Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:63x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2004
139 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7178-887-2 (brož.)
Pedagogická praxe
Obsahuje bibliografii na s. 138-139
000043938
Obsah // Předmluva ...9 // Úvod: Individuální vzděláván programy v českých školách // -výsledkysondy ...11 // 1 Vymezení základních pojmů...17 // 1.1 Užívaná terminologie v oblasti projektování individualizované výuky...17 // Odborná literatura ...17 // Česká legislativa...18 // 1.2 Pojem individuální vzděláván program (IVP) a některé souvisejírí // termíny...19 // Vzdělávací program...19 // Kurikulum...19 // Shrnutí...21 // 1.3 SZákladní součásti individuálního vzdělávacího programu z hlediska obecné // pedagogiky...21 // Cíle vzdělávání ...21 // Struktura učiva...22 // 1.4 IVP, praktické užití pojmu...23 // 2 Plánování vzdělávacího procesu ...25 // 2.1 Audit...25 // Získání podkladů od odborných pracovišť a další spolupráce s nimi, specifika // jednotlivých typů pracovišť...27 // Interpretace výsledků vyšetření pro potřeby pedagogického procesu ...29 // o Pedagogická diagnostika...29 // Získávání a využití dalších potřebných údajů...32 // Sociální význam integračního procesu...33 // Nejčastější omyly a nedostatky při auditu...34 // 2.2 Konstrukce...34 // ♦ Stanovení pedagogických cílů...34 // Postup při konstrukci IVP ...39 // Nejčastější omyly a nedostatky při konstrukci IVP ...42 // 2.3 Implementace ...43 // Organizační zajištění...44 // Personální zajištění implementace...46 //  Nejdůležitější faktory podporující úspěšnou implementaci
IVP...46 // Nejčastější omyly a nedostatky při implementaci...47 // Jak napsat a používat individuální vzdělávací program // 2.4 Evaluace ...48 // ’v Kritéria hodnocení...49 // Indikátory dosažení cílů ...51 // Zdroje informací, nástroje hodnocení...52 // ftHodnocení žáka...52 // Nejčastější omyly a nedostatky při evaluaci ...56 // 3 Modelové individuální vzděláván programy a práce s nimi ...58 // 3.1 První stupeň ZŠ ...58 // Příklad 1 (SPU na prvním stupni ZŠ) ... 58 // Příklad 2 (nadaná žákyně na prvním stupni ZŠ) ...62 // 3.2 Poruchy učení na druhém stupni ZŠ ...66 // Příklad 3...67 // Příklad 4...72 // Příklad 5...78 // 3.3 IVP ve zvláštní škole ...83 // Příklad 6...83 // 3.4 Individuální vzděláván program v pomocné škole a v přípravném // stupni pomocné školy ...85 // Příklad 7...87 // 3.5 Žák s Downovým syndromem v základní škole...91 // Příklad 8...92 // 3.6 Smyslově postižený žák v základní škole ...94 // Příklad 9...95 // 3.7 Integrace ve střední škole...96 // Příklad 10...99 // 3.8 Vzdělávání cizince v základní škole...103 // Příklad 11...103 // 3.9 Nejčastější chyby a omyly při tvorbě a realizaci individuálních // vzdělávacích programů ...106 // 4 Evaluace kvality IVP ...108 // 4.1 Předmět evaluace...108 // 4.2 Stanovení metod evaluace...108 // Metoda kvalitativního a kvantitativního rozboru pedagogické dokumentace . . 108 // Metoda pozorování...109
// Rozhovor...110 // 4.3 Stanovení indikátorů kvality individuálních vzdělávacích programů...110 // Indikátory z hlediska obecné pedagogiky ...110 // Indikátory kvality vyplývající z principů plánování pedagogického procesu ..111 // Kritéria a indikátory kvality vyplývající ze závazné legislativy ...112 // Kritéria a indikátory kvality vyplývající z odborné literatury...112 // Obsah // 5 Legislativní rámec problematiky ...KK // 5.1 Předpisy upravující problematiku v oblasti základních, středních // a speciálních škol...KK // Školský zákon ...KK // Vyhlášky MŠMT ČR...K4 // Další předpisy ve školství (metodické pokyny, směrnice)...116 // Kurikulární dokumenty ...124 // 5.2 Předpisy upravující problematiku v rámci školských zařízení...125 // Vymezení sledovaných typů zařízení...125 // Zákony...125 // Vyhlášky ...126 // Shrnutí, dílčí závěry ...126 // 5.3 Experimenty MŠMT...128 // Pokusné ověřování individuální integrace žáka s mentálním postižením // v základní škole na základě možnosti § 58 písm. a) zákona číslo 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění // pozdějších předpisů...128 // Rezortní výzkum MŠMT pro rok 1998 „Vzdělávání dětí a mládeže s těžkým // mentálním postižením“ č. j. 14 943/98-24 ... 130 // 5.4 Perspektivy v legislativní oblasti ...131 // Příloha 1...132 // Speciálně-pedagogická centra
v ČR...132 // Pro zrakově postižené...132 // Pro sluchově postižené ...132 // Pro tělesně postižené...133 // Pro klienty s vadami řeči ...133 // Pro děti s lékařskou diagnózou autismus ...133 // Pro zdravotně oslabené děti ...133 // Pro děti s poruchami učení a chování ...133 // Pro klienty s mentálním postižením, s kombinovanými vadami a ostatní ... 133 // Příloha 2...136 // Aktuální právní a další předpisy pro speciální vzdělávání // a institucionální výchovu ...136 // Právní a další předpisy...136 // Učební dokumenty speciálních škol...137 // Použitá literatura a citované obecně závazné předpisy...138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC