Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : GComp, 1997
128 s.

objednat
ISBN 80-901073-2-X (brož.)
Do kapsy ; 19
Internet (síť) - příručky
NetScape (software) - příručky
000041268
strana 2 // Internet II // Netscape - browser...7 // Instalace...7 // Spuštění...7 // Otevření webovské stránky...9 // Přesun mezi jednotlivými stránkami...9 // Pozastavení načítání stránky...10 // Obnovení načítání webovské stránky...11 // Záložky...11 // Editační funkce...14 // Přednastavené adresy webovských stránek...15 // Funkce historie...17 // Uložení načtené stránky do souboru...18 // Tisk obsahu načtené stránky...18 // Náhled před tiskem...19 // Nastavení vzhledu tiskové stránky...19 // Nastavení...20 // Nastavení vzhledu obrazovky...20 // Obecná nastavení... 21 // Síťová nastavení...25 // Nastavení zabezpečení ...v... 29 // Nápověda... 31 // Mail... 31 // Vytvoření nové zprávy přímo v browseru...31 // News...32 // Otevření dalšího okna browseru...32 // Ukončení práce...32 // Programy dalších firem strana 3 // Mail...33 // Instalace...33 // Spuštění...33 // Základní obrazovka Mailu...33 // Nastavení parametrů pro práci...35 // Styl zpráv...35 // Rozvržení obrazovky...37 // Odcházející zprávy...38 // Poštovní server...39 // Identifikační údaje...41 // Organizování a třídění zpráv...42 // Adresář...43 // Editační funkce v adresáři...46 // Napsání nové zprávy přímo z adresáře...48 // Import kontaktů z jiného adresáře...49 // Uložení adresáře do jiného souboru...50 // Ukončení adresáře...50 // Nová zpráva...50 // Základní parametry...52 // Nastavení
položek v hlavičce zprávy...53 // Zalamování dlouhých řádek...54 // Adresy v hlavičce zprávy...54 // Text zprávy...55 // Připojení přílohy...55 // Editovací funkce...56 // Odeslání zprávy...57 // Uložení zprávy do souboru...58 // Ukončení aplikace pro psaní nových zpráv...58 // Odesílané zprávy...59 // Odpověď...59 // Odpověď všem...60 // strana 4 // Internet II // Předání zprávy dál...61 // Kódování zpráv...61 // Hromadný příjem a odesílání zpráv...62 // Zprávy v jednotlivých složkách...63 // Složky...63 // Zobrazení a třídění zpráv... 65 // Označování zpráv ve složkách...67 // Editační funkce...68 // Pohyb mezi zprávami...71 // Přesun a kopírování zpráv mezi složkami...72 // Využití pravého tlačítka myši při práci se zprávami...73 // Tisk obsahu zpráv...73 // Náhled před tiskem...74 // Práce s náhledem tisku...74 // Nastavení vzhledu tiskové stránky...75 // Spuštění browseru přímo z mailu...76 // Spuštění News přímo z mailu...76 // Nápověda...76 // Ukončení práce...77 // News...77 // Instalace...77 // Spuštění...77 // Základní obrazovka News...78 // Jak změnit velikost jednotlivých oken na základní obrazovce?79 // Nastavení parametrů...79 // Styl příspěvků a zpráv...79 // Rozvržení obrazovky...81 // Vystavené (odcházející) diskusní příspěvky...82 // Diskusní server...84 // Identifikační údaje...85 // Organizování a třídění příspěvků...
85 // Programy dalších firem // strana 5 // Adresář...87 // Editační funkce v adresáři...90 // Napsání nové zprávy přímo z adresáře...92 // Import kontaktů z jiného adresáře...93 // Uložení adresáře do jiného souboru...93 // Ukončení adresáře...94 // Diskusní skupiny...94 // Nový diskusní příspěvek...95 // Základní parametry...96 // Nastavení položek v hlavičce příspěvku...97 // Zalamování dlouhých řádek...99 // Adresy v hlavičce příspěvku...99 // Text příspěvku...100 // Připojení přílohy...100 // Editovací funkce...101 // Odeslání zprávy...102 // Uložení zprávy do souboru...103 // Ukončení aplikace pro psaní nových příspěvků...103 // Nové zprávy...104 // Odesílané příspěvky a zprávy...105 // Odpověď...105 // Předání příspěvku dál...107 // Kódování obsahu příspěvků...107 // Hromadný příjem a odesílání příspěvků a zpráv...108 // Příspěvky v jednotlivých složkách...109 // Zobrazení a třídění příspěvků...110 // Označování příspěvků ve složkách...113 // Editační funkce...115 // Pohyb mezi příspěvky...117 // Využití pravého tlačítka myši při práci se složkami na úrovni serveru...119 // strana 6 // Internet II // Využití pravého tlačítka myši při práci se složkami na úrovni // diskusní skupiny...119 // Využití pravého tlačítka myši při práci s příspěvky...120 // Tisk obsahu příspěvků...120 // Náhled před tiskem...121
// Práce s náhledem tisku...121 // Nastavení vzhledu tiskové stránky...122 // Spuštění browseru přímo z news...123 // Spuštění Mailu přímo z News...124 // Nápověda...124 // Ukončení práce...124

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC