Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
99 s.

objednat
ISBN 80-7042-980-1 (brož.)
Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska
Obsahuje bibliografické citace, úvod
Zdroje informační - texty studijní
000041685
OBSAH PŘEDMĚTU // Úvod 5 // // 1 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 7 // 1.1 21. století - století informací 7 // 1.2 Evropská a světová informační politika 8 // 1.3 Ochrana autorských práv jako prostředek zvyšování kulturní úrovně společnosti 10 // Literatura ke kapitole 1 13 // // 2 PŘÍSTUP ? INFORMACÍM NA INTERNETU 15 // 2.1 Počítačové sítě 15 // 2.1.1 Dělení počítačových sítí podle rozlehlosti 15 // 2.1.2 Výhody a nevýhody počítačových sítí 16 // 2.2 Síť Internet 17 // 2.2.1 Vznik a vývoj Internetu 17 // 2.2.2 Základní rysy Internetu 17 // 2.2.3 Tvorba adres v Internetu 18 // 2.2.4 Připojení ? Internetu 19 // 2.3 Služby Internetu 22 // 2.3.1 Elektronická pošta 22 // 2.2.2 Diskusní skupiny 22 // 2.2.3 Služba FTP (File transfer Protocol) 23 // 2.2.4 Telnet 23 // 2.2.5 Hytelnet 24 // 2.2.6 Gopher 24 // 2.3.7 WAIS (Wide Area Information Service) 24 // 2.4 Služba WWW 25 // 2.4.1 Vlastnosti WWW 25 // 2.4.2 Přístup ke služba WWW 25 // 2.4.3 Prohlížeče WWW stránek 26 // 2.4.4 Práce s WWW dokumenty 27 // Literatura ke kapitole 2 28 // // 3 INFORMAČNÍ ZDROJE 31 // 3.1 Formy a typy informačních zdrojů 31 // 3.1.1 Formy publikování informačních zdroju 31 // 3.1.2 Typologie informačních zdrojů 32 // 3.1.3 Hodnocení informačních zdrojů 32 // 3.2 Elektronické publikování 33 // 3.2.1 Typologie elektronických dokumentů 33 // 3.2.2 Výhody a nevýhody elektronických dokumentů 34 // 3.3 Elektronické báze
dat 37 // 3.3.1 Definice a vývoj bází dat 37 // 3.3.2 Typologie bází dat 38 // 3.3.2.1 Bibliografické báze dat 38 // 3.3.2.2 Faktografické báze dat 39 // 3.3.2.3 Plnotextové databáze 40 // 3.3.2.4 Databáze katalogů, rejstříků, adresářů 41 // 3.4 Získávání primárních zdrojů 43 // 3.4.1 Internet jako zdroj odborných informací 43 // 3.4.2 Databázová centra 44 // 3.4.2.1 Služby databázových center 44 // 3.4.2.2 Služby typu „document delivery“ 45 // 3.4.3 Služby knihoven 46 // 3.4.3.1 Elektronické katalogy knihoven 46 // 2 // 3.4.3.2 Meziknihovní (výpůjční) služby 48 // 3.4.3.3 Služby typu „current contents“ 48 // Literatura ke kapitole 3 50 // // 4 VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 53 // 4.1 Obecné aspekty vyhledávání informací 53 // 4.2 Vyhledávání informací a dokumentů na WWW stránkách 54 // 4.2.1 Ručně udržované seznamy 55 // 4.2.2 Předmětové katalogy 55 // 4.3 Vyhledávací stroje 57 // 4.4 Nej významnější světové předmětové katalogy 61 // 4.4.1 LookSmart 61 // 4.4.2 Open Directory Project 61 // 4.4.3 Yahoo! (Yet Another Hierarchical Officious Oracle) 62 // 4.5 Nejúspěšnější světové vyhledávací systémy 62 // 4.5.1 AllTheWeb 62 // 4.5.2 AltaVista 63 // 4.5.3 Ask Jeeves! 63 // 4.5.4 Direct Hit 64 // 4.5.5 Excite 64 // 4.5.6 Google 64 // 4.5.7 HotBot 65 // 4.5.8 Lycos 65 // 4.5.9 Nothem Light 66 // 4.5.10 VIVISIMO jako příklad metavyhledávacflio nátroje 66 // 4.6 Nejúspěšnější české vyhledávací
systémy 69 // 4.6.1 Atlas 69 // 4.6.2 Centrum 69 // 4.6.3 Kompas 70 // 4.6.4 Quick 70 // 4.6.5 RedBox 70 // 4.6.6 Seznam . 70 // 4.7 Neviditelný web 71 // 4.7.1 Typologie neviditelného webu 72 // 4.7.2 Nej známější zástupci neviditelného webu 72 // Literatura ke kapitole 4 74 // // 5 VYHLEDÁVACÍ STRATEGIE 75 // 5.1 Hlavní kroky vyhledávací strategie 76 // 5.2 Nástroje na formulaci vyhledávacího dotazu 76 // 5.2.1 Booleovské operátory 76 // 5.2.2 Distanční operátory 77 // 5.2.3 Složité dotazy 78 // 5.2.4 Používání znamének + a - 78 // 5.2.5 Hledání fráze 78 // 5.2.6 Hledání podle pole 79 // 5.2.7 Krácení slov podle slovních kořenů 79 // 5.2.8 Používání zástupných znaků 80 // 5.2.9 Co jsou to stop-slova 81 // 5.2.10 Vyhledávání podle časových údajů 81 // 5.2.11 Jak si poradit s diakritikou 81 // 5.3 Vyhledávací rozhraní a další faktory ovlivňující úspěšnost hledání 84 // 5.3.1 Jednoduché hledání 84 // 5.3.2 . Pokročilé hledání 85 // 5.3.3 Tvorba a odladění dotazu 86 // 5.3.4 Volba zobrazení výsledků 86 // 5.3.5 Práce s návody 87 // 5.3.6 Hodnocení výsledků 87 // 5.3.7 Hlavní zásady vyhledávání informací 88 // Literatura ke kapitole 5 91 // // Závěr 93

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC