Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:20x 
BK
Praha : Grada, 1993
376 s.

objednat
ISBN 80-7169-027-9 (váz.)
Bibliogr. s. 343-360.
Rejstřík s. 361-376
Psychoterapie integrovaná - výklady populární
000041713
Rekat.
OBSAH // Předmluva Jerome D. Franka... 11 // Předmluva autorů ... 14 // Úvod... 23 // Oddíl I // Pojmový rámec: jedinec ve skupině // Kapitola I Systémy... 29 // Živé systémy a jejich modely... 31 // Současné stroje jako modely systémů chování ... 33 // Vnitřní příčiny proti vnějším příčinám chování... 36 // Neurotický paradox... 37 // Varování... 40 // Poznámky // 1.1 Zneužívání pojmu „energie“... 42 // 1.2 „Magnetismus" a „energie": A. Mesmer a W. Reich... 43 // 1.3 Kauzalita versus finalita?... 44 // 1.4 Některé omyly systémového přístupu... 45 // 1.5 Neurotický paradox... 46 // Kapitola II Jedinec ve skupině... 47 // Základní pojmy... 48 // Cíle ... 50 // Odměny a náklady... 51 // Odbočeni: sociometrie... 52 // Vliv... 54 // Smlouvy, normy, role... 58 // 5 // Poznámka // 2.1 Sociálni směna... 60 // Kapitola III Psychologie v pojmech objektů... 63 // Svět předpokladů... 64 // Co vlastně vnitřní a vnější znamená?... 66 // Poznámky // 3.1 Svět předpokladů, fenomenální svět a Nashův svět chováni... 70 // 3.2 Feigl versus Descartes... 70 // Kapitola IV Vlastni schéma jedince... 73 // Identita v prostoru... 75 // Identita v čase... 78 // Vědomi jednoty... 79 // Vědomi aktivity... 80 // Poznámka // 4.1 Hudebni zkušenost jako interpersonální proces ... 81 // Kapitola V Skupinové schéma... 83 // Schémata roli... 84 // Skupinové schéma se skládá z typických schémat rolí ... 85
Skupinové schéma... 87 // Kognitivní mapa... 87 // Model pro sociální výcvik... 87 // Systém odměn a nákladů ... 87 // Morální standardy a konflikty norem... 88 // Neurotický konflikt a obranné techniky... 90 // Putování ve skupinovém schématu... 91 // Komplementarita a identifikace... 91 // Přenos... 92 // Projekce... 93 // Skupinové schéma versus jiné modely... 94 // H. S. Sullivan... 94 // Psychoanalytický model... 96 // Dualistický model sociálních psychologů... 98 // Transakční model Bemeho... 100 // Behaviorismus... 100 // Poznámky // 5.1 Guntrip versus H. S. Sullivan...’... 102 // 5.2 Schaferova studie prostorových pojmů v psychoanalýze... 103 // 5.3 Je psychodynamika mimo oblast sociální směny?... 104 // Oddíl II // Klinický systém integrované psychoterapie // Kapitola VI Terapeutické zásady... 109 // Fakta, problémy a cíle... 109 // Stanoveni postupných cilů... 111 // Oblasti problémů a cilů... 112 // Smlouva ... 123 // Udržování motivace k léčbě... 125 // 6 // Expozice a korektivní zkušenost... 127 // Generalizace do všednodenního života... 132 // Poznámky // 6.1 Fritz Perls a tvarová terapie (Gestalt therapy)... 134 // 6.2 Sociální směna v rodinné psychoterapii... 134 // Kapitola VII Sedm stupňů systému ... 137 // Stupně... 138 // Přijetí do systému... 140 // Individuální pohovor ... 141 // Co klienty a pacienty ěeká po prvním pohovoru ... 145 // Druhý stupeň: Otevřená skupina... 146
// Faktory, podílející se na terapeutické účinnosti skupiny... 147 // Otevřená skupina jako prostředek pokračujícího hodnoceni pacientů . . 148 // Příklad typického skupinového sezení... 149 // Několik poznámek k použitým technikám... 159 // Odměny a náklady v Danině neuróze... 160 // Pozorovatelé nebo účastníci, studenti a návštěvníci ve velké otevřené // skupině?... 163 // Problémy a léčky velké otevřené skupiny... 164 // Návrat k prvnímu terapeutovi... 168 // Třetí stupeň: Terapeutická komunita v Lobči... 170 // Pacienti a prostředí... 171 // Personál... 172 // Navštěvující terapeut... 173 // Terapeutický program... 173 // Normy... 174 // Lobečská pravidla... 175 // Úloha výboru... 176 // Terapeutický potenciál terapeutické komunity... 177 // Zvláštní přednosti terapeutické komunity... 180 // Terapeutická komunita s ubytováním v Lesním táboře v Haney... 180 // Anna v Lobči - historie její léčby... 181 // Závěrečné poznámky... 190 // Výsledky léčby... 192 // Čtvrtý stupeň (A & B): Skupina signifikantních osob ... 194 // Signifikantní osoby se scházejí s terapeutem (stupeň 4a)... 195 // Cíle této skupiny... 197 // Signifikantní osoby se scházejí ve skupině s pacienty a ostatními // klienty (stupeň 4b)... 200 // Pátý stupeň: Doléčení... 204 // Šestý stupeň: Další pokračující terapie ... 206 // Sedmý stupeň: Klub bývalých pacientů... 208 // Poznámka
7.1 Studie výsledků léčby v Lesním táboře v Haney, B.C., Kanada... 208 // Kapitola VIII „DAY HOUSE“ - denní sanatorium ve Vancouveru... 211 // Miniaturní systém integrované psychoterapie... 212 // Personál... 213 // Prověřováni vhodnosti nových pacientů... 213 // 1. Orientační skupina... 213 // 7 // 2. Individuálni pohovor... 214 // 3. Skupinový pohovor... 215 // „Rodiny“... 217 // Deníky... 219 // Normy ... 219 // Výbor... 220 // Výborová kniha... 220 // Členství ve výboru: reakce pacientů, zaznamenané v denících... 222 // Podpora terapie uznáním a neuznáním komunitou... 223 // Pozitivní body... 224 // Ceny... 225 // Negativní body... 227 // Zkušební období... 228 // Program... 228 // Technika predvedení skupinového schématu... 229 // Práce jako součást terapeutického programu... 230 // Neuróza a nerealistické postoje k práci... 241 // Sport... 245 // Životopisy... 247 // Jak se piše životopis... 247 // Terapeutické cíle... 249 // Úloha terapeuta ... 251 // Techniky „životopisných“ sezeni... 251 // Problémy a léčky... 256 // Typické formy odporu v životopisu... 256 // Životopis není psychiatrický popis případu... 257 // Historická poznámka... 257 // Rodinný večer: Večer signifikantních osob... 257 // Přerostlé holátko... 258 // Hry... 265 // Přehlídka tvořivosti, dovednosti a nadání... 266 // Středa odpoledne: Velká skupina ... 267 // Skupina pracovníků... 268 // Obřad přijetí
do komunity a rozloučeni se s ní... 268 // Poznámka // W. Reich... 269 // Oddil III Dodatek 1 - Filozofické zázemí Dodatek 2 — Zděděný základ lidského chování Dodatek 3 - Akční techniky Slovník // Dodatek 1 Filozofické zázemí... 273 // Dvě teze jednotné vědy... 276 // Psychologie v jednotné vědě... 277 // Sebepopis, behaviorálni metody a fyziologické metody jsou // vzájemně komplementární... 286 // Jednotná véda a svoboda vůle... 288 // 8 // Dodatek 2 Zděděný základ lidského chování... 293 // Má člověk instinkty?... 294 // Některé pojmy etologie... 296 // Interference pudů... 298 // Lidská etologie... 298 // Sociální svazky: Etologie versus Freud... 300 // Radost z fungování a mechanismus posilování dokonalosti... 301 // Člověk a domácí zvířata... 302 // Chybný odchov zvířat... 303 // Dodatek 3 Akční techniky... 306 // Psychodrama... 308 // Role... 309 // Čas... 312 // Realita reprezentovaných událostí... 312 // Prostředky komunikace... 313 // Psychogymnastika... 315 // Snadná cvičení... 317 // Těžká cvičení... 319 // Psychogymnastika v tréninkové skupině... 323 // Výhody psychogymnastiky ... 324 // Abreakce... 325 // Slovník... 331 // Literatura... 343 // Rejstřík... 361 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC