragen wir gern? Mode in der Schule Auf die Party Wir beschreiben Fotos Ich und mein Vater (Lied, Rap) / Komunikace: charakteristika počasí popis oblečení blahopřáni v ústní i písemné podobě čtení s porozuměním / Gramatika a reálie přivlast. zájmena množné číslo podst. jmen svátky, zvyky a obyčeje u nás a v německy mluvících zemích další nepravid. slovesa v přít, čase (tragen) //
EINHEIT 8 Wieder Ferien ... 67 // Témata, texty Was macht Ly in den Ferien? Stefan erzählt Wo waren sie in den Ferien? Länderrätsel Traumferien Mein Trainer Otto hat drei Brüder Was machen sie ... am liebsten? Klaras Tag Montagsgeschichte / Komunikace plány na dovolenou vyprávěni o zážitcích z dovolené vyprávění o průběhu dne v minulém čase / popis osob a věcí porovnání (ais) / Gramatika a reálie perfektum některých pravidelných sloves perfektum některých nepravidelných sloves stupňování přídavných jmen a příslovcí / porovnání pomoci ais / cestování po Evropě a po světě // WORTLISTE / SLOVNÍČEK ... 75 // JAZYKOVÉ PORTFOLIO ...84

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC