Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(43) Půjčeno:43x 
BK
3., rozš. a aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2007
294 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2196-5 (váz.)
Expert (Grada)
Obsahuje bibliografii na s. 284-288 a rejstřík
000042489
O autorech ...9 // Předmluva k 3. vydání... 13 // Předmluva k 2. vydání... 15 // Slovo úvodem... 17 // 1. Reklama, propagace nebo komunikace ... 19 // Jak je to s reklamou, propagací a komunikací...20 // Co patří do marketingových komunikací ...20 // Reklama ... 20 // Osobní prodej ... 21 // Podpora prodeje ... 21 // Práce s veřejností ... 22 // Přímý marketing ... 23 // Sponzoring... 24 // Nová média ... 25 // Jak komunikace probíhá ...28 // Odesílatel (komunikátor) ... 28 // Zpráva (sdělení)...29 // Médium (informační kanál) ...29 // Příjemce (komunikant, recipient, cílová skupina) ... 30 // Komunikační šum... 31 // Role propagace jako komunikace...32 // 2. Reklama a psychologie ...35 // Co bylo na začátku ...36 // Kdy vznikly reklamní agentury ... 39 // Kdy a jak se uplatňuje psychologie v reklamě ...40 // Začátek 20. století...40 // Třicátá až padesátá léta... 40 // Šedesátá a sedmdesátá léta ...42 // A co dnes...? ...44 // Co se skrývá pod názvem psychologie reklamy...45 // Co to vlastně je podprahová manipulace? ...49 // Jaké metody psychologie reklamy využívá...53 // Dotazování...54 // Pozorováni...56 // Experiment... 57 // Analýza věcných skutečností... 63 // Nejčastěji používané psychologické metody a techniky...63 // Přehled dalších psychologických technik... 70 // 3. Nezbytné psychologické pojmy...77 // Co je důležité vědět o vnímání ...78 // Základní zákonitosti...78 // Smyslové vnímání a jeho složky... 79 // Pozornost a reklama ...96 // Paměť a zapomínání ...97 // Paměť...97 // Zapomínání...99 // Asociace... 100 // Význam učení pro spotřební chování ... 101 // Průběh učení... 102 // Učení se ve spotřebě a utváření spotřebních zvyklostí... 104 // Motivace jako klíčové téma psychologie reklamy ... 105 // Co je to motivace a jak působí... 105 //
Užitnost produktu a motivace ... 107 // Jak se utváří motivační struktura člověka ... 108 // Potřeby jako zdroj motivace... 109 // Význam emocí pro motivaci ... 113 // Návyky jako hybná síla motivace... 114 // Hodnoty, ideály a zájmové orientace ... 115 // Zájmy jako další zdroj motivace ... 116 // Co ovlivňuje motivaci člověka... 116 // Jak pomáhají psychologické teorie motivace v reklamě... 118 // Rozporuplnost reklamy ... 120 // Motivační výzkum ... 122 // Praktické příklady rozpoznávání motivace v reklamě... 122 // 4. Tvorba účinné reklamy ... 131 // Jak psychologie pomáhá při tvorbě účinné reklamy ... 132 // Psychologie a média... 132 // Tisk (noviny a časopisyj a rozhlas... 132 // Televize ... 143 // Vliv médií na účinky reklamy... 146 // Frekvence prezentace ... 147 // Jak vytvořit dobrou reklamu z hlediska formy i obsahu ... 147 // Co je důležité pro dobrý inzerát ... 147 // Titulek ... 147 // Je důležité umístění inzerátu?... 148
// A jak je to s velikostí inzerátu?... 148 // Jaké písmo je nejlepší?... 149 // Jak vytvářet obrazy v reklamě... 150 // Jaký obraz si nejlépe zapamatujeme?... 152 // Akustické obrazy... 152 // Působení barev v reklamě... 155 // Obsah Я 7 // Využití motivu strachu v reklamě ... 158 // Erotika v reklamě ... 161 // Humor v reklamě... 163 // Sociokultumí faktory tvorby reklamy ... 164 // 5. Jak zjistíme účinnost reklamy ... 169 // Kdy je reklama účinná... 170 // Bariéry při působení reklamy ... 179 // Druhy výzkumů efektivity reklamy... 181 // Příklady aplikovaného výzkumu reklamy... 190 // Výzkum cílových skupin ... 190 // Testování návrhů a ověřování účinnosti reklamy... 210 // Analýza image... 234 // Psychologická analýza značky... 241 // Účinnost reklamy na internetu... 254 // Přílohy // Kodex reklamy 2005 - Rada pro reklamu...265 // Mezinárodní kodex marketingového výzkumu ESOMAR ...279 // Literatura...284 // Rejstřík... 289

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC