Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2007
125 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-233-1 (brož.)
Obsahuje přehled souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografii na s. 125
000043669
Obsah // 1. Školní vzdělávací program - nový dokument pro práci školní // družiny...7 // 2. Obsah ŠVP školní družiny...15 // 3. Cíle výchovně-vzdělávací práce ve školní družině...18 // 4. Klíčové kompetence - integrované vzdělávací cíle...21 // 5. Školní družina jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání...26 // 6. Časový plán...33 // 7. Rizika ohrožující kvalitu výchovného působení ve školní družině ... 37 // 8. Obsah vzdělávacího programu školní družiny...39 // 9. Materiální podmínky...45 // 10. Personální podmínky...47 // 11. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami // a žáků mimořádně nadaných ...53 // 12. Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v ŠVP školní // družiny...55 // 13. Shrnutí východisek pro tvorbu ŠVP školní družiny...61 // 14. Praktické ukázky možných činností v ŠVP školních družin...63 // 15. Dotazy ? tvorbě ŠVP...115 // 16. Dotazy ? činnosti školní družiny...118 // 17. Příloha - vybrané právní předpisy a zdroje ? tvorbě ŠVP...119 // Literatura...125

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC