Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Institut zahraničního obchodu, 1975
118 s.

objednat
000042322
ÚVOD 7 // I. KRAJINA A JEJ ĽUD // A. HISTÓRIA 10 // B. PRÍRODNÉ PODMIENKY 13 // 1. Poloha, rozloha, hranice 13 // 2. Horopis, vodopis 13 // 3. Klimatické podmienky 16 // 4. Rastlinstvo a živočíšstvo 17 // 5. Prírodné zdroje a ich využívanie 18 // C. OBYVATEĽSTVO 18 // 1. Absolútny počet, vývoj 18 // 2. Prirodzený prírastok a migrácia 19 // 3. Vekové zloženie obyvateľstva 20 // 4. Etnické zloženie, jazyk 20 // 5. Náboženstvo 21 // 6. Obyvateľstvo podľa zamestnania 22 // 7. Rozloženie obyvateľstva 22 // D. STAROSTLIVOSŤ O ČLOVEKA 23 // 1. Školstvo 23 // 2. Veda o výskum 24 // 3. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 25 // 4. Šport 25 // E. KULTÚRA 3828 // 1. Literatúra 26 // 2. Výtvarné umenie 29 // 3. Divadlo 29 // 4. Hudba 30 // 5. Film 30 // 6. Múzeá, knižnice, archívy 30 // F. PROSTRIEDKY MASOVEJ INFORMÁCIE 30 // II. POLITICKÉ USPORIADANIE // A. VNÚTORNÁ POLITIKA 34 // 1. Politický vývoj po druhej svetovej vojne 34 // 2. Štátne zriadenie 36 // 3. Správne rozdelenie krajiny 37 // 4. Politická štruktúra // B. ZAHRANIČNÁ POLITIKA 40 // 1. Politické vzťahy k zahraničiu 40 // 2. Členstvo v medzinárodných organizáciách a príslušnosť v regionálnych zoskupeniach 41 // 3. ... // III. EKONOMIKA // A. CHARAKTERISTIKA EKONOMICKÉHO SYSTÉMU KRAJINY 44 // 1. Formy vlastníctva výrobných prostriedkov 44 // 2. Pravidlá pre zakladanie nových podnikov // a využívanie výrobných kapacít v záujme rozvoja 45 // 3. Zdanenie spoločností a podnikov so zreteľom na zvýhodnénie ... 45 // 4. Účasť zahraničného kapitálu na ekonomickej činnosti 46 // 5. Hrubý národný produkt 47 // 6. Zásady tvorby cien a ich vývoj v posledných rokoch 49 // 7. Mzdový systém a legislatíva pracovnej oblasti 50 // 8. Životná úroveň 52 // B. HOSPODÁRSKY VÝVOJ // C. POĽNOHOSPODÁRSTVO 56 //
D. ENERGETIKA A VODOHOSPODÁRSTVO 61 // E. SPRACOVATEĽSKÝ PRIEMYSEl 63 // F. DOPRAVA 66 // IV. MENA A FINANCIE // A. MENA — MENOVÝ SYSTÉM 72 // B. BANKOVÝ SYSTÉM 74 // C. ŠTÁTNY ROZPOČET A FIŠKÁLNA POLITIKA // D. ÚVERY A ÚVEROVÁ POLITIKA 78 // E. DEVÍZOVÉ REZERVY 78 // F. PLATOBNÁ BILANCIA 79 // V. ZAHRANIČNÝ OBCHOD // A. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA 82 // B. OBRAT ZAHRANIČNÉHO OBCHODU, VÝVOJ, SALDO 84 // C. KOMODITNÁ ŠTRUKTÚRA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 85 // D. TERITORIÁLNA SKLADBA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 88 // E. ŠTÁTNA REGULÁCIA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 91 // F. TECHNIKA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 93 // 1. Formy predaja 93 // 2. Platobné podmienky 93 // 3. Náležitosti obchodných operácií 97 // 4. Zoznamy dôležitých adries 98 // VI. VZŤAHY ČSSR — ISLAND // 1. História 100 // 2. Perspektívy 101 // 3. Tovarová výmena medzi ČSSR a Islandom 103 // VII. INFORMÁCIE // 1. Vízová agenda 114 // 2. Spojenie s ČSSR 114 // 3. Oblečenie, zdravotné informácie 115 // 4. Časové posunutie 115 // 5. Pracovná doba 115 // 6. Sviatky 115 // 7. Hotely a reštaurácie 116 // 8. Taxi 116 // 9. Spoje 117 // 10. Spoločenský život 117 // 11. Adresa čs. obchodného oddelenia 117 // BIBLIOGRAFIA 118
(OCoLC)42127993
cnb000120031

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC