Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2002
422 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-249-4 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické citace, úvod, rejstřík
Hypertenze - pojednání
000040848
Obsah // 1 Úvod (J. Widimský)...13 // 2 Definice hypertenze (J. Widimský)...15 // 2.1 Stadia hypertenze...17 // 2.2 Důsledky hypertenze...17 // 3 Etiologie hypertenze (J. Widimský)...19 // 4 Epidemiologie hypertenze (R. Cífková)...21 // 5 Měření kazuálního krevního tlaku (R. Cífková)...35 // 5.1 Metody měření krevního tlaku...35 // 5.1.1 Nepřímé měření krevního tlaku ...36 // 5.1.2 Technika měření krevního tlaku...39 // 5.1.3 Měření krevního tlaku za speciálních situací...41 // 6 Domácí měření krevního tlaku (J. Widimský)...44 // 7 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (AMTK) // (J. Widimský jr.)...51 // 7.1 Indikace ambulantního monitorování krevního tlaku...53 // 7.2 Jaké jsou normální hodnoty // při ambulantním monitorování krevního tlaku?...53 // 7.3 Ambulantní monitorování krevního tlaku a prognóza...54 // 8 Patogeneze arteriální hypertenze (K. Horký)...57 // 8.1 Genetické vlivy...58 // 8.2 Faktory zevního prostředí...62 // 8.2.1 Nadměrný přívod sodíku...62 // 8.2.2 Nedostatečný přívod draslíku, vápníku a magnézia...63 // 8.2.3 Zvýšený přívod kalorií, obezita, distribuce tělesného tuku...63 // 8.2.4 Zvýšený přívod alkoholu...64 // 8.2.5 Kouření a hypertenze...64 // 8.2.6 Stres a socioekonomický status...64 // 8.3 Vnitřní regulační mechanismy...64 // 8.3.1 Humorální působky...64 // 8.3.2 Odchylky v elektrolytových transportních mechanismech...65 // 8.3.3 Renální
exkretorické a endokrinní funkce...65 // 8.3.4 Hemodynamické změny ...67 // 8.3.5 Endotel a cévní stěna...67 // 8.3.6 Poruchy glukózové tolerance, inzulinorezistence, // diabetes mellitus a hypertenze...68 // 8.3.7 Dyslipidémie a hypertenze...69 // 9 Hypertenze a srdce (J. Widimský)...71 // 9.1 Hemodynamika hypertenze...71 // 9.2 Hypertrofie levé komory srdeční...74 // 9.2.1 Patogeneze vzniku srdeční hypertrofie...74 // 9.2.2 Význam nálezu hypertrofie levé komory srdeční v populaci...77 // 9.2.3 Význam hypertrofie levé komory u hypertenze...78 // 9.2.4 Mechanismus zvýšeného rizika hypertrofie levé komory...79 // 9.2.5 Může antihypertenzní léčba snížit výskyt arytmií?...82 // 9.2.6 Regrese srdeční hypertrofie...82 // 9.2.7 Ovlivňuje regrese srdeční hypertrofie kardiovaskulární riziko?...84 // 9.3 Systolické a diastolické srdeční selhání a hypertenze ...85 // 9.3.1 Prevence vzniku srdečního selhání inhibitory ???...91 // 10 Hypertenze a cévní mozkové příhody (J. Widimský)...98 // 11 Klinický obraz hypertenze (J. Widimský)...103 // 11.1 Diagnostický program...103 // 11.1.1 Anamnéza...103 // 11.1.2 Fyzikální vyšetření...104 // 11.1.3 Pomocná laboratorní vyšetření...104 // 11.2 Diferenciální diagnostika hypertenze...108 // 12 Nefarmakologická léčba hypertenze (J. Widimský)...111 // 13 Farmakologická léčba hypertenze (J. Widimský)...113 // 13.1 Doklady o prospěšnosti léčby benigní hypertenze...113
// 13.2 Léčba mírné hypertenze...115 // 13.3 Metaanalýza velkých studií o léčbě hypertenze...117 // 13.4 Význam intenzivní léčby hypertenze...118 // 13.5 Jsou novější léky - inhibitory ??? a blokátory kalciových kanálů // stejně účinné jako starší léky, tj. diuretika a beta-blokátory?...120 // 13.6 Která skupina antihypertenziv má být použita u všech diabetiků?...122 // 13.7 Cíle léčby hypertenze...122 // 13.8 Přehled antihypertenziv...124 // 13.9 Protidestičková léčba u hypertenze...124 // 13.10 Strategie léčby hypertenze...125 // 13.10.1 Léčba chronického srdečního selhání či asymptomatické systolické // dysfunkce levé komory srdeční při hypertenzi...127 // 13.10.2 Léčba hypertenze provázené ICHS...128 // 14 Diuretika (J. Stříbrná, J. Widimský)...132 // 14.1 Mechanismus antihypertenzního účinku...133 // 14.1.1 Účinek diuretik v nefronu...133 // 14.2 Příčiny selhání účinku diuretik...136 // 14.3 Diuretika s účinkem v Henleově kličce - kličková diuretika...137 // 14.4 Diuretika s účinkem v distálním tubulu...138 // 14.5 Kontraindikace thiazidových diuretik...139 // 14.6 Diuretika s účinkem ve sběrných kanálcích...139 // 14.7 Kombinace thiazidů s kalium šetřícím diuretikem...141 // 14.8 Kombinace thiazidů s antihypertenzivy jiných lékových skupin...142 // 14.9 Nežádoucí účinky diuretik...142 // 14.9.1 Hypokalémie (hypomagnezémie)...142 // 14.9.2 Hyperurikémie...146
// 14.9.3 Glycidová tolerance...146 // 14.9.4 Zvýšení cholesterolu (přechodně po vyšší dávce)...147 // 14.9.5 Hyponatrémie...148 // 8 // 14.10 Výhody thiazidových diuretik v léčbě hypertenze...148 // 14.11 Dávkování diuretik...149 // 15 Beta-blokátory (J. Widimský)...154 // 15.1 Kardioprotektivní účinky...154 // 15.2 Mechanismus účinku beta-blokátorů v léčbě hypertenze...157 // 15.3 Klasifikace beta-blokátorů...159 // 15.4 Trvání antihypertenzního účinku...160 // 15.5 Indikace beta-blokátorů...161 // 15.6 Nežádoucí účinky...162 // 15.7 Kontraindikace beta-blokátorů...163 // 15.8 Interakce beta-blokátorů...163 // 15.9 Volba jednotlivých typů beta-blokátorů v léčbě hypertenze...164 // 15.10 Přehled nejčastěji užívaných beta-blokátorů v České republice...164 // 16 Kombinace alfa- a beta-adrenergní blokády (J. Widimský)...166 // 17 Blokátory kalciového kanálu (K. Horký)...169 // 17.1 Mechanismy účinku...169 // 17.2 Dělení blokátorů kalciových kanálů...170 // 17.3 Účinky...171 // 17.4 Indikace...171 // 17.5 Nežádoucí účinky...174 // 17.6 Kontraindikace ...174 // 18 Inhibitory ACE (J. Widimský)...176 // 18.1 Mechanismus účinku...176 // 18.2 Přehled inhibitorů ??? ...178 // 18.3 Inhibitory ??? v léčbě hypertenze...179 // 18.4 Indikace...180 // 18.5 Inhibitory ??? léky volby u nemocných // s chronickým srdečním selháním...181 // 18.6 Inhibitory ??? léky volby u pacientů s akutním infarktem
myokardu...183 // 18.7 Inhibitory ??? v léčbě všech nemocných s ICHS?...184 // 18.8 Inhibitory ??? léky volby u nemocných s hypertenzí // a hypertrofií levé komory...186 // 18.9 Inhibitory ??? léky volby u diabetické nefropatie...187 // 18.10 Inhibitory ACE u ledvinných onemocnění nediabetického původu...187 // 18.11 Nežádoucí účinky inhibitorů ???...188 // 18.12 Interakce...190 // 18.13 Kontraindikace...190 // 18.14 Dávkování inhibitorů ??? v léčbě hypertenze...190 // 19 Antagonisté receptorů angiotenzinu II typ AT-, (ATT-blokátory) // (J. Widimský)...193 // 19.1 Alternativní tvorba angiotenzinu II...193 // 19.2 ATrblokátory v léčbě hypertenze provázené hypertrofií // levé komory srdeční...194 // 19.3 ATrblokátory u chronického srdečního selhání...197 // 19.4 Nefroprotektivní působení AlT-blokátorů u diabetické nefropatie // diabetů 1. i 2. typu...200 // 19.5 Přehled AT  blokátorů a jejich dávkování...203 // 20 Centrálně působící antihypertenziva (J. Widimský jr.)...206 // 20.1 Látky s převážně centrálním účinkem // - centrální alfa-adrenergní agonisté...206 // 20.1.1 Alfa-methyldopa...207 // 20.1.2 Clonidin...208 // 20.1.3 Guanfacin...209 // 20.2 Látky s kombinovaným centrálním agonistickým a periferním // antagonistickým účinkem...209 // 20.3 Agonisté imidazolinových receptorů...210 // 20.3.1 Moxonidin...211 // 20.3.2 Rilmenidin...212 // 21 Blokátory periferních alfa-receptorů
(alfa-blokátory) (J. Widimský jr.).213 // 22 Vazodilatační látky s přímým účinkem (přímá vazodilatancia) // (J. Widimský jr.)...216 // 23 Rezistentní hypertenze (J. Widimský jr.)...220 // 24 Kombinační léčba hypertenze (J. Widimský)...226 // 25 Hypertenzní krize - emergentní a urgentní stavy (K. Horký, J. Widimský).232 // 25.1 Definice onemocnění...232 // 25.2 Etiologie a patogeneze...232 // 25.3 Klinické příznaky...234 // 25.4 Léčba...236 // 25.5 Přehled nejdůležitějších antihypertenziv // pro léčbu emergentní hypertenzní krize...237 // 25.6 Léčba jednotlivých klinických emergentních situací...237 // 25.7 Přehled antihypertenziv užívaných v léčbě // urgentních stavů při hypertenzní krizi...240 // 26 Hypertenze starších osob (J. Widimský)...242 // 26.1 Patofyziologie...242 // 26.2 Výskyt...243 // 26.3 Diagnostika...243 // 26.4 Nefarmakologická léčba...245 // 26.5 Farmakologická léčba...246 // 26.6 Zásady léčby...249 // 26.7 Věkový limit léčby hypertenze?...253 // 26.8 Omezení doporučení...253 // 26.9 Systolický tlak má významnější prognostickou hodnotu // než diastolický tlak...253 // 26.10 Léčebné cíle...254 // 26.11 Protidestičková léčba...254 // 27 Léčba hypertenze v primární a sekundární prevenci // cévních mozkových příhod (J. Widimský)...257 // 27.1 Nefarmakologická léčba a cévní mozkové příhody...258 // 27.2 Vliv hypolipidemické léčby na cévní mozkové
příhody...259 // 27.3 Zásady léčby hypertenze v primární prevenci cévních mozkových příhod...260 // 27.4 Cévní mozkové příhody a hypertenze v populaci...261 // 27.5 Hypertenze a demence...264 // 27.6 Léčba hypertenze při cévní mozkové příhodě...265 // 27.7 Sekundární prevence cévních mozkových příhod...266 // 28 Hypertenze v těhotenství (R. Cífková)...280 // 10 // 28.1 Kardiovaskulární změny v těhotenství...281 // 28.2 Definice hypertenze v těhotenství...281 // 28.3 Klasifikace hypertenze v těhotenství...282 // 28.4 Preeklampsie...283 // 28.5 Doporučení laboratorních vyšetření...284 // 28.6 Nefarmakologická léčba hypertenze v těhotenství...286 // 28.7 Farmakologická léčba hypertenze v těhotenství...287 // 29 Hypertenze a diabetes mellitus (R. Cífková)...291 // 29.1 Výskyt hypertenze u diabetes mellitus 1. a 2. typu a jeho význam...293 // 29.2 Léčebné cíle...293 // 29.3 Nefarmakologická léčba...294 // 29.4 Farmakoterapie...295 // 29.4.1 Inhibitory ???...296 // 29.4.2 Diuretika...297 // 29.4.3 Beta-blokátory...297 // 29.4.4 Blokátory kalciových kanálů...298 // 29.5 Další lékové skupiny...298 // 30 Stav kontroly hypertenze v ČR a ve světě (R. Cífková)...302 // 31 Ekonomický aspekt léčby hypertenze (J. Widimský)...309 // 32 Nová antihypertenziva (J. Widimský)...310 // 32.1 Duální inhibitory vazopeptidáz...310 // 32.2 Eplerenon, nový selektivní blokátor receptorů aldosteronu...311
33 Trendy léčby hypertenze (J. Widimský)...313 // 34 Sekundární hypertenze - přehled (J. Widimský jr.)...317 // 35 Renální hypertenze (V. Monhart)...318 // 35.1 Výskyt a příčiny renální parenchymatózní hypertenze...318 // 35.2 Patogeneze renální parenchymatózní hypertenze...319 // 35.3 Diagnostika renální parenchymatózní hypertenze...321 // 35.4 Hypertenze u akutních renálních onemocnění...322 // 35.4.1 Akutní glomerulonefritida ...322 // 35.4.2 Akutní obstrukce vývodných močových cest...322 // 35.4.3 Léčba nefrolitiázy litotrypsí...322 // 35.4.4 Akutní selhání ledvin...322 // 35.5 Hypertenze u chronických renálních onemocnění // s normální nebo sníženou funkcí ledvin...323 // 35.5.1 Glomerulonefritidy...323 // 35.5.2 Sekundární glomerulopatie ...324 // 35.5.3 Hypertenze u ostatních oboustranných onemocnění ledvin ...324 // 35.6 Hypertenze u jednostranných onemocnění ledvin...325 // 35.7 Hypertenze u terminálního selhání ledvin...328 // 35.7.1 Hypertenze během chronické dialyzační léčby...328 // 35.8 Léčba renální hypertenze...329 // 35.8.1 Nefarmakologická léčba...330 // 35.8.2 Farmakologická léčba...330 // 35.8.3 Hemoeliminační léčba...334 // 35.8.4 Invazivní léčba renální hypertenze...334 // 35.9 Hypertenze po transplantaci ledviny...334 // 36 Hypertenze po transplantaci srdce (J. Widimský)...339 // 11 // 37 Renovaskulární hypertenze (J. Stříbrná)...342 // 37.1 Historická data...342
// 37.2 Prevalence renovaskulárního onemocnění...343 // 37.3 Patofyziologické důsledky hypoperfuze ledvin...344 // 37.4 Etiologie stenóz renální arterie...346 // 37.5 Klinické příznaky...348 // 37.6 Neinvazivní testy pro vyhledávání významné stenózy renální tepny...349 // 37.7 Terapie...351 // 37.7.1 Perkutánní transluminální angioplastika (PTRA)...353 // 37.7.2 Chirurgická revaskularizace...354 // 37.7.3 Medikamentózni léčba...356 // 37.7.4 Indikace ? revaskularizaci ledviny ...357 // 38 Endokrinní hypertenze (J. Widimský jr., T. Zelinka)...362 // 38.1 Primární hyperaldosteronismus...363 // 38.1.1 Příčiny a klasifikace...363 // 38.1.2 Patogeneze primárního hyperaldosteronismu...364 // 38.1.3 Výskyt ...365 // 38.1.4 Diagnostika...366 // 38.1.5 Léčba...368 // 38.2 Nadprodukce prekurzorů aldosteronu - deoxykortikosteronu (DOC)...368 // 38.3 Zvýšená vazba kortizolu na mineralokortikoidní receptory ...370 // 38.4 Familiální syndromy spojené s retencí Na+ a hypertenzí...370 // 38.5 Hyperkortizolismus (Cushingův syndrom)...371 // 38.5.1 Klasifikace...371 // 38.5.2 Patogeneze ...371 // 38.5.3 Klinický obraz...371 // 38.5.4 Diagnostika...371 // 38.5.5 Léčba...372 // 38.6 Feochromocytom...373 // 38.6.1 Patogeneze...373 // 38.6.2 Výskyt...374 // 38.6.3 Klinické projevy...375 // 38.6.4 Diagnostika...376 // 38.6.5 Léčba...377 // 38.7 Akromegalie...378 // 38.8 Primární hyperparatyreóza...379 // 38.9 Poruchy funkce štítné žlázy...379
// 39 Další typy sekundárních hypertenzí (J. Widimský jr., J. Widimský)...380 // 39.1 latrogenní hypertenze...380 // 39.2 Hypertenze u syndromu spánkové apnoe...381 // 39.3 Koarktace aorty...381 // 39.4 Neurogenní příčiny...382 // Seznam léků hypertenze...389 // Seznam studií antihypertenzní léčby...404 // Rejstřík...411 // 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC