Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:27x 
BK
2. rozšíř. a aktual. vyd., v nakladatelství Baset 1.
Praha : Baset, 2002
311 s. : il.

objednat
ISBN 80-86223-71-X (váz.)
Obsahuje slovníček pojmů
Bibliografie na s. 302-308
Islám - vývoj - pojednání
000042649
? OBSAH ? // ÚVOD... // L HRANICE VÍRY A ROZUMU (Z. Müller) // 1. Oslavuj jméno pána jediného... // 2. Na počátku nebyl hřích... // 3. Člověk - služebník Boží... // 4. Plodí rozum kacířství?... // 3. Poslední soud - trest a vzpoura rozumu.. // 6. Vize pekla a ráje... // 7. Je korán muslimskou biblí?... // II. MORÁLKA A PRÁVO (Z. Müller) // 1. Svár ideálu a praxe... // 2. Hledání vyšlapané cesty... // 3. Rozum ve službách Boží spravedlnosti... // 4. Lov ve vlnách času... // ?. NÁBOŽENSTVÍ A STÁT (Z. Müller) // 1. Návrat ? pramenům... // 2. Hledání zmizelé tváře... // 3. Zpět ? zapomenutým studním... // 4. S myšlenkou na dům v plamenech... // IV. TATEMSTVi PĚTI SLOUPŮ VÍRY CM. Mendel) // 1. Vyznání víry (šaháda)... // 2. Modlitba (salát)... // 3. Půst (saum nebo sijám)... // 4. Almužna (zakát, sadaka)... // 5. Pouť do Mekky (hadždž)... // 6. Džihád - šestý pilíř víry?... // 5 // 9 // 12 // 13 // 16 // 20 // 23 // 28 // 33 // 38 // 41 // 45 // 50 // 55 // 59 // 63 // 71 // 72 // 79 // 81 // 84 // 94 // 309 // V. CO BOŽÍ ZÁKON ZAKAZUJE ÍM. Mendel) // 1. Trest za prolitou krev... 99 // 2. Trest Boží za krádež...102 // 3. Nezákonná intimita... 104 // 4. Nepolkneš nápoje satanova!...107 // 3. Metamorfózy trestního práva...112 // VI. ŽENA, LÁSKA. RODINA ?. Mendel // 1. Islámská žena - příběh stokrát obehraný... 117 // 2. Rouška na tváři - okovy na rukou... 122 // 3. Zahal se a budeš
svobodna...127 // 4. Pojetí ženy v raném islámu...132 // 5. Láska a sexualita v teorii a praxi...134 // 6. Sňatek a mnohoženství - vyvrácení legendy...142 // 7. Rozvod po islámsku...146 // 8. Islámská rodina škvírou ve dveřích...148 // VIL ČAROVNÁ MOC SLOVA CM. Mendel Z Müller) // 1. Arabština - klíč ? islámu... 153 // 2. Souboj jazyků a slovesných tradic... 161 // 3. Slovo vyřčené, slovo napsané... 164 // 4. Mají Arabové divadlo?...170 // 5. Ta’zije - pašijové hry šfitů...176 // Vili. SVĚT ISLÁMSKÉ ARCHITEKTURY CV. Dudák) // 1. Vývoj islámské architektury... 182 // Předislámská architektura... 183 // Islámská architektura Umajjovců (661 - 750)... 185 // Islámská architektura v období Abbásovců // (750 - 1000, popř. 1258)... 186 // Architektura v období roztříštěnosti islámských států // (asi 1000 - asi 1260)... 189 // Islámská architektura v období velkých říší // (asi 1260 - 19. stol)... 192 // Soudobá islámská architektura...200 // 310 // 2. Stavební druhy islámské architektury...201 // 3. Stavební konstrukce...211 // 4. Ornamentika a výzdoba...213 // IX. ZA DÍLEM LIDSKÝCH RUKOU CA. Křikavová) // 1. Svet rozptýlené jednoty...213 // 2. Na půdě starých kultur...221 // 3. Úniky fantazie z těsného prostoru...223 // 4. Inspirace v obou směrech...233 // 3. Pestrý svět na stránce knihy...241 // X. ČLOVĚK VE SVÉM PROSTŘEDÍ CA. Křikavová) // 1. Na obou stranách městských hradeb...246
// 2. Příbytky vznešené...252 // 3. Příbytky měst i venkova, všední i výjimečné...267 // 4. Peklo pouště a ráj zahrad...273 // 5. Bez vody nelze žít... 279 // 6. Bázár - tepající srdce města... 281 // 7. Zachovat, přestavět, nebo zbourat?... 291 // XI. ZÁVĚREM...297 // XII. SLOVNÍČEK POÍMÚ...299 // XIII. LITERATURA...302 // 311

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC