Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 2002
135 s.

objednat
ISBN 80-7183-258-8 (brož.)
Obsahuje úvod
Čeština - pravopis - cvičení praktická - příručky
000043432
Obsah // Úvod...6 // Délka samohlásky u/ú/ů ...7 // Přídavná jména utvořená příponou -cí...10 // Souhláskové skupiny...11 // Zdvojené souhlásky...16 // Předpony s (se), z (ze) ...21 // Předložky s (se), z (ze)...25 // Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně...27 // Psaní i/í/, ?/ý/ — základní poučení...31 // Vyjmenovaná slova ...33 // Koncovky podstatných jmen...40 // Koncovky přídavných jmen...43 // Shoda podmětu s přísudkem...48 // Zájmena...53 // Číslovky...56 // Velká písmena ve vlastních jménech...59 // Přímá řeč ...74 // Dělení slov na konci řádků...76 // Tematické diktáty...77 // Literární výchova...77 // Zeměpis...79 // Dějepis ...82 // Chemie ...84 // Fyzika...86 // Matematika ...87 // Přírodopis...89 // Občanská výchova...91 // Řešení // 94

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC