Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vyd.
Praha : Grada, 2007
254 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1980-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-6299-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 234-240 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000043856
PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDANÍ 19 // ÚVOD 21 // 1 FYZIOLOGIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU 25 // 1.1 Lymfatické orgány a tkáně 25 // 1.1.1 Centrální lymfatické orgány 25 // 1.1.2 Periferní lymfatické orgány 29 // 1.2 Nespecifické složky imunity 30 // 1.2.1 Humorální složky 30 // 1.2.LI Komplement 31 // 1.2.1.2 Lektin vázající manózu a další humorální faktory 32 // 1.2.1.3 Přirozené protilátky 33 // 1.2.2 Buněčné složky 33 // 1.2.2.1 Fagocyty 33 // 1.2.2.2 NK buňky 38 // 1.3 Specifické složky imunity 39 // 1.3.1 Humorálnf složky 39 // 1.4 Buněčné složky 42 // 1.4.1 Rozpoznání antigénu 42 // 1.4.2 Subpopulace lymfocytů T 44 // 1.5 Komunikace mezi složkami imunity 46 // 1.5.1 Adhezivní molekuly 46 // 1.5.2 Cytokiny 47 // 1.6 Ontogeneze imunitního systému 50 // 1.6.1 Prenatální vývoj imunity1 50 // 1.6.1.1 Specifická imunita 51 // 1.6.1.2 Nespecifická imunita 52 // 1.6.2 Postnauüm vývoj imunity 53 // 1.6.2.1 Specifická imunita 53 // 1.6.2.2 Nespecifická imunita 55 // 1.7 Zpracování a prezentace antigénu 56 // 1.7.1 Zpracování a prezentace exogenních antigenú 56 // 1.7.2 Zpracování a prezentace endogenních antigenú 58 // 1.7.3 Prezentace antigénu nezávislá na HLA 58 // 1.8 Regulace imunitní reakce 58 // Literatúra 60 // 2 PRIMÁRNÍ IMUNODEFICIENCE 61 // 2.1 Definice imunodeficiencí a jejich klasifikace 61 // 2.2 Genetika imunodeficiencí 61 // 2.3 Diagnostika primárních imunodeficiencí 92 // 2.3.1 Rodinná anamné/a 93 // 2.3.2 Osobní anamnéza a klinické příznaky 93 // 2.3.3 Laboratorní diagnostika 96 // 2.3.3.1 Bežná laboratorní vyšetření 96 // 2.3.3.2 Základní imunologické vyšetření 97 // 2.3.3.3 Specializovaná laboratorní vyšetření 99 // 2.3.3.4 Doplňující vyšetření 99 // 2.3.4 Prenatální diagnostika 100 // 2.4 Léčebné možnosti 101 //
2.4.1 Substituční a antimikrobiální terapie 101 // 2.4.2 Transplantace kmenových buněk 103 // 2.4.3 Genová terapie 105 // 2.4.4 Očkování imunodeficitních pacientů 106 // 2.4.5 Psychoterapie, výživa a režimová opatření 106 // 2.4.6 Posudkové hledisko 107 // 2.5 Humorální imunodelidence 108 // 2.5.1 Brutonová agamaglobulinemie 109 // 2.5.2 Aulozomálně recesivně dědičné agamaglobulinemie (ARA) 110 // 2.5.3 Selektivní deficit IgA (TGAD) 110 // 2.5.4 Selektivní deficity podtříd imunoglobulinů G (1GGSD) 112 // 2.5.5 Selektivní deficity specifických protilátek (SAD) 112 // 2.5.6 Přechodná hypogamaglobulinemie v dětství (??) 112 // 2.5.7 Běžná variabilní imunodeficience-CVTD 113 // 2.5.8 Deficience transkobalaminu TI (??1?) 116 // 2.5.9 Syndrom hyperimunoglobulinemie IgM (HIM) 116 // 2.5.10 Syndrom hyperimunoglobulinemie IgH (HIES) 118 // 2.5.11 Syndrom hyperimunoglobulinemie IgD (HDS) 118 // 2.6 Buněčné a kombinované imunodeficience 119 // 2.6.1 Těžké kombinované defektv imunilv (SCID) 119 // 2.6.1.1 SCID T-B+ 121 // 2.6.1.2 SC1DT-B’ : 121 // 2.6.1.3 Omennův syndrom 121 // 2.6.2 Kombinované defekty imunity 122 // 2.6.2.1 Skupina aktivačních poruch lymfocytů T 122 // 2.6.2.2 Idiopalieká CD4 lymfopenic (ICD4L) 122 // 2.6.2.3 DeficitCDl6 123 // 2.6.2.4 Poruchy v antigenní prezentaci 123 // 2.6.3 Hemofagoc?tující syndromy 124 // 2.6.3.1 Chediakuv-Iligashiho syndrom (CHS) a Griscelliho choroba (GD) 125 // 2.6.3.2 Familiární hcmofagocytující lymfohistiocytóza (PUL) 125 // 2.6.3.3 Lymfoproliferativní syndrom vázaný na chromozom X (XI.P) 125 // 2.6.4 Wiskottův-Aldrichův syndrom (WAS) 126 // 2.6.5 DiGeorgeův syndrom (IKiS) 128 // 2.6.6 Mukokutánní kandidóza (CMCC) 129 // 2.6.7 Nově definované imunodeficience 130 // 2.7 Poruchy fagocytózy 130 // 2.7.1 Těžká kongenitální neutropenie 130 //
2.7.2 Cyklická neutropenie 131 // 2.7.3 Chronická granulomatózní choroba (CGD) 131 // 2.7.4 Defekty dalších enzymů 133 // 2.7.5 Defekt adhezivních molekul (LAD f) 133 // 2.7.6 Defekt adhezivních molekul (I .AD IÍ) 135 // 2.7.7 Poruchy obranyschopnosti vůči mykobakteriím 135 // 2.8 Poruchy komplcmentového systému a MBL 136 // 2.8.1 Defekty klasické cesty komplementu 136 // 2.8.1.1 Deficit C1q, r,s 137 // 2.8.1.2 Deficit C2 137 // 2.8.1.3 Deficit C3 137 // 2.8.1.4 Deficit C4 137 // 2.8.1.5 Deficit C5 138 // 2.8.1.6 Deficit C6 138 // 2.8.1.7 Deficit C7 138 // 2.8.1.8 Deficit C8 138 // 2.8.1.9 Deficit C9 138 // 2.8.2 Poruchy v alternativní cestě komplemenlu 138 // 2.8.3 Hereditámí angioedém 139 // 2.8.4 Defekty dalších regulačních molekul komplementové kaskády 139 // 2.8.5 Defekt lektinu vázajícího manózu (MBL) 139 // 2.8.6 Léčba komplementových poruch 140 // 2.9 Syndromy se zvýšenou lomivostí chromozomů 140 // 2.9.1 Ataxia teleangiectasia (AT) 140 // 2.9.2 Syndrom Nijmegen breakage 141 // 2.9.3 Bloomův syndrom 142 // 2.9.4 Imunodeficience spojená s centromerickou nestabilitou a faciálním dysmorfismem (1CP) 142 // 2.10 Defekty v apoptóze lymfocytů 142 // 2.10.1 Autoimunitní lymfoproliferativní syndrom (ALPS) 142 // Literatura 145 // Internetové adresy 146 // 3 SEKUNDÁRNÍ IMUNODEFICIENCE 149 // 3.1 Poruchy centrálních a periferních lymfatických orgánů 150 // 3.1.1 Dřeňová dysfunkce 150 // 3.1.1.1 Příčiny 150 // 3.1.1.2 Patogeneze imunodeficience a klinický obraz 153 // 3.1.1.3 Tempie a prevence 154 // 3.1.2 Získané poruchy thymu 156 // 3.1.2.1 Příčiny a klinický obraz 156 // 3.1.2.2 Patogeneze imunodeficience 158 // 3.1.2.3 Terapie 158 // 3.1.3 Imunodeficience po splenektomii a při hyposplenizmu 159 // 3.1.3.1 Příčiny a klinický obraz 159 // 3.1.3.2 Patogeneze imunodeficience 160 //
3.1.3.3 Terapie a prevence 161 // 3.2 Získané poruchy poctu a funkce periferních leukocytu 162 // 3.2.1 Poruchy granulocytú v důsledku autoimunitních mechanizmů 163 // 3.2.1.1 Choroby asociované s výskytem autoprotilátek proti PMN 164 // 3.2.1.2 Patogeneze imunodeficience 165 // 3.2.2 Poruchy lymfocytů v důsledku autoimunitních mechanizmů 168 // 3.2.2.1 Choroby asociované s výskytem autoprotilátek proti lymfocytům 168 // 3.2.2.2 Patogeneze imunodeficience 168 // 3.2.3 Poruchy leukocytů v důsledku přítomnosti sérových faktorů jiných než autoprotilátky 170 // 3.2.4 Terapie 171 // 3.3 Sekundární protilátkové imunodeficience 172 // 3.3.1 Příčiny a patogeneze 172 // 3.3.2 Klinický obraz 174 // 3.3.3 Terapie 174 // 3.4 Metabolické choroby 175 // 3.4.1 Chronická renální insuficience 175 // 3.4.2 Příčiny a klinický obraz 175 // 3.4.2.1 Patogeneze imunodeficience 176 // 3.4.2.2 Terapie 178 // 3.4.3 Jaterní dysfunkce 179 // 3.4.3.1 Klinický obraz a patogeneze imunodeficience 180 // 3.4.3.2 Prevence a terapie 180 // 3.4.4 Diabetes mellitus 181 // 3.4.4.1 Patogeneze imunodeficience 181 // 3.4.4.2 Terapie 182 // 3.4.5 Malnutrice a hypovitaminózy 183 // 3.4.5.1 Klinický obraz a patogeneze imunodeficience 183 // 3.4.5.2 Prevence a terapie 185 // 3.5 Imunodeficience v souvislosti s léčebnými postupy 185 // 3.5.1 Imunodeficience po transplantaci kmenových buněk 186 // 3.5.1.1 Klinický obraz 187 // 3.5.1.2 Patogeneze imunodeficience 188 // 3.5.1.3 Rekonstituce imunitních funkcí po HSCT 189 // 3.5.1.4 Terapie 190 // 3.5.2 Imunodeficience při imunosupresivní a cytostatickc terapii 192 // 3.5.2.1 Patogeneze 192 // 3.5.2.2 Účinek kortikosteroidů 193 // 3.5.2.3 Účinek imunosupresiv zasahujících do metabolizmu DNA 193 // 3.5.2.4 Účinek imunosupresiv selektívně inhibujících buněčné složky imunity 195 //
3.5.2.5 Terapie a prevence 196 // 3.6 Imunodeficience v chirurgických oborech a v intenzivní medicíně 197 // 3.6.1 Patogeneze 198 // 3.6.2 Diagnostika a monitorování imunitní dysregulace 201 // 3.6.3 Terapie a prevence 203 // 3.7 Imunodeficience navozené infekčními činiteli 205 // 3.7.1 Syndrom získané imunodeficience 205 // 3.7.1.1 Patogeneze 206 // 3.7.1.2 Terapie a prevence 208 // 3.7.2 Jiné imunodeficience navozené viry 210 // 3.7.2.1 Patogeneze 210 // 3.7.2.2 Terapie a prevence 213 // 3.7.3 Imunodeficience při bakteriálních a dalších infekčních chorobách 213 // 3.7.3.1 Patogeneze a klinický obraz infekce H. pylori 214 // 3.7.3.2 Terapica prevence 216 // 3.7.3.3 Patogeneze a klinický obraz, infekce borreliemi 217 // 3.7.3.4 Prevence a terapie 219 // 3.8 Imunitní systém a stres 219 // 3.8.1 Akutní stres 220 // 3.8.2 Chronický stres 221 // 3.8.3 Chronický únavový syndrom 223 // 3.8.3.1 Příčiny a patogeneze 223 // 3.8.3.2 Terapie a prevence 224 // 3.9 Imunita a nádorová onemocnení 225 // 3.9 Nádorové antigen ? 226 // 3.9.1 Nádorové antigeny specifické pro nádory (TSA) 226 // 3.9.1.2 Antigeny asociované s nádory (TAA) 227 // 3.9.2 Protinádorové imunitní mechanizmy 228 // 3.9.3 Mechanizmy obrany nádorů vůči imunitnímu systému // 3.9.4 Imunodeficience při nádorových onemocněních // 3.9.4.1 Patogeneze imunodeficience při nádorových chorobách // 3.9.4.2 Prevence a terapie // Literatura // ZÁVĚR REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC