Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2002
255 s.

objednat
ISBN 80-7298-044-0 (brož.)
Oikúmené
Obsahuje předmluvu, úvod, jmenný rejstřík, resumé anglicky, poznámku, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 247-251
Práva lidská - tradice duchovní - Česko - pojednání
000041013
Předmluva // Úvodní poznámky k textu ...14 // 1. BIBLE A IDEA LIDSKÝCH PRÁV ...15 // L Co se dovídáme ze Starého zákona? ...17 // 2. Co se dovídáme z Nového zákona? ...31 // II. EVROPA, ČECHY A IDEA LIDSKÝCH PRÁV ...45 // 3. Motivy lidských práv v evropských dějinách ...45 // 4. Předchůdci husitské reformace ...97 // 5. Motivy lidských práv v Evropě předhusitské éry ...106 // 6. Hus a idea lidských práv ...113 // 7. První pražský artikul - zárodek svobody slova? ...122 // 8. Znovu pražské artikuly ...132 // 9. Přínos táborské theologie k ideji lidských práv: // Mikuláš z Pelhřimova ...138 // 10. Medailonek z pohusitské éry ...143 // 11. Po stopách motivace lidských práv od Biskupce po r. 1485 ...145 // 12. Přínos Chelčického k ideji lidských práv ...151 // 13. Impulsy Jednoty bratrské ...157 // 14. Václav Budovec z Budova, myslitel a bojovník ...170 // 15. Komenský v rozhovoru o lidských právech ...173 // III. FILOSOF, MONARCHA, BISKUP ...189 // 16. Bernard Bolzano: O nejlepším státě ...189 // 17. Císař a lidská práva ...196 // 5 // IV. ZÁKLAD LIDSKÝCH PRÁV - PŘÍNOS CÍRKVÍ ...205 // 18. Lidská práva a církve ...205 // 19. Přirozenost, přirozený zákon ...219 // ZÁVĚR ...235 // Co je výtěžkem našeho zkoumání? ...235 // PŘÍLOHY ...237 // Teze o kazatelské službě v církvi ...237 // Několik tezí k výkladu textu ...240 // Výzkum lidských práv - etický aspekt problému ...242 // Výzkum lidských práv ...243 // Etický aspekt problému ...244 // Seznam literatury ...247 // Jmenný rejstřík ...252 // Summary ...254 // Ediční poznámka ...255

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC