Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Jinočany : H & H, 1998
227 s. : il.

objednat
ISBN 80-86022-32-3 (brož.)
Knižnice praktického lékaře ; sv. 9
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 181-194
Hypertenze - příručky
000040850
OBSAH // Úvod... 7 // 1. Definice hypertenze... 10 // 2. Výskyt hypertenze... 11 // 3. Patogeneze esenciální hypertenze... 13 // -<3.1 Exogénni faktory... 13 // 3.1.1 Genetická komponenta... 13 // 3.1.2 Sůl a krevní tlak... 14 // 3.1.3 Obezita a krevní tlak, inzulínová rezistence ... 15 // 3.1.4 Alkohol ... 16 // 3.1.5 Další dietní vlivy... 16 // 3.1.6 Stres... 16 // 3.2 Endogenní faktory... 17 // 3.2.1 Presorické vlivy ... 17 // 3.2.2 Depresorické vlivy... 17 // 3.2.3 Autokrinní a parakrinní vlivy... 17 // 3.2.4 Změny transportních mechanizmů elektrolytů... 18 // 3.2.5 Ledviny a krevní tlak... 18 // 3.3 Úloha cévního endotelu a endoteliální dysfunkce 18 // 3.4 Remodelace cév a hypertrofie levé komory srdeční ... 19 // 4. Etiologie hypertenze... 24 // 5. Důsledky hypertenze... 26 // 6. Stadia hypertenze... 27 // 7. Klinický obraz hypertenze... 28 // 7.1 Diagnostický program... 28 // 7.2 Anamnéza... 28 // 7.3 Fyzikální vyšetření... 29 // 7.4 Technika měření krevního tlaku... 30 // 7.4.1 Měření kazuálního krevního tlaku... 30 // 7.4.2 Domácí měření krevního tlaku ... 32 // 7.4.3 Ambulantní monitorování krevního tlaku... 33 // 7.5 Pomocná laboratorní vyšetření... 35 // 7.6 Diagnostika hypertrofie levé komory srdeční... 36 // 7.6.1 EKG diagnostika ... 36 // 7.6.2 Echokardiografie... 37 // 7.7 Rtg plic a srdce... 38 // 8. Diferenciální diagnostika hypertenze... 39 // 9./ Léčba hypertenze... 42 // 9.1 Antihypertenzní
léčba - kdy a jak... 46 // 9.2 Nefarmakologická léčba hypertenze... 48 // 9.3 Léčebné cíle ... 52 // 9.4 Přehled antihypertenziv... 53 // 10. Strategie léčby hypertenze... 55 // 11. Léčba komplikací hypertenze... 61 // 11.1 Léčba hypertonického srdce... 61 // 11.2 Léčba chronického srdečního selhání či asymptomatické systolické dysfunkce // levé komory srdeční při hypertenzi... 61 // 11.3 Léčba hypertenze provázené ICHS... 63 // 11.4 Hypertenze a mozkové cévní příhody... 65 // 11.5 Hypertenze a ledvinné selhání... 67 // 11.6 Hypertenze a psychická onemocnění... 68 // 12. Diuretika... 69 // 12.1 Thiazidová diuretika... 70 // 12.1.1. Hydrochlorothiazid... 70 // 12.1.2. Chlorthalidon... 71 // 12.2 Diuretika bez diuretického účinku... 71 // 12.3 Kličkové diuretikum... 72 // 12.4 Kalium šetřící diuretika... 72 // 12.5 Indikace diuretik v léčbě hypertenze... 73 // 13. Beta-blokátory... 75 // 14. Alfa-adrenergní látky... 85 // 14.1 Látky s převážně centrálním účinkem... 86 // 14.2 Látky s periferním účinkem... 93 // 14.3 Látky s kombinovaným centrálním agonistickým // a periferním antagonistickým účinkem ... 96 // 15. Kombinace alfa- a beta-adrenergní blokády... 98 // 16. Vazodilatační látky... 99 // 16.1 Nepřímé vazodilatátory. Blokátory kalciových kanálů . 99 // 16.2 Přímé vazodilatátory... 107 // 17. Látky selektivně zasahující // do renin-angiotenzinového systému... 110
17.1 Inhibitory konvertujicího enzymu angiotenzinu -inhibitory АСЕ... 110 // 17.2 Antagonisté receptorů angiotenzinu II, typu AT 1 ... 116 // 18. Fixní kombinace antihypertenziv... 120 // 19. Hypertenzní krize ... 121 // 19.1 Emergentní hypertenzní krize (supernaléhavá) 122 // 19.2 Urgentní hypertenzní krize (naléhavá)... 122 // 19.3 Zásady léčby hypertenzních krizí... 123 // 19.4 Léčba emergentní hypertenzní krize. 124 // 19.5 Léčba jednotlivých typů hypertenzních krizí... 126 // 19.6 Léčba urgentní hypertenzní krize... 127 // 20. Maligní hypertenze... 131 // 21. Hypertenze v těhotenství... 132 // 21.1 Druhy hypertenze v těhotenství... 132 // 21.2 Preeklampsie... 133 // 21.3 Eklampsie... 134 // 21.4 Léčba ... 135 // 21.4.1 Zásady farmakoterapie... 135 // 21.4.2 Léčba akutní hypertenzní krize u těhotných... 137 // 21.4.3 Léčba těžké hypertenze těsně // před porodem nebo během porodu... 137 // 21.4.4 Léčba eklampsie... 138 // 21.4.5 Indikace předčasného porodu... 138 // 21.5 Obecné zásady ... 138 // 22. „Rezistentní“ hypertenze... 140 // 23. Léčba hypertenze starších osob (nad 60 let) ... 143 // 24. Juvenilní hypertenze... 150 // 25. Hypertenze a diabetes mellitus... 152 // 26. Léčba nemocných podstupujících operaci... 158 // 27. Stručný přehled sekundárních hypertenzí... 159 // 27.1 Renální hypertenze ... 159 // 27.2 Renovaskulární hypertenze... 160 // 27.3 Endokrinní hypertenze (zpracoval
// doc. MUDr. J. Widimský, Jr. CSc.)... 161 // 27.3.1 Feochromocytom... 161 // 27.3.2 Cushingův syndrom... 163 // 27.3.3 Primární hyperaldosteronismus (Connův syndrom). 165 // 27.3.4 Primární hyperreninismus (Kiharův-Robertsonův syndrom)... 166 // 27.3.5 Hypertenzní formy adrenogenitálního syndromu .. . 166 // 27.4 Koarktace aorty... 167 // 27.5 Hypertenze vyvolaná léky... 167 // 28. Hypertenze a dyslipidémie... 168 // 29. Kontrola hypertenze v populaci... 170 // 30. Životní kvalita... 176 // 31. Znalosti nemocných s ICHS o krevním tlaku... 178 // 32. Současné výzkumné směry v léčbě hypertenze ... 180 // Literatura... 181 // Seznam obrázků... 195 // Seznam léků hypertenze... 196 // Rejstřík... 216 // Přehled studií léčby hypertenze... 226

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC