Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2008
227 s. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-092-8 (váz.)
Psyché ; č. 56
Obsahuje bibliografii na s. 191-200, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000041022
Mohou sociální vědy zkoumat smrt? -- Smrt jako předmět výzkumu -- Kultura, sociální skupina a osoba -- Nástin teorie sociálních reprezentací -- Teorie sociálních reprezentací -- Sociální reprezentace jevu „sociální reprezentace" -- Definice pojmu sociální reprezentace -- Klíčové pojmy teorie sociálních reprezentací -- Geneze sociálních reprezentací -- Struktura sociálních reprezentací -- Ego-Alter-Objekt (Reprezentace) -- genetický model sociální změny -- Témata -- Sociální reprezentace v kontextu pojmosloví sociální psychologie -- Kulturní reprezentace a kulturní psychologie -- Teoreticko-metodologický rámec výzkumu sociálních reprezentací smrti -- Předmět výzkumu -- Použité aspekty teorie sociálních reprezentací — -- Volba výzkumné populace -- Očekávaný přínos výzkumu -- Užitá metodologie -- Zdůvodnění metodologie -- Uplatněné metodologické principy -- Design výzkumného projektu -- Terénní výzkum konfrontovaný analýzou textů -- Typy zdrojů dat -- Postup výzkumu sociálních reprezentací smrti -- Fáze a strategie výzkumu -- aplikace metodologických principů -- Stadia výzkumného projektu na Srí Laňce -- Stadium integrace žití ve výzkumu -- Účel mnišského života -- Rámec mnišského života -- Vztah učitele a žáka -- Komplementarita mnicha a laika -- Stadium prvotní realizace výzkumného plánu -- Krystalizace výzkumných metod -- Specifikace výzkumné populace -- Vyhodnocení
stadia prvotní realizace výzkumného plánu -- Stadium plné realizace výzkumného plánu -- Konečná podoba zkoumané populace -- Hlavní kategorie výzkumu -- Sociální reprezentace smrti na Srí Laňce -- Obdarování mnichů (dána) a ochranný rituál (partita) příklad interakce mnichů a laiků -- Osy axiálního kódování -- Individuální formulování tematiky -- versus interpersonální sdílení -- Osobně ohrožující aspekt smrti versus význam smrti v kontextu náboženské víry -- Pasivní přijetí smrti versus aktivní vypořádání se s hrozbou smrti -- Jednotlivé typy sociálních reprezentací smrti -- u zkoumané populace -- Konzument -- Na miskách vah -- Ověřovatel -- Vybraný příklad výjimečnost Ověřovatele -- Zpráva z procesu výzkumu v České republice -- Diskuse a důsledky dynamika procesu vztahu mysl-tělo versus stabilita kategorií duše a těla -- Kulturní reprezentace smrti -- Smrt a nesmrtelnost -- Důsledky sdílených představ -- a používaných praktik -- Mahá satipatthána sutta -- (Rozprava o podkladech všímavosti) úryvek -- Pabbajjá (vysvěcení mnicha, odchod do bezdomoví) -- Dasasila (deset etických rozhodnutí) -- Vandaná (pozdrav) -- Dasadhamma sutta (ANX, ) -- Gátha (verše) -- Prvotní podoba otázek strukturujících rozhovor -- Tabulka základních kategorií -- Kvality Nibbány -- Prozkoumané mnišské instituce na Srí Lance -- Genetický model sociální změny Moscoviciho -- Dimenze lidského
života -- a operativní sféra léčebných systémů -- Kategorie léčebných systémů -- Postuláty metodiky výzkumu -- pilířů (Mayring ) -- Pohled z druhé strany -- Mnich na pochůzce za almužnou (pindapáta) -- Provedené rozhovory -- Zjištěná demografická data respondentů výzkumu -- Hlavní kategorie výzkumu a jejich podkategorie -- Ústřední kategorie -- „Sdílené představy a užívané praktiky" -- Paritta rituál -- Jazykem nesené významy spojené se smrtí -- Cesta k domu zemřelého -- Synopse zjištění výzkumu dle tří zdrojů -- vytvářených dat -- Významy a jevy na osách axiálního kódování -- Kulturní reprezentace smrti na Srí Lance -- Kulturní reprezentace smrti v České republice -- Memento mori, „Pamatuj na smrtu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC