Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:25x 
BK
4. rozš. vyd.
Praha : Triton, 2006
216 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-553-1 (váz.)
Obsahuje ilustrace a černobílé fotografie, rejstřík
Neurózy - výklady populární
Psychoterapie - neurózy - výklady populární
000043417
OBSAH // 1. Co je neuróza ... 11 // Tělesné a duševní potíže - Neuróza a organické choroby - Vliv duševních stavů na tělesné procesy - Neurózy a psychózy - Neuróza a ohrožení života - Neuróza a simulace - Kombinace neuróz s jinými poruchami - Neuróza a závislost na alkoholu - Neuróza a osobnost - Neurózy a poruchy osobnosti - Diagnóza neurózy - Odborné vyšetření - Reakce na diagnózu neurózy - Příčiny neuróz - Neurastenie - Úzkostná neuróza - Fobická neuróza - Nutkavá neuróza - Depresivní neuróza - Hysterická neuróza - Hypochondrická neuróza - Spontánní uzdravení // 2. Jak se léčit ... 33 // Užívání léků - Psychoterapeutický rozhovor - Ventilování napětí - Ujasňování souvislostí - Hledání řešení - Začlenění partnerů - Léčení hypnózou - Autogenní trénink - Nácvik správných reakcí // 3. Jak se léčit ve skupině ... 46 // Aktivita pacientu - Princip projekce - Sebeotevření - Zpětná vazba -Skupinová soudržnost a skupinové napětí - Chování psychoterapeuta -Náhled - Citový korektivní prožitek - Zkoušení nového chování - Průběh skupinového sezení - Probírání jednotlivců - Probírání témat - Probírání vztahů ve skupině - Pravidla terapeutické skupiny // 4. Jak se léčit v terapeutické komunitě ... 62 // Psychodrama - Psychogymnastika - Projektivní kreslení a muzikoterapie - Pracovní terapie - Rozcvička a sport - Večerní klub - Spoluspráva -Schůze
komunity - Životopisy a resumé - Deník - Speciální nácvik -Komplikace léčby - Pravidla komunity // 76 // 5. Jak se zaměřit ... // Životní perspektivy - Vzpomínky z minulosti - Život v přítomnosti - Hodno- // ty - Altruismus - Adaptace - Optimismus // 6. Jakou si zvolit cestu ... 84 // Cesty života - Životní styl - Reagování na překážky // 7. Jak pracovat a odpočívat ... 95 // Práce - Odpočinek - Spánek - Výživa // 8. Jak jednat s lidmi ... 105 // Zajímat se o druhého - Nechat druhého hovořit - Umět hovořit o tom, co zajímá druhého - Opatrně s kritikou - Opatrně s příkazy - Uznat vlastní chybu - Pochválit, co za pochválení stojí - Vžít se do situace // druhého - Nehádat se destruktivně - Usmívat se // 9. Jak se odreagovat ... 115 // Odreagování přesunem afektu - Odreagování přímé - Zásady konstruktivní hádky - Styl hádky - Výsledky hádky - Fáze hádky // 10. Jak se prosadit ... 127 // Ustupnost, útočnost a sebeprosazení - Vyjadřování vlastních pocitů -Navazování, udržování a ukončování rozhovoru - Mluvení ? více lidem -Požádání o laskavost - Prosazování oprávněného požadavku - Odmítnutí // 11. Jak ovlivňovat svou náladu ... 138 // Ovlivňování myšlenek - Ovlivňování vnějšího chování - Přímé ovlivňování pocitů - Individuální pomůcky // 12. Jak žít v manželství ... 144 // Výběr partnera - Hledání viníka - Očekávání a realita - Respektování rozdílnosti
- Vývojové manželské krize - Komunikace - Rozhodování -Chování plánovatelné a chování spontánní-Vnitřní problémy manželství - Vnější zásahy do manželství - Žárlivost - Rozvod - Řešení konfliktů // 13. Jak zvládnout sexuální problémy ... 172 // Poruchy erekce - Předčasná ejakulace - Frigidita - Chybění orgasmu -Rozdíly v sexuálních potřebách manželů // 14. Jak si poradit s neurotickými příznaky ... 187 // Boj s příznaky - Odpoutání pozornosti od příznaků // 15. Jak relaxovat ... 194 // Základní uvolňovací cvičení - Autogenní trénink - Pocit tíhy - Způsob koncentrace - Organizace cvičení - Pocit tepla - Klidný dech - Klidný tep srdce - Teplo v břiše - Chlad na čele - Průběh nácviku - Individuální formulky - Využití autogenního tréninku // 16. Jak si rozumět ... 205 // Složky našeho Já" - Transakce - Falešné hry // ?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC