Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2008
210 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-320-8 (brož.)
Obálkový podnázev: prostituce, pornografie, obchod
Obsahuje bibliografii na s. 205-209, bibliografické odkazy
000042137
Obsah // Předmluva... 7 // Část první // KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ (CSEC)... 9 // 1.1 Definice a formy...10 // ? historii zkoumání komerčního sexuálního zneužívání dětí...10 // Zločin proti lidskosti a součást obchodu s lidmi...12 // Cesty do sexuálního průmyslu... 15 // 1.2 ? rozsahu a varovným číslům fenoménu...18 // 1.3 Rizikové děti, rizikové faktory a situace...26 // 1.4 ? jednotlivým formám fenoménu...29 // Obchod s dětmi...29 // Prostituce v souvislosti s válečnými konflikty...33 // Prostituce - dlužní otroctví...34 // Obchod s romskými ženami a dívkami...37 // 1.5 Vykořisťování dětí v prostituci a pornografii...41 // Vykořisťování dívek v prostituci...45 // Vykořisťování chlapců v prostituci...53 // 1.6 Signály a následky CSEC...60 // Následky sexuálního zneužití...60 // Specifické následky a indikátory CSEC...64 // Specifické následky, kterými trpí obchodované děti...66 // Specifické následky prostituce...67 // Specifické následky pornografie...69 // 1.7 Sexuální vykořisťovatelé...73 // Formy poptávky po dětech...73 // Charakteristika pachatelů...77 // 5 // Motivy a cíle pedosexuálů...78 // Pokusy o typologii pachatelů sexuálního zneužívání...83 // Otázka recidivy...88 // Obranné strategie pachatelů...89 // Děti jako pachatelé...91 // Zeny jako pachatelky...96 // Pachatelé v případech pornografie s dětmi...102 // Pedosexuální turisté...110
Klasifikace pachatelů CSEC pro diagnostickou a terapeutickou práci. . . 118 Klasifikace pachatelů CSEC pro vyšetřování...120 // Část druhá // INTERVENČNÍ STRATEGIE // S JEJICH POŽADAVKY A DOPORUČENÍMI...125 // 2.1 Opatření v boji proti obchodu s dětmi... 126 // 2.2 Pravidla účinné pomoci dívkám a chlapcům v prostituci...131 // 2.3 Pilíře a kritéria pro pomoc v případech dětské pornografie...136 // 2.4 Příklady konkrétních projektů pomoci obětem v České republice . . . 147 // Projekt Šance v Praze...147 // Projekt KARO v Plauen (Plavně) a Chebu...149 // Projekt Magdala, Caritas Česká republika...152 // 2.5 Projekty pomoci obětem ve Spolkové republice Německo...154 // Projekt KISS ve Frankfurtu...154 // Aktion Missio Aachen...157 // 2.6 Právně závazná práva dítěte...159 // 2.7 Rozšířená opatření ? ochraně dítěte před CSEC...166 // Další dosažení cílů Úmluvy o právech dítěte...166 // Děti jako součást opatření proti obchodu s lidmi...169 // Akční plány boje proti CSEC...176 // Globální závazek s participací dětí...181 // Závazek spravedlivého světa vůči dětem včetně ochrany před CSEC ... 187 // 2.8 Trestněprávní úprava...190 // Část třetí // ZÁVĚREM - VÝZVY PRO ETICKOU REFLEXI...201 // Výběr z použité a doporučené literatury...205 // Internetové adresy...210 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC