Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2004
196 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0828-0 (brož.)
Finanční řízení
Obsahuje tabulky, úvod, kontaktní adresy vybraných institucí
Bibliografie: s. 191-196
Evropská unie - financování - projekty - příručky
Fondy strukturální (Evropská unie) - využití - Česko - příručky
000043890
Úvod 7 // 1. Regionální politika a politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 11 // 1.1 Historie regionální politiky EU 12 // 1.2 Současný vývoj regionální politiky 13 // 1.3 Cíle regionální politiky Evropské unie pro období 2000-2006 15 // 1.4 Nástroje regionální politiky 17 // 1.4.1 Rozpočet EU 17 // 1.4.2 Strukturální fondy, Kohezní fond, Iniciativy Společenství a zaměření jejich pomoci 19 // 1.5 Vzájemné vztahy mezi strukturálními fondy, Cíli a Iniciativami Společenství 25 // 2. Charakteristika finanční pomoci ze strukturálních fondů 29 // 2.1 Charakter pomoci ze strukturálních fondů 29 // 2.2 Cílové skupiny pro pomoc ze strukturálních fondů 30 // 2.3 Sektory podporované strukturálními fondy 32 // 2.4 Vztah strukturálních fondů k předvstupní pomoci pro ČR 34 // 3. Regiony v EU 37 // 3.1 Definování regionů v EU 37 // 3.2 Charakteristika regionů soudržnosti v ČR 39 // 3.3 Základní legislativní dokumenty regionální politiky ČR 40 // 3.4 Komparace regionů EU 42 // 4. Příprava ČR na využití pomoci ze strukturálních fondů 59 // 4.1 Postup programování 59 // 4.2 Národní rozvojový plán 61 // 4.2.1 Geneze vzniku Národního rozvojového plánu 2004-2006 63 // 4.2.2 Cíle Národního rozvojového plánu 2004-2006 64 // 4.3 Rámec podpory Společenství 66 // 4.3.1 Vyjednávání o podobě Rámce podpory Společenství pro ČR. 66 // 4.3.2 Řídící orgán Rámce podpory Společenství 68 // 4.4 Operační programy 69 // 4.4.1 Společný regionální operační program 71 // 4.4.2 Charakteristika jednotlivých operačních programů 110 // 4.5 Jednotný programový dokument 120 // 5. Systém předkládání a posuzování projektů 121 // 5.1 Zásady přípravy projektů 121 // 5.2 Příprava na sestavování projektu 123 // 5.3 Projektový cyklus 134 // 5.4 Algoritmus sestavování projektu 135 //
5.5 Postup při podávání projektu 139 // 5.6 Hodnocení projektů 141 // 5.7 Finanční příspěvky z fondů 143 // 5.7.1 Rozpočtové závazky 144 // 5.7.2 Platby prováděné na úrovni Společenství 145 // 5.7.3 Finanční toky ze strukturálních fondů 146 // 5.8 Implementace Operačního programu Průmysl a podnikání 148 // 5.8.1 Řízení a implementace 148 // 5.8.2 Finanční řízení a kontrola 153 // 5.8.3 Soulad s pravidly veřejné podpory 160 // 5.8.4 Propagace a publicita 160 // 5.8.5 Informační systémy, přenos dat 160 // 5.9 Programový dodatek ke SROP 162 // 5.9.1 Finanční rámec 162 // 5.9.2 Řízení Společného regionálního operačního programu 163 // 5.9.3 Publicita programu 167 // 5.9.4 Komunikační akční plán 168 // 5.9.5 Zajištění výměny dat 170 // 5.9.6 Výběrová kritéria projektů 172 // 6. Kontaktní údaje vybraných institucí a odkazy na důležité dokumenty 177 // Použité zkratky a pojmy 181 // Seznam tabulek, grafů, schémat a obrázků 187 // Seznam použitých zdrojů 191
cnb001304929

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC