Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

pedagogická lekce (@@20121128-15:40:03@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(61) Půjčeno:122x 
BK
2., aktualiz. vyd.
Praha : Portál, 2007
615 s., viii s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-340-6 (váz.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Klinickým i školským logopedům, psychologům, lékařům, studentům speciální pedagogiky a lingvistických oborů, pracovníkům speciálněpedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden, rehabilitačním pracovníkům
000043532
Obecná koncepce logopedie -- Základní vymezení oboru logopedie -- Viktor Lechtá -- Logopedie v systému věd, postavení klinické logopedie -- Základní terminologický aparát -- Dějiny logopedie -- Viktor Lechtá -- Metody logopedické intervence -- Viktor Lechtá -- Diagnostika -- Terapie -- Prevence -- Koncepce logopedické péče -- Vera Fukanová -- Resortní příslušnost logopedické péče v České republice -- Současné možnosti pregraduálního studia logopedie -- Profesní příprava klinického logopeda -- Eva Škodová -- Odborná a specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického logopeda -- Vzdělávání pracovníků v oboru klinická logopedie -- Systém celoživotního vzdělávání -- Profesní a zájmové organizace -- Eva Škodová -- Profesní organizace -- Zájmové organizace (související s oborem klinická logopedie) -- Mezinárodní a zahraniční organizace spolupracující s AKL ČR -- Specifika intervence v klinické logopedii -- Diagnostika v klinické logopedii -- Karel Neubauer -- Vyšetření -- Diferenciální diagnostika -- Logopedická péče o dospělé osoby -- Karel Neubauer -- Specifika logopedické péče o dospělé klienty -- Logopedická terapie poruch řečové komunikace u dospělých osob -- Mezioborová spolupráce -- Eva Škodová -- Postavení klinické logopedie ve zdravotnictví -- Týmová spolupráce -- Osobnost klinického logopéda -- Organizace mezioborové spolupráce -- Řeč -- Vývoj řeči
-- Ivan Jedlička -- Fylogenetický vývoj -- Ontogenetický vývoj -- Poruchy vývoje řeči -- Opožděný vývoj řeči -- Eva Škodová -- Vývojová dysfázie -- Eva Škodová, Ivan Jedlička -- Získané organické poruchy řečové komunikace -- Afázie -- Miloslava Čecháčkova -- Syndrom demence a poruch komunikace Karel Neubauer -- Získaná psychogenni nemluvnost: mutismus -- Eva Škodová -- Terminologie -- Etiologie -- Symptomatologie -- Diagnostika -- Terapie -- Prognoza -- Prevence -- Poruchy při anomáliích orofaciálního systému -- Eva Škodová, Ivan Jedlička -- Poruchy zvuku řeči (hlasu) v důsledku velofaryngeální insuficience (huhňavost rinofonie) -- Poruchy řeči při vrozených anomáliích orofaciálního systému -- Narušení plynulosti řeči -- Eva Škodová, Ivan Jedlička -- Koktavost (balbuties) -- Breptavost (tumultus sermonis) -- Narušení článkování řeči -- Dysartrie -- Karel Neubauer -- Dyslalie -- Anna Salomonova -- Narušení grafické stránky řeči -- Zdeněk Žlab, Eva Škodová -- Poruchy čtené a psané řeči -- Symptomatické poruchy řeči -- Eva Škodová -- Symptomatické poruchy řeči obecně -- Poruchy komunikace při mentální retardaci -- Poruchy komunikace při smyslových vadách -- Poruchy komunikace při tělesných postiženích -- Pervazivní vývojové poruchy -- Dětská epileptická afázie Landauův-Kleffherův syndrom -- Hlas -- Narušená komunikační schopnost v důsledku poruch hlasu -- Ivan
Jedlička -- Terminologie -- Stručná anatomie hlasového orgánu -- Fyziologie tvorby hlasu -- Diagnostika -- Symptomatologie -- Jednotlivé poruchy hlasu -- Náhradní hlasové mechanismy -- Sluch -- Vady sluchu z hlediska otorinolaryngologie a foniatrie -- Ivan Jedlička -- Stručná anatomie sluchového orgánu -- Základy akustiky -- Fyziologie sluchu -- Vady a poruchy sluchu -- Diagnostika -- Terapie sluchových vad a poruch z hlediska lékaře -- Korekce sluchových vad -- Vady sluchu z hlediska klinické psychologie -- Eva Vymlátilová -- Vady sluchu u dětí -- Kochleární implantáty u dětí -- Vady a poruchy sluchu z hlediska klinické logopedie -- Jitka Holmanová -- Rehabilitace dětí se sluchovými vadami -- Rehabilitace komunikačních schopností u dětí s kochleárními implantáty -- Rehabilitace komunikačních schopností u dospělých s kochleárními implantáty -- Další způsoby péče o osoby s postižením sluchu -- Eva Strykova -- Totální komunikace -- Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) -- Bilingvální model -- Logopedická intervence -- Polykaní a příjem potravy -- Dysfagie: poruchy polykání a příjmu potravy -- Jitka Kaulfussová -- Terminologie -- Anatomie, fyziologie a biomechanika průběhu polykání -- Etiologie -- Symptomatologie -- Diagnostika -- Terapie -- Prognoza -- Prevence -- Náhradní komunikační systémy -- Augmentativní a alternativní komunikace -- Lucie Laudová -- Terminologie -- Etiologie -- Symptomatologie
-- Diagnostika -- Možnosti využití alternativní a augmentativní komunikace -- Prognóza -- Prevence -- Přílohy -- Etická charta -- Historie oboru klinická logopedie v České republice -- Anna Salomonova -- Legislativa navazující školské zákony -- Přehled normálního vývoje dítěte -- Jitka Holmanová Vývoj řeči -- Jitka Holmanová -- Slovníček -- Eva Škodová, Ivan Jedlička -- Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC