Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(34.7) Půjčeno:208x 
BK
Příručka
V Olomouci : Votobia, 1997
271 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7198-173-7 (brož.)
Velká řada ; sv. 27
italština
Obsahuje bibliografické odkazy
Práce diplomové - vypracování - příručky
000043940
Ivan Seidl: UMBERTO ECO, NÁVOD NA SEPSÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE A ČESKÉ (NEJENOM VYSOKOŠKOLSKÉ) PROSTŘEDÍ ...5 // ÚVOD ...15 // I. CO TO JE DIPLOMOVÁ PRÁCE A K ČEMU VLASTNÉ SLOUŽÍ? ...19 // I.1. Co to je diplomová práce a proč je nutno ji psát ? ...19 // I.2. Komu je tato kniha určena ...23 // I.3. Může být diplomová práce užitečná i po absolutoriu vysoké školy? ...24 // I.4. Čtyři jednoduchá pravidla ...26 // II. VOLBA TÉMATU ...28 // II.1. Monografie nebo všeobecný přehled? ...28 // II.2. Má mít diplomová práce charakter historický či teoretický? ...33 // II.3. Věnovat se tematice starší nebo současné? ...36 // II.4. Jak dlouho se dělá na diplomové práci? ...38 // II.5. Je nutno ovládat cizí jazyky? ...43 // II.6. Má mít práce charakter „vědecký" nebo „aktuálně politický“? ...48 // II.6.1. Kdy je práce „vědecká"? ...49 // II.6.2. Volit historicko-teoretická témata nebo psát o žhavé současnosti? ...55 // II.6.3. Jak přeměnit aktuální námět na téma vhodné pro vědecký výzkum? ...59 // II.7. Jak to udělat, aby nás vedoucí diplomové práce nevykořisťoval? ...67 // III. VYHLEDÁVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ...71 // III.1. Dostupnost pramenů ...71 // III.1.1. Co považujeme ve vědecké práci za prameny ...71 // III.1.2. Prameny z „první“ a druhé ruky ...77 // III.2. Bibliografie a její sestavování ...81 // III.2.1. Jak využívat knihoven ...81 // III. 2.2. Jak se pustit do sestavování bibliografie: // příruční kartotéka ...86 // III.2.3. Bibliografická citace ...91 // Tabulka 1: Pravidla pro vytváření bibliografických citací ...111 // Tabulka 2: Ukázka kartotéčního lístku s bibliografickou citací ...113 //
III.2.4. Knihovna v Alessandrii-historie jednoho experimentu ...114 // Tabulka 3: Obecná díla o italském baroku excerpovaná v příruční knihovně ...124 // Tabulka 4: Speciální díla o autorech italských traktátů ze sedmnáctého století excerpovaná v příruční knihovně ...126 // III.2.5. Je vůbec nutno číst knihy? A v jakém pořadí? ...139 // IV. PRACOVNÍ PLÁN A EXCERPCE ...142 // IV.1. Obsah jako pracovní osnova ...142 // IV.2. Kartotéční lístky a poznámky ...151 // IV.2.1. Různé typy kartotéčních lístků: k čemu slouží? ...151 // Tabulka 5: Kartotéční lístky pro citace ...158 // Tabulka 6: Kartotéční lístek pro souvislosti a vztahy ...160 // IV.2.2. Excerpce primární literatury ...161 // IV. 2.3. Kartotéční lístky pro záznamy z četby ...164 // Tabulka 7: Kartotéční lístky se záznamy z četby ...168 // IV. 2.4. Vědecká pokora ...181 // V. VLASTNÍ PSANÍ ...184 // V.l. Komu je diplomová práce určena? ...184 // V.2. Jak se vyjadřovat ...186 // V.3. Citace ...196 // V.3.1. Kdy a jak citujeme: deset pravidel ...196 // Tabulka 15: Ukázka souvislé analýzy literárního textu .. 206 // V.3.2. Citace, parafráze, plagiát ...207 // V.4. Poznámky pod čarou na konci stránky ...210 // V.4.1. К čemu vlastně slouží poznámky pod čarou ...210 // V.4.2. Poznámka jako prostředek k uvádění bibliografických údajů ...213 // Tabulka 16: Ukázka pojednání s použitím systému poznámka - bibliografický údaj ...215 // Tabulka 17: Ukázka standardní souhrnné bibliografie navazující na pojednání z tabulky 16 ...216 // V.4.3. Metoda autor-rok vydání ...217 // Tabulka 18: Obsah tabulky 16 přepracovaný podle metody autor - rok vydání ...222 // Tabulka 19: Ukázka souhrnné bibliografie s uplatněním metody autor - rok vydání a navazující na pojednání z tabulky 18 ...223 //
V.5. Upozornění, nástrahy, dobré návyky ...224 // V.6. Vědecká hrdost ...228 // VI. DEFINITIVNÍ PODOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE ...233 // VI. 1. Grafické normy a pravidla ...233 // VI.1.1. Okraje a řádkování ...233 // VI.1.2. Podtrhávání a velká písmena ...235 // VI.1.3. Oddíly a pododdíly ...238 // VI.1.4. Uvozovky a další grafická znaménka ...239 // VI.1.5. Diakritická znaménka a transliterace ...244 // Tabulka 20: jak Iranslilerovat ruskou a řeckou abecedu ...246 // VI.1.6. Interpunkce, přízvuky, zkratky ...248 // Tabulka 21: Vybrané zkratky použitelné v poznámce nebo textu ...250 // VI.1.7. Pár dalších, namátkou vybraných rad a doporučení 252 // VI.2. Závěrečná bibliografie ...255 // VI.3. Přílohy ...260 // VI.4. Obsah ...262 // Tabulka 22: Jak sestavit obsah diplomové práce: konkrétní příklady ...265 // VII. ZÁVĚR ...269
(OCoLC)37251620
cnb000187494

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC