Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 2.
Praha : České vysoké učení technické, 2004
165 s. : il.

objednat
ISBN 80-01-03101-2 (brož.)
Na obálce nad názvem: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Obsahuje ilustrace, nákresy, tabulky, grafy
Bibliografie na s. 160-161
Hydrogeologie - učebnice vysokošk.
000040884
OBSAH // sur. // Úvod... 3 // 1. KDE SE VZALA NA ZEMI VODA... 6 // 2. HYDROLOGICKÝ CYKLUS - VZNIK PODZEMNÍ VODY... 12 // 3. PODZEMNÍ VODA ... 23 // 3.1. Zvodněné sysxémy ... 25 // 3.2. Propustnost horninového prostredí ... 26 // 3.3. Pórovitost ... 31 // 3.4. Síly, které působí na vodu v horninovém prostředí.. 33 // 3.5. Pohyb podzemní vody ... 37 // 4. HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA HORNÍN ... 39 // 4.1. Horniny s průlinovou propustností ... 39 // 4.1.1. Nesoudržné zeminy ... 40 // 4.1.2. Soudržné zeminy ... 43 // 4.2. Horniny s průlinovou a puklinovou propustností ... 45 // 4.2.1. Zpevněné klastické sedimenty s kombinovanou // propustností ... 45 // 4.2.2. Zpevněné klastické sedimenty s převážně puklinovou // propustností ... 45 // 4.2.3. Zpevněné klastické sedimenty s puklinovou // propustností ... 46 // 4.3. Horniny s puklinovo-krasovou propustností ... 47 // 4.4. Horniny s výhradně puklinovou propustností // vyvřelé a metamorfováné horniny ... 47 // 5. CHEMISMUS PODZEMNÍCH VOD // 5.1. Tvorba chemismu podzemní vody ... 50 // 5.1.1. Geografické a klimatické poměry ... 50 // 5.1.2. Chemické složení infiltrovaných vod ... 51 // 5.1.3. Hydrogeologické poměry ... 52 // 5.1.4. Biochemické faktory ... 53 // 5.1.5. Antropogenní faktory ... 54 // 5.2. Mechanismus interakce mezi vodou a horninou ... 54 // 5.3. Základní chemická charakteristika podzemních vod ... 56 // 5.3.1. Kationty v podzemních vodách ... 58
5.3.2. Anionty v podzemních vodách ... 64 // 163 // 5.3.3. Radioaktivní látky v podzemních.vodách // 67 // 6. KLASIFIKACE PODZEMNÍCH VOD ... 68 // 6.1. Grafické metody vyjádření chemismu podzemních vod .. 72 // 6.2. Hodnocení chemismu podzemních vod ... 75 // 6.2.1. Odběry vzorků vod ... 75 // 6.3. Hodnocení kvality vody ... 80 // 7. HYDROGEOLOGICKÉ STRUKTURY A JEJICH ZVODNENNÉ SYSTÉMY . 83 // 7.1. Hydrogeologické struktury nezpevněných sedimentů .. 88 // 7.2. Hydrogeologické struktury s puklinovou propustností // v horninách krystalinika ... 91 // 7.3. Hydrogeologické struktury výlevných hornin ... 92 // 7.4. Hydrogeologické struktury sedimentárních zvrásněných // komplexů ... 93 // 7.5. Hydrogenlogické struktury subhorizontálně uložených // sedimentů ... 94 // 7.6. Hydrogeologické struktury krasových oblastí ... 100 // 8. REŽIM PODZEMNÍCH VOD ... 102 // 8.1. Režim podzemních vod ve zvodněných systémech // s volnou hladinou ... 102 // 8.2. Režim podzemních vod ve zvodněných systémech // s napjatou hladinou ... 105 // 8.3. Režim podzemních vod krasových oblastí ... 106 // 8.4. Význam režimního měření podzemních vod ... 106 // 9. JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY ... 108 // 9.1. Státní vodohospodářská bilance ... 109 // 9.2. Organizační systém vodního hospodářství v ČR ... 111 // 9.3. Zásady jímání podzemní vody ... 112 // 9.3.1. Jímání pramenů a mělké podzemní vody ... 113 // 9.3.2. Jímání
podzemní vody trubními studnami ... 116 // 9.4. Stárnutí jímacích objektů ... 123 // 10. ZPŮSOBY HLOUBENÍ VRTŮ ... 124 // 11. HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY ... 131 // 11.1. Odběrové zkoušky ... 131 // • - • . i ¦ // 164 // 11.1.2. Požadavky na čerpané objekty ... 138 // 11.1.3. Stanovení dosahu deprese ... 139 // 11.1.4. Požadavky na pozorovací objekty ... 140 // 11.1.5. Průběh odběrové zkoušky ... 142 // 11.2. Stoupací zkoušky ... 143 // 11.3. Nálevové zkoušky ... 144 // 11.4. Vyhodnocení hydrodynamických zkoušek ... 144 // 11.5. Zásady projektování HDZ ... 146 // 12. MAPOVÝ SOUBOR PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ... 148 // 12.1. Základní hydrogeologické mapy ... 151 // 12.2.Soubor geologických a ekologických účelových map // přírodních zdrojů ... 154 // 12.3. Ostatní mapové podklady ... 158 // 13. Seznam použité literatury ...160 // 13.1. Seznam převzatých grafických příloh ...162 //  VSKÁ // BRNO

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC