Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008
270 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-227-2821-8 (brož.)
Edícia vysokoškolských učebníc
Obsahuje bibliografii na s. 259-261, rejstřík
Vydala: Slovenská technická univerzita
000043534
OBSAH // PREDHOVOR... 5 // 1 VÝVOJ, ORGANIZÁCIA A ÚLOHY KLINICKEJ CHÉMIE...? // 2 FÁZY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ...11 // 3 BIOLOGICKÉ MATERIÁLY...14 // 3.1 Základné biologické materiály...14 // 3.1.1 Krv...14 // 3.1.2 Moč...16 // 3.1.3 Ďalšie biologické materiály...17 // 3.2 Vplyvy pôsobiace na biologické materiály ...18 // 3.2.1 Vplyv vyšetrovanej osoby...18 // 3.2.2 Vplyvpredanalytickej fázy...20 // 3.2.3 Vplyv liekov (interferencie)...20 // 4 PREDANALYTICKÁ FÁZA...23 // 4.1 Príprava vyšetrovanej osoby...23 // 4.2 Odber, transport a skladovanie biologických // materiálov...23 // 4.2.1 Krv...24 // 4.2.2 Moč...28 // 4.2.3 Ďalšie biologické materiály...29 // 4.3 Príprava vzorky na meranie...30 // 4.3.1 Odstreďovanie...30 // 4.3.2 Deproteinácia biologického materiálu...31 // 4.3.3 Hydrolýza konjugátov...35 // 5 VÝBER ANALYTICKEJ METÓDY ...37 // 5.1 Vlastnosti metódy z klinického hľadiska ...37 // 5.1.1 Výber metódy založený na biologickej variabilite ...40 // 5.1.2 Výber metódy podľa jej klinickej úspešnosti...44 // 5.2 Charakteristiky analytickej metódy ...54 // 6 MANAŽÉRSTVO KVALITY...57 // 6.1 Systémy manažérstva kvality...57 // 6.2 Akreditácia laboratória ...60 // 6.3 Správna laboratórna prax ...63 // 6.4 Kontrola stability a presnosti analytickej metódy // použitím kontrolných vzoriek...66 // 6.5 Kontrola správnosti analytickej metódy pomocou // referenčných materiálov ...72 // 6.6 Medzilaboratórne porovnávacie
merania...73 // 7 ANALYTICKÉ METÓDY...77 // 7.1 Spektrálne metódy ...80 // 7.1.1 Molekulová absorpčná spektrometria v UV/VIS oblasti...80 // 7.1.2 Luminiscenčné metódy...86 // 7.1.3 Plameňová atómová emisná spektrometria (FAES)...91 // 7.1.4 Nefelometria a turbidimetria...92 // 7.1.5 Reflexná fotometria...93 // 7.1.6 Hmotnostná spektrometria...95 // 7.2 Elektrochemické metódy...96 // 7.2.1 Coulometrické titrácie...96 // 7.2.2 Amperometria...97 // 7.2.3 Konduktometria...98 // 7.2.4 Potenciometria...98 // 7.3 Chromatografické metódy...102 // 7.3.1 Tenkovrstvová chromatografia (TLC)...102 // 7.3.2 Kolonová chromatografia...103 // 7.4 Elektroforetické metódy ...109 // 7.4.1 Elektroforéza v plošnom usporiadaní...109 // 7.4.2 Kapilárne elektroforetické metódy...114 // 7.5 Základy enzýmovej analytiky...119 // 7.5.1 Stanovenie katalytickej aktivity enzýmov...120 // 7.5.2 Stanovenie substrátov...126 // 7.6 Imunochemické metódy...128 // 7.6.1 Úvod do imunochémie...128 // 7.6.2 Precipitačné imunochemické metódy...131 // 7.6.3 Neprecipitačné imunochemické metódy s označenými reaktantmi.142 // 7.7 Biosenzory...158 // 7.7.1 Enzýmové biosenzory...158 // 7.7.2 Imunosenzory...166 // 8 LABORATÓRNA TECHNIKA...177 // 8.1 Automatizácia predanalytickej fázy...177 // 8.2 Automatizácia analytickej fázy...178 // 8.3 Laboratórny informačný systém...181 // 9 RUTINNÉ BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA...183 // 10 TERAPEUTICKÉ MONITOROVANIE HLADÍN LIEČIV
// (TDM)...212 // 10.1 Teoretické základy TDM...212 // 10.1.1 Pohyb liečiv v organizme...212 // 10.1.2 Farmakokinetické modely a parametre...219 // 10.2 Najčastejšie terapeuticky monitorované liečivá...227 // 10.3 Analytické metódy v TDM...228 // 10.3.1 Odber biologického materiálu...228 // 10.3.2 Stanovenie liečiv...230 // 10.3.3 Stanovenie metabolitov liečiv...236 // 10.3.4 Interpretácia výsledkov...237 // 11 ZÁKLADY TOXIKOLOGIE...239 // 11.1 Biologické materiály...240 // 11.2 Analytické metódy...241 // 12 ZÁKLADNÉ METÓDY MOLEKULOVEJ BIOLÓGIE...244 // 12.1 Odstreďovanie...244 // 12.1.1 Diferenciálně odstreďovanie...245 // 12.1.2 Zónové odstreďovanie...245 // 12.1.3 Izopyknické odstreďovanie (hustotně odstreďovanie)...246 // 12.2 Izolácia nukleových kyselin...247 // 12.3 Elektroforéza nukleových kyselín...248 // 12.3.1 Gélová elektroforéza...248 // 12.3.2 Pulzová gélová elektroforéza...249 // 12.4 Enzýmy na úpravu nukleových kyselín ...249 // 12.5 Sekvenovanie DNA...250 // Zoznam použitých skratiek...257 // Literatúra...259 // Register...262

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC