Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, c2007
215 s. : il.

objednat
ISBN 978-80-251-1456-8 (brož.)
angličtina
Obsahuje ilustrace, grafy, rejstřík
Přeloženo z angličtiny
Bibliografie na s. 205-209
Reklama - aspekty psychologické - studie
Reklama - účinky - studie
000043211
Obsah // Přeitnluwa 1 // EMOCE MAJÍ U REKLAMY ZÁSADNÍ VÝZNAM, // PROTOŽE JSOU NEPOSTRADATELNOU SOUČÁSTÍ // VEŠKERÝCH LIDSKÝCH MYŠLENEK 2 // EMOCE MAJÍ U REKLAMY ZÁSADNÍ VÝZNAM, // PROTOŽE POMÁHAJÍ URČIT, JAK HLUBOKO Sl JE VŠTÍPÍME 2 // HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ A OPAKOVÁNÍ SE SPOJUJÍ, // ABY VZHLEDEM KE ZNAČCE VYTVÁŘELY NOVÉ // VZPOMÍNKY A POCITY 3 // HODNOTA ZNAČKY JE SOUHRN VŠECH POCITŮ, // ASOCIACÍ A VZPOMÍNEK VZHLEDEM KE ZNAČCE 3 // VZPOMÍNKY NA ZNAČKU SE UKLÁDAJÍ ZPŮSOBEM, // KTERÝ PŘIPOMÍNÁ NEUKLIZENOU A PŘECPANOU SKŘÍŇ 3 // REKLAMA PŘÍMO PŘISPÍVÁ ? HODNOTĚ ZNAČKY 4 // REAKCE NA REKLAMU JE KOMBINACÍ VLIVU // TVOŘIVOSTI A MEDIÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 4 // NEEXISTUJE ŽÁDNÁ MEDIÁLNÍ STRATEGIE „JEDNA VELIKOST PRO VŠECHNY", // KTERÁ BY SPLŇOVALA ROZDÍLNÉ REKLAMNÍ POTŘEBY 5 // EMOCIONÁLNÍ REAKCE NA ZNAČKY // A REKLAMY SE DÁ ZKOUMAT 5 // PRVNÍ REAKCE JE NEJUPŘÍMNĚJŠÍ 6 // Úvod ? // MEDIÁLNÍ PLÁNOVANÍ V ROCE 1980 7 // VLIV INFORMACÍ A METODY ADTRACK 8 // ZJIŠŤOVÁNÍ OBLÍBENOSTI REKLAMY 9 // FILMOVÉ KOTOUČE S REKLAMAMI NÁS ZKLAMALY 9 // COMMAP - POCHOPENÍ, // KDY SE REKLAMA LÍBÍ 10 // Jak zákazník vnímá reklamu // iw Kapitola 1 // ROZDÍLNOSTI LEVÉ A PRAVÉ HEMISFÉRY VZHLEDEM ? POCHOPENÍ A ZAPAMATOVÁNÍ REKLAMY 10 // AMERICKÁ NADACE PRO VÝZKUM REKLAM // „OBJEVUJE" OBLÍBENOST REKLAMY 11 // ITINERÁŘ 12 // ÚVODEM 13 // NOVÁ PARADIGMATA REKLAMY 15 // Kapitola 1. // 1AK IUNGUJÍ 17
// JAK FUNGUJE REKLAMA 17 // REKLAMA A NÁKUPY OSTATNÍCH VĚCÍ NEŽ // RYCHLOOBRÁTKOVÉHO SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ 19 // ROLE REKLAMY 19 // PLÁNOVÁNÍ A REKLAMNÍ KAMPANĚ, KTERÉ FUNGUJÍ 19 // MEDIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 20 // ČASTOST 20 // POČÁTEK DISKUSE 0 ČASTOSTI 21 // MIKE NAPLES A „ÚČINNÁ ČASTOST" 22 // A POTOM PŘIŠEL JONES 23 // VÝZKUM SPOTU 25 // COLIN MCDONALD 26 // ERWIN EPHRON A PLÁNOVÁNÍ KONTINUITY 26 // PROČ SE O TOM TEDY DISKUTUJE? 27 // Kapitola 2. // mlv .«* ’ ¦ i ¦ ’ ’I 29 // NEUROLOGIE 29 // PSYCHOLOGIE 30 // VĚDCI, KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ UMĚLOU INTELIGENCÍ 31 // VĚDCI, KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ „MECHANIZMY MYŠLENÍ" 31 // Jak zákazník vnímá reklamu // Jak zákazník vnímá reklamu V // Kapitola 3. // MODELY PSYCHOLOGŮ O UČENÍ ? i’AMETI 33 // ÚVOD 33 // EBBINGHAUS (1896) 34 // KRÁTKODOBÁ A DLOUHODOBÁ PAMĚŤ 35 // KONTROLNÍ VAROVNÝ SYSTÉM 36 // INTERPRETACE 37 // Kapitola 4. // STRUKTURA MOZKU 41 // CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA 41 // TVOR, KTERÝ ŽERE VLASTNÍ MOZEK 43 // Kapitola 5. // NEURONY: STAVEBNÍ KAMENY MOZKU 45 // NEURONY 45 // SYNAPSE 47 // NEURONY V AKCI 47 // HINTONŮV DIAGRAM NEURONŮ 48 // JAK NEURONOVÝ SYSTÉM FUNGUJE 49 // 1. CYKLUS 50 // 2. CYKLUS 50 // 3. CYKLUS 51 // 4. CYKLUS 51 // 5. CYKLUS 51 // PŘÍKLADY SYSTÉMU S ODLIŠNOU SENZITIVITOU SYNAPSÍ 52 // RUMMELHART A VĚTŠÍ NEURONOVÉ SYSTÉMY 52 // GESTALT 55 // SHRNUTÍ: DŮLEŽITÉ RYSY NEURONOVÉHO SYSTÉMU 59 // ROZLOŽENÁ PAMĚŤ 59
NEURONOVÉ SÍTĚ 61 // Jak zákazník vníma reklamu // vi // Kapitola 1 // Kapitola 6. // UČENÍ Ä ??? S3 // „VÝROBA" MOZKU 65 // DARWIN III 65 // POTĚŠENÍ A BOLEST 66 // KLÍČEM ? REAKCI STRACHEM JE AMYGDALA 67 // KDYŽ SE UKLÁDAJÍ VZPOMÍNKY, MAJÍ EMOCIONÁLNÍ „NÁLEPKU" 68 NEPLATÍ TO JEN U VELKÝCH EMOCÍ 68 // OD STRACHU ? POTĚŠENÍ 69 // UČENÍ A POCITY 69 // ALKOHOL A DALŠÍ CENTRA POTĚŠENÍ 70 // DARWIN III JE POHÁNĚNÝ OČEKÁVANÝMI EMOCEMI 71 // SLEDOVANÍ MOZKOVÉ AKTIVITY 71 // FUNKČNÍ OBLASTI MOZKU 72 // OBRÁZEK ZRAKU 73 // OBRÁZEK SLUCHU 74 // OBRÁZEK NAIVNÍ AKTIVITY 75 // OBRÁZEK PRAKTICKÉHO ÚKOLU 76 // ZÁVĚR 76 // Kapitola 7. // vzrušení a vědomí n // DETERMINANTY VĚDOMÍ: SÍLA EPICENTRA 78 // DALŠÍ DETERMINANTY VĚDOMÍ: DOSTUPNÁ NEURONOVÁ SÍŤ 78 PROČ MOZEK POTŘEBUJE ŘÍDIT MÍRU SVÉHO VZRUŠENÍ 79 // CHEMIKÁLIE, KTERÉ ŘÍDÍ VZRUŠENÍ 79 // VZRUŠENÍ, VĚDOMÍ A POZORNOST 80 // Kapitola 8. // EMOCE ? ??? 81 // DEFINICE EMOCÍ 82 // DEFINICE 84 // Jak zákazník vnímá rekiamu // Jak zákazník vnímá reklamu VÜ // KOLIK EMOCÍ? 85 // MNOHONÁSOBNÉ EMOCE JSOU PRO ORGANISMUS NEGATIVNÍ 86 // RENÉ DESCARTES (1596-1650) 87 // TEORIE O MOZKOVÝCH HEMISFÉRACH 87 // DAMASIO - EMOCIONÁLNÍ JE RACIONÁLNÍ 88 // „JAK MÁM VĚDĚT, CO Sl MYSLÍM, // DOKUD NEBUDU VĚDĚT, CO CÍTÍM?" 89 // DAMASIOVA HYPOTÉZA SOMATICKÝCH MARKÉRŮ 89 // DESCARTŮV OMYL 90 // VLIV DESCARTA NA VEŠKERÉ NAŠE MYŠLENÍ
OD ROKU 1600 90 // SIGMUND FREUD (1859-1939) 91 // Kapitola 9. // NÁHODNÉ UČENI - A ZAPOMÍNÁNÍ §3 // ZAPAMATOVÁNÍ NEPOTŘEBNÝCH INFORMACÍ 94 // CO MĚ NAUČIL PROFESOR BAHRICK 96 // KŘIVKA UČENÍ, KDYŽ EXISTUJÍ SOUVISEJÍCÍ VZPOMÍNKY 99 // UČENÍ A MÍRA ZAPOMÍNÁNÍ 100 // OPTIMÁLNÍ MÍRA OPAKOVÁNÍ PŘI UČENÍ 101 // Kapitola 10. // OD ??? ľ HV- 103 // Kapitola 11. // PROČ BYCHOM MĚLI ZKOUMAT REKLAMU? ?? // CO JSEM SE NAUČIL OD ZULU HORNÍKA S NEPATRNÝM FORMÁLNÍM VZDĚLÁNÍM O KOMUNIKAČNÍCH TEORIÍCH 107 // EMPIRIČTĚJŠÍ (RACIONÁLNĚJŠÍ) DŮVODY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO PRŮZKUMU REKLAMY 109 // Kapitola 12. // ZAČ IMA Mí ČÍM DÁL SLOŽITĚJŠÍ SW S§; // ZAPAMAT0VATELNOU 111 // ÚVOD 111 // Jak zákazník vnímá reklamu // viii Kapitola 1 // EMPIRICKÉ DŮKAZY 111 // DATABÁZE ADTRACK 112 // JAK PŘEMÍRA REKLAM OVLIVŇUJE SÍLU TELEVIZE 114 // JAK TO SOUVISÍ S ODEZVOU NA REKLAMY? 115 // CO Z TOHO VYPLÝVÁ? 117 // SÍLA REKLAMY 117 // KLESAJÍCÍ ZAPAMATOVATELNOST REKLAMY NEMUSÍ // NUTNĚ ZNAMENAT KLESAJÍCÍ EFEKTIVITU REKLAMY 118 // Kapitola 13. // REKLAMA, UČEN! A PAMĚŤ 119 // DATABÁZE ADTRACK 119 // DÉLKA TELEVIZNÍ REKLAMY 120 // EFEKT TELEVIZNÍ ČASTOSTI 121 // TISK 122 // ČAS A POZORNOST 124 // MULTI-MEDIÁLNÍ EFEKT 125 // VĚDOMÉ A PODVĚDOMÉ UČENÍ 125 // PROVOZ PAMĚTI 126 // REKLAMA PRO OKAMŽITOU REAKCI 126 // REKLAMU Sl INTERPRETUJEME NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH VZPOMÍNEK 127 // INTERNETOVÁ REKLAMA 127
// Kapitola 14. // STUPNICI POZORNOSTI 12S // MŮŽE REKLAMA FUNGOVAT, KDYŽ NEPŘILÁKÁ ŽÁDNOU POZORNOST? 130 // HEATHOVA CHYBA 133 // O ČEM JE ZBYTEK KNIHY 133 // Kapitola 15. // CO ZNAMENÁ 08LÍBEN0ST REKLAMY 135 // VÝZKUM ESTHER THORSENOVÉ A JOHNA PHILIPA JONESE 136 // Jak zákazník vnímá reklamu // Jak zákazník vnímá reklamu ix // SPOT A ADTRACK 136 // MODEL COMMAP 139 // POCHOPENÍ ASPEKTŮ MODELU COMMAP 140 // POLOŽKY ZÁBAVY 140 // POLOŽKY RELEVANTNÍCH NOVINEK 141 // POLOŽKY EMPATIE 141 // POLOŽKY POSÍLENÍ ZNAČKY 142 // POLOŽKY ZMATKU 142 // POLOŽKY ZNALOSTI 142 // POLOŽKY ODSTUPU 142 // INTERAKCE MEZI ASPEKTY COMMAPu 143 // SPOT A OBLÍBENOST REKLAMY 144 // RACHEL KENNEDYOVÁ OPAKUJE COMMAP V AUSTRÁLII 144 // DŘÍVĚJŠÍ DŮKAZY O DŮLEŽITOSTI OBLÍBENOSTI REKLAMY 144 // MODEL SE MUSÍ OPATŘIT NORMATIVNÍMI ÚDAJI 146 // ZMATEK JE NEJVĚTŠÍM NEBEZPEČÍM 146 // PŘEMÍRA SCÉN VEDE KE ZMATKŮM 147 // PŘÍLIŠ MNOHO CÍLŮ VEDE KE ZMATKŮM 147 // RELEVANTNÍ NOVINKY MOHOU ZAZNAMENAT PRUDKÝ POKLES 147 // REKLAMA KONKURUJE VŠEM OSTATNÍM REKLAMÁM 147 // HUMOR MŮŽE BÝT DVOUSEČNÝM MEČEM 148 // COMMAP VERSUS LINK 148 // OBLÍBENOST REKLAMY A REKLAMA V TISKU 149 // Kapitola 16. // ROZPOZNANÍ, VZPOMENUTÍ Sl A PŘESVĚDČIVOST 151 // MĚŘENÍ JAK JSOU REKLAMY ZAPAMATOVATELNÉ 151 // PAMĚŤ LEVÉ A PRAVÉ ČÁSTI MOZKU 153 // ROZPOZNÁNÍ A VZPOMENUTÍ Sl VERSUS PŘESVĚČIVOST 154 // Kapitola 17. // SPOJITOST MEZI VZPOMÍNKAMI Wh REKLAMU
A ZNAČKU 157 // ÚVOD 157 // Jak zákazník vníma reklamu // x // Kapitola 1 // VZPOMÍNKY A ZAPOMNĚTLIVOST 158 // NĚKTERÉ EMPIRICKÉ DŮKAZY 160 // NEUROLOGIE 161 // ÚSMĚVNÉ DŮKAZY 161 // KREATIVNÍ ZESILOVAČ SPOLEČNOSTI MILLWARD BROWN 163 // Kapitola 18. // PŘEDLOŽEK  t • ’ DTŘEBITEL // STRATEGIE 115 // ÚVOD 165 // CO MĚ NAUČIL PROFESOR BAHRICK 165 // EMPIRICKÉ DŮKAZY PODPORUJÍCÍ TOTO TVRZENÍ 166 // MÍRA ÚČINKU A ÚPADKU 169 // MÍRA RETENCE SE BĚHEM ČASU ZLEPŠUJE 170 // SCHÉMA ÚČINKU - RETENCE 170 // DŮSLEDKY MEDIÁLNÍ STRATEGIE NÍZKÉHO ÚČINKU - NÍZKÉ RETENCE 172 // Všeobecné poznatky 172 // Navrhovaná mediální strategie 172 // DŮSLEDKY MEDIÁLNÍ STRATEGIE VYSOKÉHO ÚČINKU - NÍZKÉ RETENCE 173 // Navrhovaná mediální strategie 173 // DŮSLEDKY MEDIÁLNÍ STRATEGIE VYSOKÉHO ÚČINKU - VYSOKÉ RETENCE 174 // Navrhovaná mediální strategie 174 // DŮSLEDKY MEDIÁLNÍ STRATEGIE NÍZKÉHO ÚČINKU - VYSOKÉ RETENCE 174 // Důsledky mediální strategie 175 // ZÁVĚR 175 // Kapitola 19. // PROFESOR EHRENBERu ? ??? ??? // ANEB WUY ÍMňtKl NA ??? r;; // TEORIE DVOJÍHO RIZIKA 178 // NAKUPOVÁNÍ ZE ZVYKU 179 // HODNOTA ZNAČKY 180 // OBLÍBENOST ZNAČKY 180 // POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY MÁ VLIV I NA VŠIMNUTÍ Sl REKLAMY 181 // Jak zákazník vnímá reklamu // Jak zákazník vnímá reklamu // xi // Kapitola 20. // Mify?;,u‘a •* . t - ; - < - - iss // PARADIGMA „PAMĚŤ SOUVISEJÍCÍ SE ZNAČKOU A S REKLAMOU" 187 VZPOMÍNKY
NA REKLAMU 188 // CO SE VYSYPE PRVNÍ? 188 // REKLAMA A HODNOTA ZNAČKY 189 // Kapitola 21. // ~ ?? «?«’  // Kapitola 22. // EMGCimAÍ4, i\ hr> AOP 195 // ZMĚNA PRVNÍ: VŠECHNO CO VEDE ? INTERPRETACI NAŠIMI RACIONÁLNÍMI SCHOPNOSTMI SE FILTRUJE PŘES EMOCIONÁLNÍ REAKCE 195 // ZMĚNA DRUHÁ: TOTO JE VŠEOBECNÝ MODEL KOMUNIKACE, ALE POTŘEBUJEME KONKRÉTNÍ MODEL TOHO, JAK MÉDIA PRACUJÍ NA KOMUNIKACI 197 // ZMĚNA ČTVRTÁ: NYNÍ SE PODÍVEJME, JAK TENTO MODEL SOUVISÍ S NÁKUPNÍM ROZHODNUTÍM 198 // ZMĚNA PÁTÁ: OTÁZKY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ ROVNĚŽ FUNGUJÍ JAKO VSTUP DO MOZKU SPOTŘEBITELE 198 // ZMĚNA ŠESTÁ: NAKONEC Sl MUSÍME UKÁZAT, JAK MODEL OVLIVŇUJÍ VÝSTUPNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU 199 // POUČENÍ Z MODELU EMOCIONÁLNÍHO FILTRU 200 // CO BY SE MĚL MARKETING NAUČIT 200 // ZÁVĚR 201 // ??? vou:/, »•; i reklam im // BIBLIOGRAFIE 205 // REJSTŘÍK 211 // Jak zákazník vnímá reklamu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC