Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
2. přepracované a doplněné vyd.
Praha : C.H. Beck, 2003
xiii,201 s. : il.

objednat
ISBN 80-7179-805-3 (brož.)
C.H. Beck pro praxi
Obsahuje tabulky, předmluvu, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 195-197
Audit interní - příručky
000041482
Předmluva...VII // 1. Moderní pojetí interního auditu... 1 // 1.1 Vývoj úlohy interního auditu... 1 // 1.2 Koncepce auditu... 4 // 1.3 Funkčí náplň auditu. Standardy pro profesionální praxi interního auditu ... 9 // 1.3.1 Nezávislost interního auditu...12 // 1.3.2 Úloha interního auditu...13 // 1.4 Čím by interní audit neměl být...16 // Shrnutí...17 // 2. Vymezení interního auditu ...18 // 2.1 Interní audit versus externí audit...18 // 2.1.1 Vztah externího a interního auditu...22 // 2.1.2 Posuzování práce interního auditu externím auditorem...23 // 2.2 Státní audit - Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)...25 // 2.3 Outsourcing a interní audit...29 // 2.4 Controlling a interní audit...34 // 2.5 Podniková diagnostika a interní audit...36 // 2.6 Benchmarking a interní audit...39 // 2.7 Self auditing (Control Self-Assessment - CSA)...40 // Shrnutí...44 // 3. Vnitřní kontrola...45 // 3.1 Vnitřní kontrola z pohledu podnikové ekonomiky // a managementu - klasický přístup...47 // 3.2 Vnitřní kontrola z pohledu interního auditu...49 // 3.3 Vnitřní kontrola v pojetí COSO...52 // 3.3.1 Čeho se může dosáhnout vnitřní kontrolou?...56 // 3.3.2 Čeho se nemůže dosáhnout vnitřní kontrolou?...56 // 3.4 Hodnocení vnitřní kontroly...59 // Shrnutí...62 // 4. Měření efektivnosti interního auditu...63 // 4.1 Interní audit jako součást hodnotového managementu...63 // 4.2 Měření efektivnosti interního auditu...63 // 4.2.1 Měření vstupu...64 // 4.2.2 Měření procesu...64 // 4.2.3 Měření výstupu...65 // Shrnutí...65 // 5. Začlenění interního auditu do organizační struktury podniku...66 // 5.1 Postavení v organizační struktuře podniku...67 // 5.2 Corporate governance...69 // 5.3 Výbor pro audit...70 // 5.4 Vzor zprávy o založení útvaru interního auditu...75 // Shrnutí //
6. Interní auditor...78 // 6.1 Profesionální profil...78 // 6.2 Etický kodex a chování...80 // 6.3 Odborná příprava interního auditora...82 // 6.3.1 Úvodní základní odborná příprava...83 // 6.3.2 Stálá odborná příprava...83 // 6.4 Úspěchy a neúspěchy interního auditora...85 // 6.5 Potřeba rotace (postupu) a zvyšování kvalifikace v interním auditu...85 // 6.6 Zvyšování kvalifikace auditorů formou certifikace...86 // Shrnutí...88 // 7. Organizační struktura útvaru interního auditu...89 // 7.1 Určující faktory organizačního uspořádání útvaru interního auditu...89 // 7.2 Nástroje organizace...89 // 7.2.1 Statut...89 // 7.2.1.1 Organizace...90 // 7.2.1.2 Autorita a kompetence...91 // 7.2.1.3 Odpovědnost...91 // 7.2.1.4 Auditorské zprávy...91 // 7.2.1.5 Závěrečná zpráva o činnosti interního auditu...92 // 7.2.1.6 Program auditorské činnosti...92 // 7.2.2 Příručka organizačního řádu a pracovních postupů...92 // Shrnutí...93 // 8. Riziko a interní audit...94 // 8.1 Vymezení podstaty rizika...94 // 8.2 Podnikatelská rizika...98 // 8.3 Přístupy interního auditu k riziku... 99 // 8.3.1 Určování rizika v interním auditu...102 // 8.4 Riziko auditorské práce...109 // Shrnutí...110 // 9. Pracovní postup interního auditu...111 // 9.1 Plánování auditu...111 // 9.1.1 Vecný obsah plánů...111 // 9.1.2 Struktura jednotlivých plánů...112 // 9.1.2.1 Strategický střednědobý plán...112 // 9.1.2.2 Roční plán...113 // 9.1.2.3 Operativní plán...113 // 9.1.2.4 Personální plán...113 // 9.1.2.5 Finanční plán...113 // 9.2 Východiska auditu...114 // 9.3 Dokumentace auditu - auditorský spis...114 // 9.4 Příprava auditu...115 // 9.4.1 Pověření k auditu...115 // 9.4.1.1 Pravomoci auditorů při výkonu jejich činnosti...115 //
9.4.1.2 Povinnosti auditorů při výkonu jejich činnosti...116 // 9.4.1.3 Povinnosti zaměstnanců vůči auditorům...116 // 9.4.1.4 Pravomoci zaměstnanců...116 // 9.4.2 Program (plán) auditu...116 // 9.4.3 Techniky auditorské práce...117 // 9.4.4 Základní materiály související s prováděným auditem...119 // 9.5 Dokumentace z provedení auditu...120 // Shrnutí...121 // 10. Auditorské zprávy...122 // 10.1 Náležitosti a požadavky...122 // 10.2 Zpracování auditorských zpráv...126 // 10.3 Diskuze o auditorské zprávě...128 // Shrnutí...130 // 11. Podvod a interní audit...131 // 11.1 Role interních auditorů v prevenci a vyšetřování podvodů...132 // 11.2 Podmínky a situace, jejichž existence umožňuje vznik podvodu...134 // 11.3 Forenzní audit...134 // Shrnutí...135 // 12. Audit operací...136 // 12.1 Rozdílné rysy auditu operací a finančního auditu...138 // 12.2 Analýza „6 E“...142 // Shrnutí...144 // 13. Informatika a interní audit...145 // 13.1 Potřeba informatiky v interním auditu...145 // 13.1.1 Informační audit...146 // 13.1.2 Audit funkce informatiky...147 // 13.1.3 Audit informačních systémů...147 // 13.2 Informatika v auditu...151 // 13.2.1 Informatika pro realizaci externího auditu ...152 // 13.2.2 Aplikace informatiky v auditu operací...153 // Shrnutí...154 // 14. Audit finanční situace...155 // 14.1 Ukazatele rentability...156 // 14.2 Ukazatele zadluženosti...158 // 14.3 Ukazatele likvidity...161 // 14.4 Ukazatele aktivity...164 // 14.5 Ukazatele kapitálového trhu...165 // 14.6 Poznámky k auditu finanční situace...166 // Shrnutí...166 // 15. Interní audit jakosti...167 // 15.1 Jakost...167 // 15.2 Audit jakosti...169 // 15.3 Interní postupový a systémový audit...174 // 15.4 Interní výrobkový audit...175 // 15.5 Interní audit personálu...176 //
15.6 Audit dodavatele (zákaznický audit)...177 // Shrnutí...180 // 16. Ekologický audit...181 // 16.1 Význam ekologického auditu...181 // 16.2 Definice základních pojmů...183 // 16.3 Ekologická politika a programy...184 // 16.4 Ekologický audit...184 // 16.5 Prohlášení...188 // 16.6 Certifikace...188 // Shrnutí...188 // XII // Obsah // 17. Finanční kontrola ve veřejné správe...189 // Shrnutí... 193 // Literatura...195 // Rejstřík...199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC