Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
224 s.

objednat
ISBN 80-247-0119-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstříky
Bibliografie: s. 205-210
Informace lékařské - Internet - použití - příručky
Internet (síť) - lékařství - použití - příručky
000040864
Obsah // Úvod ...9 // 1 Informace na Internetu (P. Kasal, Š. Svačina)...10 // 1.1 Služby Internetu...10 // 1.2 Základní pojmy z oblasti webu...11 // 1.3 Vlastnosti informace na webu...12 // 1.4 Zdroje informace na webu...12 // 1.5 Rozvoj webových technologií...12 // 1.6 Perspektivy využití Internetu ve zdravotnictví...13 // 2 Vyhledávací služby (P. Kasal)...15 // 2.1 Typy vyhledávacích služeb...15 // 2.1.1 Zásady činnosti vyhledávacích služeb...15 // 2.1.2 Katalogy... 15 // 2.1.3 Vyhledávače...16 // 2.1.4 Metaslužby...17 // 2.1.5 Specializované služby...17 // 2.1.6 Trendy ve vyhledávání...19 // 2.2 Přehled obecných služeb...19 // 2.2.1 Obecné katalogy...19 // 2.2.2 Obecné vyhledávače...22 // 2.2.3 Obecné metaslužby...25 // 2.3 Přehled zdravotnických služeb...26 // 2.3.1 Zdravomické katalogy...26 // 2.3.2 Zdravotnické vyhledávače...30 // 2.3.3 Zdravotnické metaslužby...31 // 2.3.4 Zdravotnické plnotextové zdroje a slovníky...31 // 2.3.5 Zdravotnické výukové materiály...32 // 2.3.6 Zdravotnické bibliografické databáze...32 // 2.3.7 Zdroje EBM...33 // 2.3.8 Zdravotnické portály...33 // 2.3.9 Elektronické diskusní skupiny...34 // 2.3.10 Aktuální přehledy...35 // 2.4 Postup při volbě vyhledávací služby...35 // 3 Vyhledávací postupy (P. Kasal)...36 // 3.1 Taktika vyhledávání...36 // 3.1.1 Spojování pojmů...36 // 3.1.2 Fráze a části slov...37 // 3.1.3 Zápis slov...38 // 3.1.4 Kvalifikátory (atributy dokumentu)...39
// 3.1.5 Filtrační prostředky...39 // 3.1.6 Využití jazykové analýzy...40 // 3.2 Strategie vyhledávání...41 // 3.2.1 Příprava dotazu...41 // 3.2.2 Volba vyhledávací služby...41 // 3.2.3 Zobrazení výsledků vyhledávání...43 // 3.2.4 Sledování zájmových stránek...43 // 3.3 Tematické vyhledávání...44 // 3.3.1 Využití webových adres...44 // 3.3.2 Vyhledávání instituce...44 // 3.3.3 Vyhledávání osob...44 // 3.3.4 Další oblasti vyhledávání...45 // 4 Posuzování kvality informace (P. Kasal)...46 // 4.1 Hodnocení kvality vyhledávání...46 // 4.1.1 Úspěšnost vyhledávání...46 // 4.1.2 Třídění podle relevance...46 // 4.1.3 Ranking a komerční aspekty...47 // 4.1.4 Problém úplnosti - co vyhledávače nenajdou?...47 // 4.1.5 Aktuálnost dokumentu...47 // 4.1.6 Kritéria kvality vyhledávacích služeb...48 // 4.1.7 Testování vyhledávacích služeb...49 // 4.2 Hodnocení kvality webových dokumentů...49 // 4.2.1 Dostupnost zdroje...49 // 4.2.2 Publikační standard webových dokumentů...49 // 4.2.3 Technický standard...51 // 4.2.4 Navštěvovanost...52 // 4.2.5 Citovanost...52 // 4.2.6 Recenzní hodnocení...53 // 4.2.7 Věrohodnost obsahu...54 // 4.3 Hodňocení kvality klinických údajů...54 // 4.3.1 Evidence Based Medicine...54 // 4.3.2 Stanovení kritérií pro určení věrohodnosti...55 // 4.3.3 Vytvoření systémů pro srovnání klinických studií...55 // 4.3.4 Standardní doporučené postupy...55 // 4.3.5 Věrohodnost
zdroje...56 // 5 Zdravotnické instituce (Š. Svačina, P. Kasal,I. Poršová-Dutoit)...57 // 5.1 Administrativní orgány...57 // 5.2 Zdravotnická zařízení a ústavy...58 // 5.3 Vzdělávání ve zdravotnictví...60 // 5.4 Lékařské společnosti...62 // 5.5 Obchodní firmy ve zdravotnictví...63 // 5.6 Zahraniční zdravotnické instituce...63 // 6 Vědecké lékařské informace (Z. Dobiášová, Z. Smrčka)...65 // 6.1 Primární dokumenty on-line...65 // 6.1.1 České zdroje...66 // 6.1.2 Zahraniční zdroje...67 // 6.2 Sekundární bibliografické zdroje...75 // 6.2.1 Bibliografická databáze Medline...75 // 6.2.2 Specializované bibliografické databáze...76 // 6.2.3 Práce s databází Medline...77 // 6.2.4 Tipy a triky v rešeršní práci...82 // 6.3 Knihovny...83 // 6.3.1 Elektronické katalogy knihoven...83 // 6.3.2 Digitální a virtuální knihovny...92 // 6.4 Vydavatelské katalogy knih...92 // 6.4.1 Česká republika...92 // 6.4.2 Zahraniční vydavatelské katalogy knih...93 // 6.5 Lékařská knihkupectví...93 // 6.5.1 Dovozci medicínské zahraniční literatury...93 // 6.5.2 Zahraniční knihkupectví...94 // 7 Jednotlivé lékařské obory (J. Feberová, T. Adla, P. Kasal, M. Hladíková)...96 // 7.1 Alergologie... 96 // 7.2 Anatomie...!...98 // 7.3 Anesteziologie a resuscitace...99 // 7.4 Angiologie...100 // 7.5 Biofyzika a bioinženýrství...101 // 7.6 Biochemie...102 // 7.7 Biologie a genetika...103 // 7.8 Dějiny lékařství...105 // 7.9 Dermatovenerologic...106
// 7.10 Dětská chirurgie...107 // 7.11 Endokrinologie a metabolizmus...108 // 7.12 Etika...110 // 7.13 Farmacie...111 // 7.14 Farmakologie...112 // 7.15 Fyziologie a patofyziologie...113 // 7.16 Gastroenterologie a výživa...114 // 7.17 Gerontologie...115 // 7.18 Gynekologie a porodnictví...116 // 7.19 Hematologie a transfuze...118 // 7.20 Histologie a embryológie...119 // 7.21 Chirurgie...120 // 7.22 Imunologie...121 // 7.23 Infekční lékařství...122 // 7.24 Informatika...123 // 7.25 Kardiologie...124 // 7.26 Mikrobiologie...126 // 7.27 Nefrologie...127 // 7.28 Neonatologie...128 // 7.29 Neurochirurgie...129 // 7.30 Neurologie...131 // 7.31 Nukleární medicína...132 // 7.32 Oftalmologie...132 // 7.33 Onkologie...134 // 7.34 Ortodoncie...135 // 7.35 Ortopedie a traumatologie...136 // 7.36 Otorinolaryngologie...137 // 7.37 Parodontologie...138 // 7.38 Patologie...139 // 7.39 Pediatrie...141 // 7.40 Pneumologie...142 // 7.41 Psychiatrie a psychologie...144 // 7.42 Radiologie...145 // 7.43 Rehabilitace a fyziatrie...147 // 7.44 Revmatologie...147 // 7.45 Sexuologie...149 // 7.46 Soudní lékařství...149 // 7.47 Stomatologie...150 // 7.48 Tělovýchovné lékařství...152 // 7.49 Toxikologie a pracovní lékařství...153 // 7.50 Urologie...155 // 7.51 Veřejné zdravotnictví...156 // 7.52 Veterinární lékařství...157 // 7.53 // 7.54 // Všeobecné lékařství (M. Hladíková) Zdravotnická statistika... // 159 // 160 // 8 Ošetřovatelství (L. Tothová, Z. Dubská,
M. Hladíková)...165 // 9 Informace pro pacienty a veřejnost (Š. Svačina, P. Kasal, R. Doležalová))...170 // 9.1 České a slovenské zdroje...170 // 9.1.1 Komplexní informace...170 // 9.1.2 Nemoci...171 // 9.1.3 Ženaadíté...171 // 9.1.4 Psychologie a psychiatrie...172 // 9.1.5 Návyk...172 // 9.1.6 Pohlavní život a nemoci s ním spojené...172 // 9.1.7 Zdravý styl...173 // 9.1.8 Hygiena a prevence...173 // 9.1.9 Postižení...173 // 9.1.10 Alternativní medicína...174 // 9.1.11 Další zajímavé stránky...174 // 9.2 Zahraniční zdroje...174 // 10 Výuka a doškolování (J. Naidr)...177 // 10.1 Nové technologie Internetu...178 // 10.2 Formy výukových materiálů...179 // 10.2.1 Texty...179 // 10.2.2 Seriály diapozitivů...179 // 10.2.3 Zvukové záznamy...180 // 10.2.4 Videozáznamy...180 // 10.2.5 Virtuální trojrozměrné (3D) modely...181 // 10.2.6 Atlasy a databáze...181 // 10.2.7 Multimediální programy...182 // 10.2.8. Katalogy...183 // 10.2.9 Systémy pro management výuky...183 // 10.2.10 Výukové portály...184 // 10.3 Příklady podle oborů...184 // 11 Dlouhodobé strategie (A. Bouřek)...,...,...,...,...,...,... 198 // 11.1 Denní přehledy (daily digest)...198 // 11.2 Elektronické skupiny (elektronické konference a nástěnky)...199 // 11.3 Internetové bulletiny (Newsletters)...201 // 11.4 Nástroje pro stažení dokumentů z Internetu a jejich správu ve vlastním PC...201 // Appendix (P. Kasal)...203 // Použitá a doporučená literatura...205
// Tematický rejstřík...211 // Rejstřík internetových zdrojů...214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC