Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.2) Půjčeno:101x 
BK
1. vyd.
Praha : Portál, 2004
199 s.

objednat
ISBN 80-7178-885-6 (brož.)
Psychologie [Portál]
Další názvová informace na obálce: Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů
Obsahuje rejstříky
Bibliografie na s. 181-191
Psychologie interkulturní - pojednání
000041192
Obsah // Úvod...9 // Část první // TEORETICKÉ ZÁKLADY // 1 Vymezení interkulturní psychologie... 15 // 1.1 Terminologické označení... 15 // 1.2 Definice disciplíny... 17 // 1.3 Vývoj a současný stav disciplíny... 19 // 1.4 Oblasti aplikací...21 // 2 Související vědecké disciplíny ...25 // 2.1 Etnopsychologie a sociální psychologie ...25 // 2.2 Sociologie...27 // 2.3 Etnologie a etnografie...28 // 2.4 Kulturní antropologie a psychologická antropologie ... 30 // 2.5 Etnolingvistika, sociolingvistika, pragmatika...33 // 2.6 Demografie...37 // 2.7 Historická věda ...38 // 2.8 Politologie a mezinárodní právo...43 // 3 Základní pojmy interkulturní psychologie...45 // 3.1 Kultura, akulturace, asimilace...45 // 3.2 Etnikum, etnicita, etnické vědomí...50 // 3.3 Národ, národnost, národnostní menšina...53 // 3.4 Rasy, rasismus...61 // 3.5 Stereotypy a předsudky...67 // 4 Informační zdroje, výzkumná centra, představitelé // interkulturní psychologie ...71 // 4.1 Vědecké časopisy...71 // 4.2 Monografie, sborníky, encyklopedie...73 // 4.3 Výzkumná centra a významní představitelé oboru ... 74 // 5 // Část druhá // VÝZKUMNÉ POLE INTERKULTURNÍ PSYCHOLOGIE // 5 Komparace psychologických charakteristik kultur, // etnik a národů...79 // 5.1 Interkulturní rozdíly v hodnotách ...79 // 5.2 Srovnávání individualistických a kolektivistických // kultur...85 // 5.3 Interkulturní komparace morálky...90 // 5.4 Interkulturní rozdíly
v postojích ? lásce // ? ? sexuálnímu obtěžování...94 // 6 Psychologické problémy akulturace a adaptace...97 // 6.1 Akulturační preference imigrantů...98 // 6.2 Postoje ? adaptaci imigrantů v hostitelských zemích .. 101 // 6.3 Akulturační stres a etnická identita ... 104 // 7 Předsudky a stereotypy týkající se etnik, národů a ras . . 108 // 7.1 Vznik a vývoj etnických a rasových předsudků...108 // 7.2 Redukce předsudků: hypotéza kontaktu... 112 // 7.3 Národní a etnické stereotypy... 115 // 8 Kulturní, etnická, národní identita... 120 // 8.1 Primordiální a instrumentální identita... 121 // 8.2 Vztah národní identity a evropské identity... 124 // 8.3 Národní charakter... 128 // 8.4 Národní autoportrét ... 132 // 9 Psychologie českého etnika... 135 // 9.1 Česká národní povaha... 135 // 9.2 Autostereotypy Čechů a stereotypy cizinců o Češích . . 140 // 9.3 Stereotypy Čechů o jiných národech ... 142 // 10 Jazyk a komunikace v interkulturním aspektu... 145 // 10.1 Emoce a zdvořilost v jazycích a kulturách... 145 // 10.2 Maskulinita a feminita jako interkulturní dimenze . . 146 // 10.3 Etnofaulismy... 147 // 10.4 Interkulturní dimenze v komunikaci... 148 // Část třetí // APLIKACE INTERKULTURNÍ PSYCHOLOGIE // 11 Edukace (výchova a vzdělávání) ... 155 // 11.1 Interkulturní rozdíly v rodinné výchově // a socializaci dětí... 156 // 6 // 11.2 Interkulturní rozdíly v procesech a výsledcích // školního
vzdělávání... 161 // 12 Interkulturní faktory ve zdravotní péči... 169 // 13 Vztahy a konflikty mezi etniky a národy...172 // 13.1 Animozita etnik a národů... 173 // 13.2 Vztahy mezi malými a velkými národy...175 // 13.3 Interkulturní odlišnosti v negociačním chování // etnik a národů... 176 // Literatura...181 // Seznam definic a rámců... 192 // Rejstřík jmenný ...194 // Rejstřík věcný...197 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC