Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
2., rozšířené vyd.
Praha : Galén, 2003
XXIV,422 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-203-X (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, fotografie, seznam autorů, rejstřík
Bibliografie: s. 410
Péče intenzivní - příručky
000041391
Obsah // x // Intenzívní medicína // ( // . INTENZÍVNI MEDICINA - DEFINICE, ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA // Pavel Ševčík // 1.1. Definice...2 // 1.2. Ekonomika intenzívní medicíny...2 // 1.3. Pracoviště a personál...2 // 1.3.1. Pracoviště intenzívní medicíny...2 // 1.3.2. Personál PIM...3 // 1.3.3. Přijímání nemocných na PIM...3 // 1.4. Hodnocení závažnosti a prognózy // kritických stavů...4 // 2. ETICKÉ ASPEKTY INTENZÍVNÍ MEDICÍNY // Vladimír Černý // 2.1. Úvod...6 // 2.2. Základní etické principy...6 // 2.3. Kriticky nemocný s nepříznivou prognózou... 7 // 3. ZÁKLADNÍ VÝKONY // ? ZAJIŠTĚNÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ // Vladimír Černý, Pavel Ševčík // 3.1. Úvod... 10 // 3.2. Zajištění dýchacích cest... 10 // 3.2.1. Indikace a způsoby zajištění dýchacích cest .. 10 // 3.2.2. Zajištění dýchacích cest bez pomůcek... 10 // 3.2.3. Zajištění dýchacích cest s pomůckami... 10 // 3.2.4. Praktické poznámky... 13 // 3.3. Zajištění přístupu do krevního oběhu... 13 // 3.3.1. Indikace a možnosti přístupů do oběhu... 13 // 3.3.2. Přístupy do periferního žilního systému... 13 // 3.3.3. Přístupy do centrálního žilního systému... 14 // 3.3.4. Intraoseální přístup... 15 // 3.3.5. Intratracheální přístup... 16 // 5. RESPIRAČNÍ INSUFICIENCE // Vladimír Černý, Pavel Ševčík, Jindřich Vomela // 5.1. // 5.1.1. // 5.1.2. // 5.2. // 5.3. // 5.3.1. // 5.3.2. // 5.3.3. // 5.3.4. // 5.3.5. 5.4.
// 5.4.1. // 5.4.2. // 5.4.3. // 5.4.4. // 5.4.5. // 5.5. // 5.5.1. // 5.5.2. // 5.5.3. // 5.5.4. // 5.5.5. // 5.6. // 5.6.1. // 5.6.2. // 5.6.3. // 5.7. // 5.7.1. // 5.7.2. // 5.7.3. // 5.7.4. // Definice, dělení, terminologie...30 // Definice...30 // Dělení a terminologie respirační insuficience 30 // Patofyziologické poznámky...30 // Akutní syndrom dechové tísně (ARDS)...31 // Definice...31 // Etiopatogeneze...32 // Klinický obraz...32 // Terapie...33 // Prognóza...33 // Kritické astma ...33 // Etiopatogeneze...33 // Klinické příznaky...34 // Vyšetření...34 // Diferenciální diagnóza...35 // Terapie...35 // Akutní exacerbace COPD...38 // Patofyziologie...38 // Klinické příznaky...38 // Vyšetření...38 // Terapie...39 // Prognóza...40 // Aspirační syndromy...40 // Etiopatogeneze...40 // Klinické projevy a vyšetření...42 // Terapie...43 // Pneumotorax...43 // Úvod...43 // Definice, rozdělení a etiopatogeneze...43 // Klinické příznaky a diagnóza...46 // Terapie...47 // 6. UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE A KYSLÍKOVÁ TERAPIE // Pavel Dostál, Pavel Ševčík // 4. ZAKLADY MONITOROVANÍ V INTENZÍVNÍ MEDICÍNĚ // Vladimír Černý, Jiří Vdovec // 4.1. Definice, význam a obecné cíle monitorování.. 18 // 4.2. Monitorování respiračního systému... 18 // 4.2.1. Monitorování dechové frekvence... 19 // 4.2.2. Pulsní oxymetrie... 19 // 4.2.3. Kapnometrie a kapnografie... 19 // 4.2.4. Vyšetření krevních plynů // a acidobazické
rovnováhy...20 // 4.2.5. Monitorování v průběhu // umělé plieni ventilace...20 // 4.2.6. Další monitorovací techniky mající vztah // ? respiračnímu systému ...20 // 4.3. Monitorování kardiovaskulárního systému . 20 // 4.3.1. Monitorování EKG křivky...20 // 4.3.2. Hemodynamické monitorování...21 // 4.4. Speciální monitorovací techniky...26 // 4.4.1. Měření nitrolebního tlaku ...26 // 4.4.2. Jugulární oxymetrie...26 // 4.4.3. Gastrická tonometrie...26 // 6.1. Definice umělé plieni ventilace...52 // 6.2/ Typy umělé plieni ventilace, ventilace // pozitivním přetlakem ...52 // 6.3. Fyziologické důsledky ventilace // pozitivním přetlakem...52 // 6.4. Princip ventilace pozitivním přetlakem ...52 // 6.5. Cíle ventilační terapie...53 // 6.5.1. Fyziologické cíle UPV...53 // 6.5.2. Klinické cíle UPV...53 // 6.6. Indikace umělé plieni ventilace // - klinická kritéria...53 // 6.7. Ventilační režimy...54 // 6.7.1. Fáze dechového cyklu...54 // 6.7.2. Klasifikace ventilačních režimů...54 // 6.8. Pozitivní end-exspirační tlak...57 // 6.9. Komplikace a nežádoucí účinky // umělé plieni ventilace...58 // 6.9.1. Rozdělení...58 // 6.9.2. Plieni nežádoucí účinky ventilace // pozitivním přetlakem...58 // 6.9.3. Mimoplicní nežádoucí účinky ventilace // pozitivním přetlakem...58 // Obsah // XI // 6.10. Odvykání od ventilátoru ...59 // 6.10.1. Obecné poznámky...59 // 6.10.2. Klinická kritéria pro odvykání
// od ventilátoru...60 // 6.10.3. Objektivní kritéria pro odvykání // od ventilátoru...60 // 6.10.4. Způsoby odvykání od ventilátoru...61 // 6.10.5. Extubace...61 // 6.11. Kyslíková terapie...61 // 6.11.1. Indikace kyslíkové terapie...61 // 6.11.2. Požadavky na vybavení // pro kyslíkovou terapii ...62 // 6.11.3. Typy pomůcek a přístrojů // pro kyslíkovou terapii ...62 // 6.11.4. Rizika kyslíkové terapie...62 // 7.7.1. Etiopatogeneze...87 // 7.7.2. Klinické příznaky...87 // 7.7.3. Diagnóza...87 // 7.7.4. Terapie...87 // 7.7.5. Prognóza...87 // 7.8. Disekující aneuryzma aorty...88 // 7.8.1. Definice...88 // 7.8.2. Klinické příznaky...88 // 7.8.3. Diagnóza...88 // 7.8.4. Terapie...88 // 7.8.5. Prognóza...89 // . ŠOK, SEPSE, MULTIORGÁNOVÉ SELHÁNÍ // Pavel Ševčík, Petr Husa // 7. akutní kardiovaskulární // PROBLEMATIKA V INTENZÍVNÍ MEDICÍNĚ // Jiří Vítovec, Jindřich Spinar, Jindřich Leypold, Jiří Podlaha, Petr Rouhal // 8.1. // 8.2. // 8.2.1. // 8.2.2. // 8.2.3. // 8.2.4. // 7.1. Akutní koronární syndrom... 66 8.2.5. // 7.1.1. Nestabilní angina pectoris... 66 8.2.6. // 7.1.2. Akutní infarkt myokardu... 66 8.2.7. // 7.2. Akutní srdeční selhání a plieni edém... 72 8.3. // 7.2.1. Rozdělení... 72 8.3.1. // 7.2.2. Enologie... 73 8.3.2. // 7.2.3. Klinické příznaky... 73 8.3.3. // 7.2.4. Pomocná vyšetření... 74 8.3.4. // 7.2.5. Terapie akutního srdečního selhání 8.4. // a edému plic... 74 8.4.1. // 7.3. Kardiogenní
šok... 74 8.4.2. // 7.3.1. Definice... 74 8.4.3. // 7.3.2. Enologie... 74 8.4.4. // 7.3.3. Patofyziologie... 75 8.4.5. // 7.3.4. Klinický obraz... 75 8.5. // 7.3.5. Sledování a monitorování šoku... 75 8.5.1. // 7.3.6. Terapie kardiogenního šoku... 76 8.5.2. // 7.4. Hemodynamicky významné 8.5.3. // a maligní arytmie... 77 8.5.4. // 7.4.1. Definice a rozdělení... 77 8.5.5. // 7.4.2. Etiologie a patofyziologie... 77 8.6. // 7.4.3. Klinické příznaky... 77 8.6.1. // 7.4.4. Rozdělení hemodynamicky závažných 8.6.2. // a maligních arytmií... 78 8.6.3. // 7.4.5. Klinické vyšetření... 78 8.6.4. // 7.4.6. Terapie významných poruch srdečního rytmu . 79 8.7. // 7.5. Plieni embolie... 82 8.8. // 7.5.1. Etiologie... 82 8.8.1. // 7.5.2. Stadia a projevy... 83 8.8.2. // 7.5.3. Anamnéza, klinické a laboratorní vyšetření... 83 8.8.3. // 7.5.4. Terapie plieni embolie... 85 8.8.4. // 7.5.5. Prognóza... 85 8.8.5. // 7.6. Hypertenzní krize... 85 8.8.6. // 7.6.1. Definice... 85 8.8.7. // 7.6.2. Klinické příznaky... 85 8.8.8. // 7.6.3. Diferenciální diagnóza... 86 8.9. // 7.6.4. Terapie emergentní krize... 86 8.9.1. // 7.6.5. Prognóza... 86 8.9.2. // 7.7. Ruptura vyduté břišní aorty... // UKf: // ýí, s. // Definice a rozdělení šokových stavů...92 // Patofyziologie šokových stavů...92 // Sympatoadrenální reakce...92 // Neuroendokrinní reakce...92 // Mediátory zánětu...92 // Hemodynamické změny...93 // Změny v mikrocirkulaci...94
Kyslíkový metabolismus...95 // Orgánové změny...95 // Klinické příznaky šoku... 97 // Hypovolemický šok...97 // Kardiogenní šok...97 // Obstruktivní šok...97 // Sepse a septický šok...97 // Vyšetřování nemocných v šoku...99 // Kardiovaskulární vyšetřování...99 // Vyšetřování dýchacího systému... 100 // Biochemická sledování... 100 // Hematologická sledování... 100 // Mikrobiologická sledování... 100 // Terapie šoku... 100 // Obecné poznámky... 100 // Dechová podpora... 101 // Oběhová podpora... 101 // Hematologická problematika... 106 // Činnost ledvin... 106 // Multiorgánové selhání... 106 // Definice... 106 // Etiologie... 107 // Klinické příznaky... 107 // Terapie... 108 // Doplňující terapie šoku a sepse... 108 // Invazívní meningokoková onemocnění... 108 // Etiologie a epidemiologie... 108 // Patogeneze a patofyziologie... 108 // Klinický obraz... 108 // Komplikace... 109 // Vyšetření... 109 // Terapie... 110 // Prevence... 110 // Prognóza... 110 // Anafylaktický šok... 110 // Patogeneze... 110 // Klinické příznaky... 110 // Terapie... 111 // XII // Intenzívní medicína // 9. NOZOKOMIALNI INFEKCE V INTENZÍVNÍ MEDICÍNĚ // Pavel Ševčík, Alena Ševčíkova // 9.1. Definice pojmů a klasifikace // nozokomiálních infekcí... 114 // 9.2. Závažnost problematiky... 114 // 9.3. Etiologie a patogeneze... 115 // 9.3.1. Normální flóra... 115 // 9.3.2. Potenciálně patogenní mikroorganismy...
115 // 9.3.3. Predisponující faktory pro vznik NI... 115 // 9.3.4. Možnosti boje proti vzniku nozokomiálních // infekcí - obecná opatření... 116 // 9.4. Nozokomiální bronchopneumonie... 116 // 9.4.1. Morbidita, mortalita, ekonomické souvislosti 116 // 9.4.2. Rizikové faktory, etiologie, patogeneze.. 116 // 9.4.3. Diagnóza, definice... 119 // 9.4.4. Terapie... 120 // 9.4.5. Prevence... 121 // 9.5. Infekce z intravaskulárních katétrů... 123 // 9.5.1. Epidemiologie a patogeneze... 123 // 9.5.2. Diagnóza... 124 // 9.5.3. Jednotlivé typy katétrů... 124 // 9.5.4. Terapie... 124 // 9.5.5. Prevence... 125 // 9.6. Močové infekce... 125 // 9.6.1. Epidemiologie a patogeneze... 125 // 9.6.2. Terapie... 125 // 9.6.3. Prevence... 126 // 9.7. Ranné infekce... 126 // 9.7.1. Patogeneze... 126 // 9.7.2. Rizikové faktory... 126 // 9.7.3. Prevence... 126 // 10. GASTROENTEROLOGICKA PROBLEMATIKA V INTENZÍVNÍ MEDICÍNĚ // Petr Dítě, Jan Wechsler, Ivo Novotný, Jan Dita, Miluše Hertlová, Vladimír Zbořil, Aleš Hep, // Jiří Dolina, Petr Piskač, Pavel Ševčík // 10.1. Akutní krvácení do GIT... 130 // 10.1.1. Příčiny... 130 // 10.1.2. Klinický obraz... 130 // 10.1.3. Vyšetření... 131 // 10.1.4. Terapie... 131 // 10.2. Akutní pankreatitida... 134 // 10.2.1. Definice onemocnění ... 134 // 10.2.2. Dělení akutní pankreatitidy... 134 // 10.2.3. Etiologie ... 134 // 10.2.4. Patogeneze... 135 // 10.2.5. Klinická Symptomatologie... 135 // 10.2.6. Diagnóza...
135 // Laboratorní diagnóza... 135 // Morfologická diagnóza... 136 // Diferenciální diagnóza... 136 // 10.2.7. Prognostická kritéria... 136 // 10.2.8. Terapie... 136 // 10.3. Akutní jaterní selhání... 138 // 10.3.1. Definice... 138 // 10.3.2. Etiologie... 139 // 10.3.3. Klinické příznaky... 139 // 10.3.4. // 10.3.5. // 10.3.6. // 10.3.7. // 10.3.8. // 10.3.9. // 10.4. // 10.4.1. // 10.4.2. // 10.4.3. // 10.4.4. // 10.4.5. // 10.5. // 10.5.1. // 10.5.2. // 10.5.3. // 10.5.4. // 10.5.5. // 10.5.6. // 10.6. // 10.6.1. // 10.6.2. // 10.6.3. // 10.6.4. // 10.6.5. // 10.6.6. // 10.7. // 10.8. // Patogeneze postižení CNS... 139 // Vyšetření... 139 // Specifická terapie... 140 // Terapie komplikací... 140 // Transplantace jater... 141 // Extrakorporální podpora // - bioarteficiální játra... 141 // Hepatorenální syndrom... 141 // Definice... 141 // Patogeneze... 141 // Klinický obraz a diagnóza... 142 // Prevence a terapie... 142 // Prognóza... 142 // Náhlé příhody břišní... 143 // Definice... 143 // Klasifikace... 143 // Příznaky... 143 // Diagnostický postup při řešení NPB ... 143 // Neúrazové náhlé příhody břišní... 144 // Některé zvláštnosti NPB u kriticky // nemocných... 150 // Toxické megakolon... 151 // Definice pojmu a etiologie... 151 // Patomorfologie a patofyziologie... 151 // Klinický obraz... 151 // Diagnóza... 152 // Terapie toxického megakolon... 153 // Prognóza toxického megakolon... 154 // Syndrom střevní
pseudoobstrukce... 154 // Perkutánní endoskopická gastrostomie... 155 // * * // 11. AJCUTNI RENALNI SELHANÍ // /Renata Pořízková // 11.1. Definice a výskyt... 158 // 11.2. Etiologie a patofyziologie... 158 // 11.2.1. Prerenální ARE... 158 // 11.2.2. Renální ARE... 158 // 11.2.3. Postrenální ARE... 159 // 11.3. Diagnóza... 159 // 11.4. Komplikace... 159 // 11.5. Prevence... 160 // 11.6. Terapie... 161 // 11.7. Eliminační metody... 162 // 11.7.1. Indikace eliminačních technik... 162 // 11.7.2. Používané techniky... 163 // 12. HEMATOLOGICKÁ PROBLEMATIKA V INTENZÍVNÍ MEDICÍNĚ // Miroslav ???, Alena Butiková, // Ingrid Vášová, Igor ??? // 12.1. Febrilní neutropenic... 168 // 12.2. Anémie... 168 // 12.3. Hemolytický syndrom... 169 // 12.4. Trombocytopenie... 169 // 12.5. Mikroangiopatické hemolytické syndromy // (MAHA)... 170 // 12.6. Disemino váná intravaskulární koagulace .. 170 // 12.6.1. Úvodní poznámky... 170 // Obsah // XIII // 12.6.2. Etiopatogeneze... 171 // 12.6.3. Klinické příznaky... 171 // 12.6.4. Diagnóza... 172 // 12.6.5. Diferenciální diagnóza... 172 // 12.6.6. Terapie... 173 // 12.6.7. Prognóza... 174 // 12.6.8. Prevence... 174 // 12.7. Antifosfolipidový syndróm (APS)... 174 // 12.8. Trombembolická nemoc (TEN)... 175 // 12.8.1. Definice... 175 // 12.8.2. Etiopatogeneze... 175 // 12.8.3. Klinické příznaky... 175 // 12.8.4. Diagnóza... 175 // 12.8.5. Diferenciální diagnóza... 176 // 12.8.6. Terapie... 176
12.8.7. Prevence... 176 // 12.9. Antitrombotická terapie... 176 // 12.9.1. Rozdělení... 176 // 12.9.2. Heparin a jeho deriváty... 177 // 12.9.3. Antagonisté vitamínu K... 178 // 12.9.4. Antitrombocytární či antiagregační terapie.. 178 // 12.9.5. Trombolytická terapie... 179 // 12.9.6. Substituční terapiekoncentráty inhibitorů. 179 // 12.10. Hemostyptika... 180 // 12.10.1. Transfúzni přípravky a krevní deriváty // s hemostatickým účinkem... 180 // 12.10.2. Medikamentózni hemostyptika... 180 // 12.11. Substituční terapie krevními deriváty // - účelná hemoterapie... 181 // 12.11.1. Transfúze erytrocytu... 181 // 12.11.2. Transfúze trombocytů... 182 // 12.11.3. Podávání plazmy, albuminu // a imunoglobulinů... 182 // 12.11.4. Rizika transfúzí krevních derivátů... 183 // 12.12. Normální hodnoty krevního obrazu // a koagulace... 183 // 13. ÚRAZY // Pavel Ševčík, Vladimír Černý, Renata Pařízková, Pavel Cejpek, Jan Wechsler, Ivan Čapov, // Pavel Janíček, Jiří Horák, Michal Mašek // 13.1. Polytrauma... 186 // 13.1.1. Trauma, definice, hlavní příčiny // a klasifikace úrazů... 186 // 13.1.2. Trauma protokol... 187 // 13.1.3. Struktura trauma protokolu... 187 // 13.1.4. Intenzívní péče u polytraumat... 191 // 13.1.5. Důležitá pravidla při ošetřování // poraněných - trauma pravidla... 192 // 13.2. Závažná poranění hlavy... 192 // 13.2.1. Fyziologické poznámky... 193 // 13.2.2. Klasifikace poranění a
jejich patofyziologie 194 // 13.2.3. Syndrom nitrolební hypertenze... 196 // 13.2.4. Péče o nemocné se závažným // kraniocerebrálním poraněním... 197 // 13.2.5. Terapie nitrolební hypertenze...201 // 13.2.6. Výsledky terapie...204 // 13.3. Poranění páteře a míchy...204 // 13.3.1. Anatomie a typy poranění...204 // 13.3.2. Patofyziologie míšního poranění...206 // 13.3.3. Terapie...206 // 13.4. Poranění hrudníku...211 // 13.4.1. Patofyziologie...212 // 13.4.2. Vyšetření...212 // 13.4.3. Stavy bezprostředně ohrožující život...212 // 13.4.4. Stavy potenciálně ohrožující život...214 // 13.4.5. Jiná poranění hrudníku...217 // 13.5. Poranění břicha...218 // 13.5.1. Rozdělení...218 // 13.5.2. Syndrom poúrazové peritonitidy...219 // 13.5.3. Syndrom poranění parenchymatózního // orgánu - hemoragický šok...219 // 13.5.4. Smíšená poranění...220 // 13.5.5. Typy nitrobřišních poranění...220 // 13.6. Poranění pánve a končetin...222 // 13.6.1. Poranění pánve...222 // 13.6.2. Poranění dolních končetin...222 // 13.6.3. Poranění horních končetin...223 // 13.7. Syndrom tukové embolie...223 // 13.7.1. Etiopatogeneze...223 // 13.7.2. Klinické příznaky...224 // 13.7.3. Diagnóza...224 // 13.7.4. Terapie...224 // 13.7.5. Prognóza...224 // 14. TONUTÍ A POŠKOZENÍ FYZIKÁLNÍMI VLIVY // Pavel Ševčík, Pavel Brychta, Milada Franců // 14.1. Tonutí... // 14.1.1. Definice... // 14.1.2. Patofyziologie... // 14.1.3. Terapie...
// 14.1.4. Vyšetřování a monitorování... // 14.1.5. Komplikace... // 14.1.6. Prognóza... // 14.2. Popáleniny... // 14.2.1. Patofyziologie... // 14.2.2. Rozdělení, rozsah a závažnost popálenin, // časové členění... // 14.2.3. Terapie popálenin... // 14.2.4. Prognóza... // 14.3. Závažné poruchy tělesné teploty... // 14.3.1. Regulace a monitorování tělesné teploty . // 14.3.2. Hypotermie... // 14.3.3. Úpal... // 14.3.4. Maligní hypertermie... // 14.3.5. Neuroleptický maligní syndrom... // 14.4. Úrazy elektrickým proudem... // 14.4.1. Patofyziologie a typy poranění... // 14.4.2. Terapie... // 228 // 228 // 228 // 229 // 230 230 230 // 230 // 231 // 232 234 238 238 238 238 // 241 // 242 244 244 // 244 // 245 // 15. AKUTNÍ intoxikace // Pavel Ševčík // 15.1. Typy otrav...248 // 15.1.1. Sebevražedné otravy...248 // 15.1.2. Náhodné otravy...248 // 15.1.3. Nenáhodné otravy...248 // XIV // Intenzívní medicína // 15.2. Vyšetření...248 // 15.2.1. Anamnéza...248 // 15.2.2. Klinické vyšetření...248 // 15.2.3. Laboratorní sledování...248 // 15.2.4. Indikace ? přijetí na pracoviště intenzívní // medicíny...249 // 15.3. Obecné aspekty terapie otrav...249 // 15.3.1. Podpůrná terapie...249 // 15.3.2. Prevence dalšího vstřebávání jedu...251 // 15.3.3. Urychlení eliminace jedu...253 // 15.3.4. Specifická antidota...254 // 15.4. Prognóza otrav...255 // 15.5. Častější typy otrav...255 // 15.5.1. Barbituráty...255
15.5.2. Benzodiazepiny...256 // 15.5.3. Tricyklická antidepresíva (TCA)...256 // 15.5.4. Lithium...257 // 15.5.5. Inhibitory monoaminoxidázy (IMAO)...257 // 15.5.6. Fenothiaziny...257 // 15.5.7. Paracetamol...258 // 15.5.8. Salicyláty...258 // 15.5.9. Opioidy...259 // 15.5.10. Srdeční glykosidy...260 // 15.5.11. Beta-blokátory...261 // 15.5.12. Teofylin ...261 // 15.5.13. Perorální antidiabetika...261 // 15.5.14. Železo...261 // 15.5.15. Etanol...262 // 15.5.16. Metanol...262 // 15.5.17. Etylénglykol a ostatní glykoly...262 // 15.5.18. Kokain...263 // 15.5.19. Amfetaminy...264 // 15.5.20. Extáze a metamfetamin...264 // 15.5.21. Oxid uhelnatý...265 // 15.5.22. Paraquat...266 // 15.5.23. Inhibitory cholinesterázy - organofosfátové // a karbamátové insekticidy...267 // 15.5.24. Kyanidy...267 // 15.5.25. Korozívni látky...268 // 15.5.26. Houby...268 // 15.5.27. Hadí a hmyzí jedy...269 // 16. NEUROLOGICKÁ PROBLEMATIKA V INTENZÍVNÍ MEDICÍNĚ // Pavel Ševčík, Vladimír Smrčka, Milan Brázdil, Jiří Vítovec, Luděk Pluháček, Petr Husa, Vladimír Černý, Václav Zvoníček, Petr Němec, Jiří Podlaha // 16.1. Poruchy vědomí...272 // 16.1.1. Etiologie...272 // 16.1.2. Rozdělení...272 // 16.1.3. Počáteční vyšetření pacienta s poruchou // vědomí...272 // 16.1.4. Pomocná vyšetření...274 // 16.1.5. Resuscitace komatózních nemocných...274 // 16.1.6. Terapie...274 // 16.1.7. Prognóza pacientů s poruchami vědomí...275 // 16.2. Cévní
mozkové příhody...275 // 16.2.1. Klasifikace a příčiny cévních mozkových // příhod...275 // 16.2.2. Příznaky...277 // 16.2.3. Vyšetření...277 // 16.2.4. Terapie...278 // 16.2.5. Subarachnoideální krvácení...278 // 16.2.6. Arteriovenózní malformace...281 // 16.2.7. Prognóza CMP...281 // 16.3. Záněty centrálního nervového systému ... 282 // 16.3.1. Definice a obecné poznámky...282 // 16.3.2. Bakteriální meningitidy - klasifikace...282 // 16.3.3. Serózní (aseptické) záněty CNS ...285 // 16.3.4. Mozkový absces...285 // 16.3.5. Subdurální empyém ...285 // 16.4. Status epilepticus...286 // 16.4.1. Definice a rozdělení...286 // 16.4.2. Etiologie...286 // 16.4.3. Patofyziologie...286 // 16.4.4. Klinické příznaky a diagnóza...286 // 16.4.5. Pomocná vyšetření...287 // 16.4.6. Terapie...287 // 16.4.7. Prognóza...288 // 16.5. Myasthenia gravis...288 // 16.5.1. Patogeneze...288 // 16.5.2. Klinické příznaky...288 // 16.5.3. Vyšetření...288 // 16.5.4. Terapie...289 // 16.6. Akutní polyradikuloneuritida // (sy Guillainův-Barrého)...290 // 16.6.1. Patofyziologie...290 // 16.6.2. Klinické příznaky...290 // 16.6.3. Vyšetření...290 // 16.6.4. Terapie...291 // 16.6.5. Prognóza...291 // 16.7. Polyneuropatie a myopatie kriticky // nemocných...292 // 16.7.1. Abnormality nervosvalového aparátu // u kriticky nemocných...292 // 16.7.2. Polyneuropatie kriticky nemocných...292 // 16.7.3. Myopatie kriticky nemocných...292 // 16.8. Tetanus...293
// 16.8.1. Patofyziologie...293 // 16.8.2. Klinické příznaky a vyšetření...293 // 16.8.3. Terapie...294 // 16.8.4. Prognóza...294 // 16.9. Smrt mozku a dárcovství orgánů // pro transplantační účely...294 // 16.9.1. Definice mozkové smrti a pojmů // souvisejících...294 // 16.9.2. Etiopatogeneze smrti mozku...295 // 16.9.3. Patofyziologie a extrakraniální projevy // mozkové smrti...295 // 16.9.4. Diagnostická kritéria mozkové smrti...296 // 16.9.5. Péče o dárce orgánů...297 // 16.9.6. Indikační kritéria pro dárcovství orgánů .298 // 16.9.7. Odběr orgánů...299 // 16.9.8. Právní aspekty a organizace dárcovského // programu v ČR...299 // Obsah // XV // 17. NEODKLADNE SITUACE V PORODNICTVÍ Z POHLEDU INTENZÍVNI MEDICÍNY // Pavel Ševčík, Aleš Roztočil // 17.1. Úvod...304 // 17.2. Preeklampsie a eklampsie // (pozdní gestózy)...304 // 17.2.1. Definice...304 // 17.2.2. Etiologie a patofyziologie...304 // 17.2.3. Klinické príznaky...305 // 17.2.4. Terapie...305 // 18. AKÚTNI PROBLEMATIKA V ONKOLOGII // Jiří Vodiček, Miroslav Tomíška // 18.1. Úvod...312 // 18.2. Pleurální a perikardiální výpotek, // maligní ascites...312 // 18.2.1. Obecné poznámky...312 // 18.2.2. Pleurální výpotek...312 // 18.2.3. Perikardiální výpotek...313 // 18.2.4. Maligní ascites...313 // 18.3. Syndrom horní duté žíly...313 // 18.3.1. Etiologie a příznaky...313 // 18.3.2. Terapie syndromu horní duté žily...313 // 18.4. Nitrolební
hypertenze...313 // 18.4.1. Etiologie a příznaky...313 // 18.4.2. Terapie nitrolební hypertenze...314 // 18.5. Syndrom nádorového rozpadu // (tumor lysis syndrome)...314 // 18.5.1. Etiologie a příznaky...314 // 18.5.2. Profylaxe a terapie syndromu nádorového // rozpadu...314 // 18.6. Syndrom sérové hyperviskozity...315 // 18.7. Elektrolytové poruchy...315 // 18.7.1. Hyperkalémie...315 // 18.7.2. Hypokalémie...315 // 18.7.3. Hyponatrémie...315 // 18.7.4. Hypomagnezémie...315 // 18.7.5. Hyperkalcémie...316 // 18.8. Hyperurikémie...317 // 18.8.1. Etiopatogeneze a příznaky...317 // 18.8.2. Terapie...318 // 18.9. Syndromy související salogenní // transplantací krvetvorných buněk...318 // 18.9.1. Nemoc štěpu proti hostiteli // - graft versus host disease...318 // 18.9.2. Venookluzívní choroba jater // - veno-occlusive disease...318 // 19. METABOLISMUS A VÝŽIVA KRITICKY NEMOCNÝCH // Vladimír Soška, Pavel Ševčík // 19.1. Vnitřní prostředí, poruchy vodního // a iontového hospodářství...320 // 19.1.1. Vnitřní prostředí...320 // 19.1.2. Celková tělesná voda a poruchy její distribuce // u kriticky nemocných...320 // 19.1.3. Osmolalita a její poruchy u kriticky // nemocných...322 // 19.1.4. Natrium a poruchy jeho metabolismu // u kriticky nemocných...324 // 19.1.5. Kalium a poruchy jeho metabolismu // u kriticky nemocných...326 // 19.1.6. Chloridy a poruchy jejich metabolismu // u kriticky nemocných...328 // 19.1.7. Kalcium a poruchy
jeho metabolismu // u kriticky nemocných...329 // 19.1.8. Magnézium a poruchy jeho metabolismu // u kriticky nemocných...330 // 19.2. Poruchy acidobazické rovnováhy...330 // 19.2.1. Úvodní poznámky...330 // 19.2.2. Reakce organismu na poruchy ABR...331 // 19.2.3. Kompenzace poruch ABR...332 // 19.2.4. Základní poruchy ABR u kriticky // nemocných...333 // 19.2.5. Kombinované poruchy ABR...337 // 19.2.6. Vyšetřování ABR ...338 // 19.3. Enterální a parenterální výživa // v kritických stavech...339 // 19.3.1. Úvodní poznámky...339 // 19.3.2. Energetická situace organismu v kritických // stavech...339 // 19.3.3. Parenterální výživa... 340 // 19.3.4. Enterální výživa...343 // 19.3.5. Výživa u vybraných kritických stavů...345 // 20. AKUTNÍ stavy v diabetológii // A ENDOKRINOLÓGII // Viera Žáčkova, Věra Olšavská // 20.1. Akutní stavy v diabetológii...348 // 20.1.1. Hypoglykemické kóma...348 // 20.1.2. Hyperglykemické ketoacidotické kóma // (diabetická ketoacidóza)...349 // 20.1.3. Hyperglykemické hyperosmolámí kóma // (neketogenní)... 350 // 20.1.4. Laktátová acidóza...351 // 20.2. Akutní stavy v endokrinológii...351 // 20.2.1. Tyreotoxická krize...351 // 20.2.2. Myxedémové kóma...352 // 20.2.3. Akutní adrenokortikální krize // (addisonská krize)...352 // 20.2.4. Hypopituitámí kóma...353 // 20.2.5. Hyperkalcemická krize...354 // 20.2.6. Feochromocytom...354 // 21. PEDIATRICKÁ PROBLEMATIKA V INTENZÍVNÍ
MEDICÍNĚ // Michal Klimovič, Michal Fedora, Miroslav Seda // 21.1. Respirační insuficience u dětí...358 // 21.1.1. Laryngitis acuta...358 // 21.1.2. Epiglottitis acuta...358 // 21.1.3. Aspirace...359 // 21.1.4. Tonutí, utonutí...360 // 21.1.5. Akutní respirační selhání...360 // XVI // Intenzívní medicína // 21.1.6. Syndrom akutní respirační tísně - acute // respiratory distress syndrome (ARDS) ... 361 // 21.1.7. Umělá plieni ventilace...362 // 21.2. Kardiovaskulární problematika // v dětské intenzívní medicíně...364 // 21.2.1. Fyziologické odlišnosti dětského věku...364 // 21.2.2. Srdeční selhání...365 // 21.2.3. Arytmie...366 // 21.2.4. Monitorování srdečního rytmu // a hemodynamiky v dětské // intenzívní péči...367 // 21.3. Centrální nervový systém v dětské // intenzívní medicíně...367 // 21.3.1. Patofyziologické poznámky...367 // 21.3.2. Vyšetřování a monitorování CNS...368 // 21.3.3. Vybrané nozologické jednotky...370 // 21.4. Tabulky vybraných terapeutických // a fyziologických údajů...373 // 22. PSYCHIATRICKÁ PROBLEMATIKA V INTENZÍVNÍ MEDICÍNĚ // Eva Čéšková // 22.1. Obecná část...376 // 22.1.1. Definice a šíře problému...376 // 22.1.2. Pravidla urgentního psychiatrického // vyšetření...376 // 22.1.3. Syndromy vyskytující se nejčastěji v rámci // psychiatrických akutních stavů...376 // 22.2. Speciální část...378 // 22.2.1. Nozologické jednotky vedoucí ? manifestaci
// život ohrožujících syndromů...378 // 22.2.2. Afektivní poruchy...378 // 22.2.3. Schizofrenní porucha - akutní ataka...379 // 22.2.4. Úzkostné poruchy - panická porucha...379 // 22.2.5. Alkoholový odvykací stav - delirium // tremens...379 // 23. NEODKLADNÁ RESUSCITACE // Karel Cvachovec // 23.1. Úvod...382 // 23.1.1. Historie...382 // 23.1.2. Definice pojmů...382 // 23.2. Základní neodkladná resuscitace // dospělých...382 // 23.2.1. Základní postup...383 // 23.2.2. Základní neodkladná resuscitace // prováděná dvěma zachránci...384 // 23.2.3. Dušení...385 // 23.2.4. Přivolání pomoci ...385 // 23.3. Rozšířená neodkladná resuscitace // dospělých...386 // 23.3.1. Základní postup...386 // 23.3.2. Komorová fibrilace či komorová tachykardie // bez pulsu na velkých tepnách...387 // 23.3.3. Asystolie či elektromechanická disociace ... 388 // 23.3.4. Poresuscitační péče...388 // 23.4. Automatizované zevní defibrilátory...389 // 23.5. Základní neodkladná resuscitace dětí...390 // 23.5.1. Základní postup...390 // 23.5.2. Obstrukce dýchacích cest v dětském věku ... 392 // 23.6. Rozšířená neodkladná resuscitace dětí...392 // 23.6.1. Základní postup...392 // 23.6.2. Asystolie či elektromechanická disociace ... 394 // 23.6.3. Komorová fibrilace či komorová tachykardie // bez tepu na velkých tepnách...394 // 23.7. Resuscitace novorozence...394 // 24. PŘEHLED NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH // FARMAK V INTENZÍVNÍ
MEDICÍNĚ...399 // Vladimír Černý, Jiří Vítovec // 25. NĚKOLIK RAD NA ZÁVĚR...407 // Pavel Ševčík // VYBRANÉ ZAHRANIČNÍ KNIHY // O INTENZÍVNÍ MEDICÍNĚ...409 // REJSTŘÍK...411
(OCoLC)53503831
cnb001252668

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC