Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Dotisk 1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
263 s.,[16] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-246-0116-8 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje tabulky, fotografie na příloze, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 247
Nemoci infekční - učebnice vysokošk.
000042050
OBSAH // Předmluva... // I. OBECNÁ ČÁST... // 1. Základní principy vzniku infekce... // U. Jaká je mikrobiální flóra lidského těla?... // 1-2. Vznik infekčního onemocnění... // 1.3. Zdroj nákazy... // 1.4. Přenos infekce... // 1.5. Formy infekčních onemocnění a některé významné faktory ovlivňující jejich průběh // 1.5.1. Teplota ... // 1.5.2. Význam věku a výživy... // 1.5.3. Gravidita a infekční nemoci... // 1.6. Vrozená a získaná imunita... // 1.7. Dutina ústní a zubní infekce... // 2. Diagnostka infekčních nemocí... // 2.1. Laboratorní diagnostika... // 2.1.1. Mikrobiologická diagnostika... // 2.1.2. Virologická diagnostika... // 2.1.3. Parazitologická diagnostika... // 2.1.4. Klasické sérologické metody... // 2.1.5. Imunologická vyšetření... // 2.1.6. Kožní testy... // 2 Hodnocení aktivity infekčního onemocnění - Vyšetření mozkomíšního moku... // 5. Aktivní a pasivní imunizace... // 5 I Očkovací kalendář - pravidelné očkování v ČR .. // 5-1 Nejčastější očkování cestovatelů... // 5.5 Pasivní imunizace... // SA. Zámky správného očkování... // 5-5. Nežádoucí reakce po očkování... // 1 Nszokomiální infekce... // ~ Artimikrobiální léčba... // IX. Peniciliny ... // ... 11 // 15 // 15 // 17 // 19 // 19 // 20 // 24 // 25 // 26 26 27 // 31 // 31 // 31 // 32 // 32 // 33 33 33 // 38 // 39 43 // 43 // 44 44 // 47 // 48 // 5 // // 7.2. Cefalosporiny ... // 7.3. Aminoglykosidová
antibiotika... // 7.4. Makrolidy... // 7.5. Tetracyklíny... // 7.6. Chloramfenikol a thiamfenikol... // 7.7. Beta-Iaktamová antibiotika... // 7.8. Peptidová antibiotika... // 7.9. Antimykotika, azolová antibiotika a beta-laktamové inhibitory.. // 7.10. Rifamyciny... // 7.11. Linkosamidy... // 7.12. Nitroimidazoly a nitrothiazoly... // 7.13. Chinolony a fluorochinolony... // 7.14. Sulfonamidy a kotrimoxazol... // 7.15. Virostatika... // 52 // 54 // 55 // 55 // 56 // 57 // 57 // 58 60 61 61 62 62 63 // 8. Chemoprofylaxe... // 9. Imunoterapie a imunomodulace... // 10. Infekční nemoci jako choroby z povolání.. // 11. Je nutné hlášení a izolace infekčních nemocí? // 11.1. Provoz infekčních oddělení... // 65 // 66 // 67 // 68 68 // II. SPECIÁLNÍ ČÁST.. // 12. Bakteriální nemoci (infekce grampozitivními koky)... // 12.1. Stafylokokové nákazy... // 12.1.1. Primární a sekundární pneumonie... // 12.1.2. Syndrom toxického šoku... // 12.1.3. Infekční endokarditida... // 12.2. Streptokokové nákazy... // 12.2.1. Streptokoková faryngitida a angina... // 12.2.3. Růže... // 12.2.4. Impetigo a celulitida... // 12.2.5. Infekce streptokoky skupiny ?... // 12.2.6. Postinfekční následky po streptokokových infekcích... // 12.2.7. Profylaxe u streptokokových infekcí...-... // 12.3. Pneumokokové nákazy... // 12.3.1. Pneumonie, klasifikace... // 12.3.2. Pneumokokové meningitidy ... // 12.4. Enterokokové infekce... // 12.5. Infekce grampozitivními bacily...
// 12.5.1. Záškrt ... // 12.5.2. Nedifterická korynebakteria u imunodeficitních osob... // 12.6. Listerióza ... // 12.7. Červenka ... // 12.8. Antrax... // 12.8.1. Další druhy rodu Bacillus u imunodeficitních osob... // 12.9. Infekce gramnegativními koky... // 12.9.1. Meningokokové infekce... // 12.9.2. Meningokoková akutní bakteriémie... // 12.9.3. Meningokoková meningitida... // 73 // 73 // 74 // 74 // 75 // 77 // 78 78 80 80 81 82 83 // 83 // 84 // 85 // 85 // 86 86 // 87 // 88 89 89 // 89 // 90 90 // 92 // 93 // 6 // 12.9.4. Kapavka... // 12.9.5. Infekce Branhamella catarrhalis... // 12.10. Infekce gramnegativními bacily (Enterobacteriaceae)... // 12.10.1. Infekce vyvolané Escherichia coli... // 12.10.1.2. Průjmy cestovatelů... // 12.10.1.3. Novorozenecké sepse a meningitidy... // 12.10.1.4. Infekce Escherichia coli u větších dětí a dospělých. // 12.11. Salmonelové infekce... // 12.11.1. Břišní tyfus...a... // 12.11.1.1. Bacilonosičství Salmonella typhi... // 12.11.2. Paraty fy A, B, C... // 12.11.3. Netyfové salmonelové infekce... // 12.12. Infekce vyvolané Yersinia spp... // 12.12.1. Mor... // 12.12.2. Yersinia enterocolitica... // 12.12.3. Pseudotuberkulóza ... // 12.13. Bacilámí úplavice... // 12.14. Infekce vyvolané skupinou Proteus-Morganella-Providencia // 12.15. Infekce vyvolané skupinou Klebsiella-Enterobacter-Serratia // 12.16. Cholera... // 12.16.1. Vibrio cholerae non-01... // 12.17. Kampylobakterové infekce... // 12.18. Infekce
Helicobacter pylori... // 12.19. Infekce způsobené Haemophilus influenzae... // 12.19.1. Netypizovatelné Haemophilus influenzae spp... // 12.19.2. Měkký vřed... // 12.20. Pasteurelóza... // 12.20.1. Tularémie ... // 12.21. Černý kašel... // 12.21.1. Parapertuse ... // 12.22. Infekce vyvolané brucelami... // 12.23. Infekce způsobené pseudomonádami... // 12.23.1. Vozhřivka... // 12.23.2. Melidióza ... // 12.24. Legionářská nemoc... // 12.24.1. Pontiacká horečka... // 12.25. Infekce vyvolané spirochetami... // 12.25.1. Leptospirové infekce... // 12.25.1.1. Žňová horečka... // 12.25.1.2. Weilova nemoc... // 12.25.2. Lymská borrelióza... // 12.25.2.1. Návratný tyfus... // 12.25.2.2. Plautova-Vincentova angina... // 12.25.3. Syfilis ... // 12.26. Anaerobní infekce... // 12.26.1. Klostridiové infekce měkkých tkání... // 12.26.2. Tetanus ... // 12.27. Mykobakteriové infekce... // 12.27.1. Tuberkulóza... // 12.27.1.1. Tuberkulózni meningitida... // 12.27.2. Atypická mykobakteria... // 12.27.3. Malomocenství, lepra... // 12.28. Infekce vyvolané Rickettsia spp... // 12.28.1. Q-horečka... // 12.28.2. Epidemický, návratný a skvrnitý tyfus... // 97 // 97 // 98 // 98 // 99 // 102 // 104 // 104 // 104 // 106 // 106 // 107 // 108 // 108 // 109 // 110 // 110 // 111 // 112 // 113 // 114 // 115 // 116 // 116 // 117 // 118 // 119 // 119 // 120 // 122 // 122 // 124 // 125 // 126 // 126 // 127 // 127 // 128 // 129 // 129 // 130 // 133 // 133 // 134
135 // 136 // 138 // 139 // 139 // 141 // 141 // 141 // 142 // 143 // 143 // 7 // 12.28.3. Myší tyfus (endemický)... 144 // 12.28.4. Horečka Skalistých hor... 144 // 12.28.5. Rickettsiové neštovice... 144 // 12.28.6. Rickettsiová onemocnění u mezinárodních cestovatelů... 145 // 12.29. Infekce vyvolané bartonelami... 146 // 12.30. Infekce způsobené Ehrlichia canis... 146 // 12.31. Otravy z potravin způsobené bakteriálními toxiny (alimentární intoxikace)... 147 // 12.31.1. Stafylokoková enterotoxikóza... 148 // 12.31.2. Střevní projevy Clostridium perfringens a Cl. difficile... 149 // 12.31.3. Botulismus ... 149 // 12.32. Nemoc z kočičího škrábnutí... 151 // 12.33. Infekce vyvolané chlamydiemi... 152 // 12.33.1. Endemický trachom... 152 // 12.33.2. Psitakóza, omitóza... 152 // 12.33.3. Chlamydiové pneumonie... 152 // 12.34. Aktinomykóza... 153 // 12.35. Nokardiové infekce... 154 // 12.36. Mykoplazmové a ureaplazmové infekce... 154 // 13. Syndrom Kawasaki... 156 // 14. Infekce indukované léčbou kortikosteroidy a imunosupresivní terapií... 157 // 15. Virové nemoci... 161 // 15.1. Infekce DNA viry... 162 // 15.1.1. Adenovirové infekce... 163 // 15.2. Koronaviry ... 164 // 15.3. Rinovirové infekce... 165 // 15.4. Dětské infekce způsobené paramyxoviry... 165 // 15.5. Replikace RNA virů... 165 // 15.5.1. Nákazy vyvolané RS-viry... 166 // 15.5.2. Spalničky... 166 // 15.5.3. Parainfluenzové viry... 168 // 15.5.4. Epidemická parotitida...
168 // 15.5.5. Zarděnky... 170 // 15.6. Chřipka... 170 // 15.7. Gastroenterální viry... 172 // 15.7.1. Rotavirové průjmy... 172 // 15.7.1.1. Adenovirové průjmy... 173 // 15.7.2. Norwalk virové průjmy... 173 // 15.8. Parvovirové infekce... 173 // 15.8.1. Erythema infectiosum... 174 // 15.8.2. Aplastická krize... 174 // 15.9. Poxvirové infekce... 175 // 15.9.1. Variola ... 175 // 15.9.2. Molluscum contagiosum... 175 // 15.10. Poliomyelitida a ostatní enterovirové infekce... 176 // 15.10.1. Dětská obrna... 176 // 15.10.2. Systémové infekce způsobené enteroviry kromě poliovirů... 177 // 15.10.2.1. Kožní a slizniční projevy... 178 // 15.10.2.2. Epidemická pleurodynie... 178 // 15.10.2.3. Syndromy způsobené coxsackiemi, echoviry a enteroviry 70 a 71... 179 // 15.11. Lidské infekce způsobené herpetickými viry... 180 // 15.11.1. Herpes simplex virus 1, 2... 181 // 15.11.2. Plané neštovice... 182 // 8 // 15.11.2.1. Herpes zoster (pásový opar)... // 15.11.3. Cytomegalovirové infekce ... // 15.11.3.1. Kongenitální infekce... // 15.11.3.2. Cytomegalovirové mononukleóza... // 15.11.4. Virus Epsteina-Barrové... // 15.11.4.1. Infekční mononukleóza... // 15.11.4.2. Burkittův lymfom... // 15.11.4.3. Nazofaryngeální karcinom... // 15.11.5. Exanthema subitum... // 15.11.6. Další herpetické viry... // 15.12. Virové hepatitídy... // 15.12.1. Virová hepatitída typu A... // 15.12.2. Virová hepatitída typu ?... // 15.12.2.1. Perinatální infekce...
// 15.12.3. Virová hepatitída typu delta... // 15.12.4. Virová hepatitída typu C... // 15.12.5. Virová hepatitída typu E... // 15.12.6. Virová hepatitída typu F... // 15.12.7. Virová hepatitída typu G... // 15.13. Vzteklina... // 15.14. AIDS...’ZľZZľ // 15.15. Arbovirové infekce ... // 15.15.1. Středoevropská klíšťová encefalitida... // 15.16. Žlutá zimnice ... // 15.17. Dengue ... // 15.18. Exotické a nebezpečné infekce vyvolané filoviry a arenaviry // 15.18.1. Marburská nemoc a horečka Ebola... // 15.18.2. Arenavirové infekce... // 15.18.3. Lymfocytámí choriomeningitida... // 15.19. Postinfekční a postimunizační encefalomyelitidy... // : 5.20. Guillainúv-Barrého syndrom... // : 5.21. Chronický únavový syndrom... // 15.22. Reyeův syndrom ... // 15-23. Pomalé virové infekce... // 15.23.1. Subakutní sklerotizující panencefalitida...;... // ! 5.23.2. Progresivní multifokální leukoencefalopatie .. // 15.23.3. Creutzfeldtova-Jakobova nemoc... // 15.23.4. Kuru ... // 15.23.5. Spongiformní encefalopatie zvířat... // 15.23.5.1. Bovinní spongiformní encefalopatie... // . 183 .. 184 . 184 . 185 . 186 . 186 . 187 . 188 . 188 188 189 // 191 // 192 194 196 // 196 // 197 197 197 197 199 205 207 209 // 209 // 210 211 211 212 212 214 214 // 214 // 215 215 // 215 // 216 216 217 217 // 16. Mykózy... // 16.1. Orofaryngeální kandidóza // 16-2. Aspergi lóza ... // 16-3. Kryptokokóza... // : - Plieni mykózy ... // ... 218 // ... 219
... 219 // ... 220 // ... 220 // 17. Parazitární nemoci... // I ~ i Nemoci vyvolané prvoky (protozoózy)... // 17.1.1. Amébóza ... // 17.1.2. Náhodné nákazy volně žijícími měňavkami ... // P.13. Naeglerióza ... // 1 ". 1.4. Akantamébóza... // P Í-4.1. Amébová keratitida... // P 1.5. Giardióza... // ... 222 // ... 222 // ... 222 // ... 224 // ... 224 // ___ 224 // 225 // 225 // 9 // 17.1.6. Trichomonóza ... // 17.1.7. Babesióza ... // 17.1.8. Balantidióza ... // 17.1.9. Kryptosporidióza... // 17.1.10. Izosporóza... // 17.1.11. Mikrosporidióza... // 17.1.12. Toxoplasmóza ... // 17.1.13. Malarie ... // 17.1.14. Trypanosomóza... // 17.1.14.1. Africká trypanosomóza (spavá nemoc)... // 17.1.14.2. Americká trypanosomóza (Chagasova nemoc) // 17.1.15. Leishmanióza ... // 17.1.15.1. Viscelární leishmanióza - kala azar... // 17.2. Pneumocystóza... // 17.3. Helmintózy... // 17.3.1. Schistosomóza... // 17.3.2. Cerkáriové dermatitidy ... // 17.3.3. Fasciolóza... // 17.3.4. Paragonimóza... // 17.4. Taenióza (tasemnice)... // 17.5. Askarióza (hlístice)... // 17.6. Enterobióza ... // 17.7. Trichurióza ... // 17.8. Larválni toxokaróza... // 17.9. Filarióza ... // 17.10. Drakunkulóza ... // 17.11. Trichinelóza... // 225 // 226 226 227 227 // 227 // 228 229 231 231 // 233 // 234 // 234 229 // 235 235 // 235 // 236 236 // 236 // 237 // 237 // 238 // 238 // 239 // 240 240 // 18. Nemoci způsobené parazitickými členovci // 18.1. Svrae ...
18.2. Pedikulóza... // 18.3. Napadení blechami... // Seznam tabulek... 245 // Výběr z literatury... 247 // Seznam použitých zkratek... 249 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC